Visa studentum.se som: Mobil

Om skolan

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din drömutbildning hos oss?

Forskningen och utbildningen som bedrivs hos oss handlar om att jobba mot en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. SLU har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning. Vi utbildar allt från veterinärer och djursjukskötare till agronomer, landskapsingenjörer och skogsmästare.

Visa alla utbildningar med Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Klassrum Alnarp
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Ekonomi
Företagsekonomi
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Trädgårdsingenjörsprogrammet design Klassrum Alnarp
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Alnarp
Humaniora
Kultur / Filosofi
Landskapsarkitektprogrammet Alnarp Klassrum Alnarp
Jord / Skog / Natur
Forest and Landscape (BSc) Klassrum Alnarp
Lantmästarprogrammet Klassrum Alnarp
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Klassrum Värnamo
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Agronom
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Marknadsföring
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Biologi
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Matematik
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Veterinär / Zoologi
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Hippolog - Travhäst Klassrum Krokom
Djurskötare / Djurvårdare
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans Distans
Landskapsarkitekt
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Klassrum Uppsala
Humaniora
Kultur / Filosofi
Food and Landscape Klassrum Alnarp
Landscape Architecture Klassrum Alnarp
Jord / Skog / Natur
Agroecology - Master's programme Klassrum Alnarp
Euroforester - masterprogram Klassrum Alnarp
Forest Ecology and Sustainable Management Klassrum Umeå
Skogsbruk med många mål Distans Distans
Agronom
Environmental Communication and Management Klassrum Uppsala
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Klassrum Uppsala
Marknadsföring
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Klassrum Uppsala

Visa alla

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.