Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Skogligt basår för blivande skogsmästare Ås (Krokom)

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Krokom
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + särskild behörighet enligt tidigare områdesbehörighet 15: Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap AEller särskild behörighet enligt områdesbehörig A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2): Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1 eller Biologi 1, Fysik 1b1+1b2, Kemi 1.Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från naturbruksprogrammet: Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ- Djuren i naturbruket och Djurhållning eller- Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller- Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller- Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights