Sveriges lantbruksuniversitet SLU

i Uppsala (+ 9 orter)

Om skolan

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din drömutbildning hos oss?

Forskningen och utbildningen som bedrivs hos oss handlar om att jobba mot en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. SLU har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning. Vi utbildar allt från veterinärer och djursjukskötare till agronomer, landskapsingenjörer och skogsmästare.

Visa alla utbildningar med Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Klassrum Alnarp
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Djur
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Hippolog - Travhäst Klassrum Krokom
Djurskötare / Djurvårdare
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Ekonomi
Företagsekonomi
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Hortonom Klassrum Alnarp
Jägmästare Klassrum Umeå
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Alnarp
Humaniora
Kultur / Filosofi
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Klassrum Alnarp
Jord / Skog / Natur
Lantmästarprogrammet Klassrum Alnarp
Skog och landskap (kandidat) Klassrum Alnarp
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Klassrum Värnamo
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Agronom
Agronom - djur Klassrum Uppsala
Agronom - ekonomi Klassrum Uppsala
Agronom - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Agronom - Livsmedel Klassrum Uppsala
Agronom - mark/växt Klassrum Uppsala
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Trädgård
Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Klassrum Alnarp
Marknadsföring
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Miljö / Hållbarhet
Hållbar utveckling
Politices kandidat - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Biologi
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Matematik
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Landskapsarkitekt
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Klassrum Uppsala
Djur
Animal science - master´s programme Klassrum Uppsala

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Highlights