Sveriges lantbruksuniversitet SLU

i Uppsala (+ 10 orter)

Om skolan

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din drömutbildning hos oss?

Forskningen och utbildningen som bedrivs hos oss handlar om att jobba mot en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. SLU har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning. Vi utbildar allt från veterinärer och djursjukskötare till agronomer, landskapsingenjörer och skogsmästare.

Visa alla utbildningar med Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Klassrum Alnarp
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Klassrum Alnarp
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Djur
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Djurskötare / Djurvårdare
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Veterinär
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Jägmästare Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Politices kandidat - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Jord / Skog / Natur
Lantmästarprogrammet Klassrum Alnarp
Skog och landskap (kandidat) Klassrum Alnarp
Skogligt basår för blivande skogsmästare Jälla (Uppsala) Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Reftele (Gislaved) Klassrum Gislaved
Skogligt basår för blivande skogsmästare Ås (Krokom) Klassrum Krokom
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Agronom
Agronom - djur Klassrum Uppsala
Agronom - ekonomi Klassrum Uppsala
Agronom - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Agronom - Livsmedel Klassrum Uppsala
Agronom - mark/växt Klassrum Uppsala
Trädgård
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Alnarp
Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Klassrum Alnarp
Kök / Restaurang
Livsmedel
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Biologi
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Landskapsarkitekt
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Klassrum Uppsala
Landscape Architecture- Master's Programme Klassrum Alnarp
Djur
Animal science - master´s programme Klassrum Uppsala
Veterinär
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Uppsala
Ekonomi
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Highlights