Visa studentum.se som: Mobil

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din drömutbildning hos oss?

Forskningen och utbildningen som bedrivs hos oss handlar om att jobba mot en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. SLU har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning. Vi utbildar allt från veterinärer och djursjukskötare till agronomer, landskapsingenjörer och skogsmästare.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Uppsala
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Uppsala
Landskapsingenjörsprogrammet – Alnarp Alnarp
Ekonomi
Företagsekonomi
Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Ekonomi - hållbar utveckling Uppsala
Hortonom Alnarp
Jägmästarprogrammet Umeå
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Alnarp
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Alnarp
Jord / Skog / Natur
Lantmästare - kandidatprogram Alnarp
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Värnamo
Skogsmästarprogrammet Skinnskatteberg
Kultur / Filosofi
Landskapsarkitektprogrammet Alnarp Alnarp
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Uppsala
Kök / Restaurang
Livsmedel
Agronomprogrammet - Livsmedel Uppsala
Miljö / Hållbarhet
Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
Naturvetenskap
Biologi
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Uppsala
Matematik
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Livsmedel Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Biologi och miljövetenskap Uppsala
Veterinär / Zoologi
Agronomprogrammet - husdjur Uppsala
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Uppsala
Hippolog - Islandshäst Krokom
Hippolog - Ridhäst Eslöv
Hippolog - Travhäst Krokom
Djurskötare / Djurvårdare
Djursjukskötarprogrammet Uppsala
Veterinärprogrammet Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Landskapsarkitekt
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Ekonomi
Nationalekonomi
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Jord / Skog / Natur
Agroecology - Master's programme Alnarp
Agroecology - Master's programme Alnarp
Agronom
Environmental Communication and Management Uppsala
Environmental Communication and Management Uppsala
Kultur / Filosofi
Landscape Architecture Alnarp
Landscape Architecture Alnarp
Marknadsföring
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Uppsala
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Alnarp
Horticultural Science - Master's Programme Alnarp
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Medicin / Farmaci
Farmaci / Farmakologi
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Uppsala
Miljö / Hållbarhet
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
Forest Ecology and Sustainable Management Umeå
Forest Ecology and Sustainable Management Umeå
Miljövetenskap
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Alnarp
Naturvetenskap
Euroforester - masterprogram Alnarp
Euroforester - masterprogram Alnarp
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Suistanable development Uppsala
Biologi
Skogsbruk med många mål Distans
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Erasmus Mundus Plant Biology Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Skogsbioteknik Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Skogsbioteknik Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Alnarp
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Alnarp
Geovetenskap
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Veterinär / Zoologi
Animal Science - Master's Programme Uppsala
Animal Science - Master's Programme Uppsala

Visa alla

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00
www.slu.se


Recensioner

Snittbetyg: 3,6

Baseras på 8 recensioner.

Sussi
(2)
Tänk efter om du vill läsa agronom-ekonomi. Har du rätta kontakter till jobb efter examen? Annars sök något annat. Jag ångrar faktiskt detta val att jag läste till agronom-ekonom. Det ser så fint ut på papper men jobben är få inom denna sektor och konkurrensen hög. Har du tur får du säsongjobb. Lägg inte 5 år på detta. Önskar jag läst något annat.
Tina
(4)
SLU är ett bra universitet. Små klasser och närhet till lärare. Men stämningen är inte alltid den bästa. Vår klass var uppdelad och det var tydliga gränser mellan studenterna. Kårfolket är dessutom knepigt, antingen blir man som de är eller kör sin egen stil och hamnar utanför. Lite "high school" över det hela. Jag hade tur och hittade tre fin...
Visa mer
Karin
(4)
Utbildningen är gedigen och verklighetförankrad. Du får grundliga kunskaper inom park & trädgård. Lärarna är de bästa i Sverige på sitt område och du har bra kontakt och tillgång dessa kunskapskällor. Du får även bra tillgång till den senaste forskingen under utbildningen. Alnarp är en FANTASTISK studiemiljö, det finns nog inget annat campus i S...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 8 recensioner.