Visa studentum.se som: Mobil

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser – allt som lever och växer. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitet och det är vi som forskar, utbildar och informerar om möjligheter och risker med olika sätt att använda vår skog, våra landskap, vår mark och våra djur.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU berör alla:

Maten vi äter, stolen vi sitter på och skogen vi vandrar i. SLUs kunskap är viktig för mycket som vi idag tar för självklart.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU arbetar med allt som växer så att det kan bli mat, ge inkomster eller bara vara vackert. Kunskapen vi tillför är nödvändig för att vi människor skall kunna nyttja vår skog, våra landskap, vår mark och våra djur på ett sätt som håller i längden. Som möjliggör tillväxt och livskvalitet för våra barn och barnbarn.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utbildar och forskar för livet. Forskningen och utbildningen vid universitetet har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning, ända till globala fenomen som växthuseffekten.

Helhetssyn, tvärvetenskap och tillämpbarhet är ledstjärnor för SLU:s forskning och utbildning och för kontakterna med näringsliv och samhälle. På vårt universitet hittar du människor med ett brinnande intresse och engagemang för sitt arbete, och som förenar traditionella kunskaper med banbrytande idéer.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU har sin huvudverksamhet förlagd till: Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. Försöksverksamhet, forskning och utbildning bedrivs över hela landet.


För mer information om Sveriges lantbruksuniversitet SLU, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Reportage

Hortonom - en modern utbildning med växten i centrum

Hortonom - en modern utbildning med växten i centrum

Läs mer Sveriges Lantbruksuniversitet

Hortonomprogrammet är en yrkesutbildning på naturvetenskaplig grund som på ett unikt sätt kombinerar växtkunskap med ekonomi. Efter den femåriga utbildningen har du därför stora möjligheter till ett roligt och spännande jobb i en expansiv bransch. Du kan exempelvis jobba med marknadsföring, produktion, journalistik, växtskydd, miljö, rådgivning, växtförädling, hälsa eller avancerad bioteknologi. Och det kan du göra över hela världen.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Naturvetenskap
Matematik Ort
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Livsmedel Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Biologi och miljövetenskap Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Landskapsarkitekt
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Ekonomi
Agroecology - Master's programme Alnarp
Agroecology - Master's programme Uppsala
Nationalekonomi
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Jord / Skog / Natur
Agronom
Environmental Communication and Management Uppsala
Environmental Communication and Management Uppsala
Kultur / Filosofi
Landscape Architecture Alnarp
Marknadsföring
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Alnarp
Horticultural Science - Master's Programme Alnarp
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Media / Kommunikation
Grafisk design
Landscape Architecture Alnarp
Miljö / Hållbarhet
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
Forest Ecology and Sustainable Management Umeå
Naturvetenskap
Euroforester - masterprogram Alnarp
Euroforester - masterprogram Alnarp
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Suistanable development Uppsala
Biologi
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Alnarp
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Alnarp
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Uppsala
Geovetenskap
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Veterinär / Zoologi
Animal Science - Master's Programme Uppsala

Visa alla

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Sveriges lantbruksuniversitet SLU

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala


Recensioner

Sussi   |   2016-09-21
Tänk efter om du vill läsa agronom-ekonomi. Har du rätta kontakter till jobb efter examen? Annars sök något annat. Jag ångrar faktiskt detta val att jag läste till agronom-ekonom. Det ser så fint ut på papper men jobben är få inom denna sektor och konkurrensen hög. Har du tur får du säsongjobb. Lägg inte 5 år på detta. Önskar jag läst något annat.
          (2)
Tina   |   2011-01-11
SLU är ett bra universitet. Små klasser och närhet till lärare. Men stämningen är inte alltid den bästa. Vår klass var uppdelad och det var tydliga gränser mellan studenterna. Kårfolket är dessutom knepigt, antingen blir man som de är eller kör sin egen stil och hamnar utanför. Lite "high school" över det hela. Jag hade tur och hittade tre fin...
Visa mer
          (4)
Karin   |   2010-04-26
Utbildningen är gedigen och verklighetförankrad. Du får grundliga kunskaper inom park & trädgård. Lärarna är de bästa i Sverige på sitt område och du har bra kontakt och tillgång dessa kunskapskällor. Du får även bra tillgång till den senaste forskingen under utbildningen. Alnarp är en FANTASTISK studiemiljö, det finns nog inget annat campus i S...
Visa mer
          (4)
Beställ information

För att få mer information om Sveriges lantbruksuniversitet SLU via mejl, fyll i följande uppgifter:

Vill du ta del av externa erbjudanden?
Recensioner
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Kursrecensioner
          (3,6)
Baseras på 8 recensioner