Visa studentum.se som: Mobil

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din drömutbildning hos oss?

Forskningen och utbildningen som bedrivs hos oss handlar om att jobba mot en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. SLU har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning. Vi utbildar allt från veterinärer och djursjukskötare till agronomer, landskapsingenjörer och skogsmästare. För att kunna möta framtidens utmaningar, skapa förutsättningar för en hållbar matproduktion, ersätta fossila källor i material och drivmedel samt ansvara för en klimatanpassad utveckling behövs personer med goda kunskaper inom SLU:s ämnesområden.   

SLU är ett av Sveriges främsta lärosäten och rankat tio i topp av drygt 26 000 lärosäten över hela världen i ämnena skogsvetenskap, markvetenskap, veterinärmedicin och biodiversitet.

Våra campus hittar du i Alnarp, Umeå och Uppsala. Vi har även utbildningar i Flyinge, Skinnskatteberg, Strömsholm och Wången.


För mer information om Sveriges lantbruksuniversitet SLU, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Reportage

Hortonom - en modern utbildning med växten i centrum

Hortonom - en modern utbildning med växten i centrum

Läs mer Sveriges Lantbruksuniversitet

Hortonomprogrammet är en yrkesutbildning på naturvetenskaplig grund som på ett unikt sätt kombinerar växtkunskap med ekonomi. Efter den femåriga utbildningen har du därför stora möjligheter till ett roligt och spännande jobb i en expansiv bransch. Du kan exempelvis jobba med marknadsföring, produktion, journalistik, växtskydd, miljö, rådgivning, växtförädling, hälsa eller avancerad bioteknologi. Och det kan du göra över hela världen.


Utbildningar

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort Snittbetyg
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Uppsala
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Alnarp
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Uppsala
Ekonomi
Företagsekonomi
Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Ekonomi - hållbar utveckling Uppsala
Jägmästarprogrammet Umeå
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Alnarp
Jord / Skog / Natur
Lantmästare - kandidatprogram Alnarp
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Värnamo
Skogsmästarprogrammet Skinnskatteberg
Kultur / Filosofi
Landskapsarkitektprogrammet Alnarp Alnarp
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Uppsala
Kök / Restaurang
Livsmedel
Agronomprogrammet - Livsmedel Uppsala
Miljö / Hållbarhet
Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
Naturvetenskap
Biologi
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Uppsala
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Alnarp
Veterinär / Zoologi
Agronomprogrammet - husdjur Uppsala
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Uppsala
Hippolog - Islandshäst Krokom
Hippolog - Ridhäst Eslöv
Hippolog - Travhäst Krokom
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Uppsala
Djurskötare / Djurvårdare
Djursjukskötarprogrammet Uppsala
Veterinärprogrammet Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Landskapsarkitekt
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Ekonomi
Nationalekonomi
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Jord / Skog / Natur
Agroecology - Master's programme Alnarp
Agroecology - Master's programme Alnarp
Agronom
Environmental Communication and Management Uppsala
Environmental Communication and Management Uppsala
Kultur / Filosofi
Landscape Architecture Alnarp
Marknadsföring
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Uppsala
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Alnarp
Horticultural Science - Master's Programme Alnarp
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Grafisk design
Landscape Architecture Alnarp
Medicin / Farmaci
Farmaci / Farmakologi
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Uppsala
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Uppsala
Miljö / Hållbarhet
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
Forest Ecology and Sustainable Management Umeå
Forest Ecology and Sustainable Management Umeå
Miljövetenskap
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Alnarp
Naturvetenskap
Euroforester - masterprogram Alnarp
Euroforester - masterprogram Alnarp
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Suistanable development Uppsala
Biologi
Erasmus Mundus Plant Biology Uppsala
Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Uppsala
Skogsbioteknik Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Skogsbioteknik Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Alnarp
Växtskydd och växtförädling Alnarp
Geovetenskap
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Veterinär / Zoologi
Animal Science - Master's Programme Uppsala
Animal Science - Master's Programme Uppsala

Visa alla

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Sveriges lantbruksuniversitet SLU

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala


Recensioner

Sussi
(2)
Tänk efter om du vill läsa agronom-ekonomi. Har du rätta kontakter till jobb efter examen? Annars sök något annat. Jag ångrar faktiskt detta val att jag läste till agronom-ekonom. Det ser så fint ut på papper men jobben är få inom denna sektor och konkurrensen hög. Har du tur får du säsongjobb. Lägg inte 5 år på detta. Önskar jag läst något annat.
Tina
(4)
SLU är ett bra universitet. Små klasser och närhet till lärare. Men stämningen är inte alltid den bästa. Vår klass var uppdelad och det var tydliga gränser mellan studenterna. Kårfolket är dessutom knepigt, antingen blir man som de är eller kör sin egen stil och hamnar utanför. Lite "high school" över det hela. Jag hade tur och hittade tre fin...
Visa mer
Karin
(4)
Utbildningen är gedigen och verklighetförankrad. Du får grundliga kunskaper inom park & trädgård. Lärarna är de bästa i Sverige på sitt område och du har bra kontakt och tillgång dessa kunskapskällor. Du får även bra tillgång till den senaste forskingen under utbildningen. Alnarp är en FANTASTISK studiemiljö, det finns nog inget annat campus i S...
Visa mer
Beställ information

För att få mer information om Sveriges lantbruksuniversitet SLU via mejl, fyll i följande uppgifter:

Vill du ta del av externa erbjudanden?
Recensioner
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Kursrecensioner
(3,6)
Baseras på 8 recensioner.