Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Så ansöker du

För att bli antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering krävs:grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examensärskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande huvudområden/huvudområdesgrupper:ArkitekturLandskapsarkitekturLandskapsplaneringSamhällsplaneringFysisk planering Kultur-, samhälls-, och ekonomisk geografisamten godkänd portfolio enligt instruktionerDen inskickade portfolion bedöms enligt följande kriterier:-Ämnesinriktningens relevans har studenten arbetat med frågeställningar inom landskapsarkitektur?-Nivå på kunskaperna ? har studenten formulerat sin uppgift i ett relevant teoretiskt sammanhang?-Färdigheter har studenten visat förmåga att formulera sin uppgift på ett begripligt sätt, i text och bild?Om portfolion uppfyller ovanstående kriterier anses den sökande behörig, och bedöms ha förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av portfolion görs av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Masterexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights