Visa studentum.se som: Mobil

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser – allt som lever och växer. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitet och det är vi som forskar, utbildar och informerar om möjligheter och risker med olika sätt att använda vår skog, våra landskap, vår mark och våra djur.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU berör alla:

Maten vi äter, stolen vi sitter på och skogen vi vandrar i. SLUs kunskap är viktig för mycket som vi idag tar för självklart.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU arbetar med allt som växer så att det kan bli mat, ge inkomster eller bara vara vackert. Kunskapen vi tillför är nödvändig för att vi människor skall kunna nyttja vår skog, våra landskap, vår mark och våra djur på ett sätt som håller i längden. Som möjliggör tillväxt och livskvalitet för våra barn och barnbarn.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utbildar och forskar för livet. Forskningen och utbildningen vid universitetet har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning, ända till globala fenomen som växthuseffekten.

Helhetssyn, tvärvetenskap och tillämpbarhet är ledstjärnor för SLU:s forskning och utbildning och för kontakterna med näringsliv och samhälle. På vårt universitet hittar du människor med ett brinnande intresse och engagemang för sitt arbete, och som förenar traditionella kunskaper med banbrytande idéer.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU har sin huvudverksamhet förlagd till: Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. Försöksverksamhet, forskning och utbildning bedrivs över hela landet.


För mer information om Sveriges lantbruksuniversitet SLU, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Reportage

Hortonom - en modern utbildning med växten i centrum

Hortonom - en modern utbildning med växten i centrum

Läs mer Sveriges Lantbruksuniversitet

Hortonomprogrammet är en yrkesutbildning på naturvetenskaplig grund som på ett unikt sätt kombinerar växtkunskap med ekonomi. Efter den femåriga utbildningen har du därför stora möjligheter till ett roligt och spännande jobb i en expansiv bransch. Du kan exempelvis jobba med marknadsföring, produktion, journalistik, växtskydd, miljö, rådgivning, växtförädling, hälsa eller avancerad bioteknologi. Och det kan du göra över hela världen.


Utbildningar

Universitet / högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur
Landskapsarkitekt Ort
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Uppsala
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Alnarp
Landskapsingenjörsprogrammet Alnarp
Ekonomi
Företagsekonomi
Ekonomi - hållbar utveckling Uppsala
Idrott / Sport
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Uppsala
Jord / Skog / Natur
Agronom
Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Agronomprogrammet - husdjur Uppsala
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Uppsala
Agronomprogrammet - livsmedel Uppsala
Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
Skogsmästarprogrammet Skinnskatteberg
Lantmätare
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Alnarp
Trädgårdsmästare
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Alnarp
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Alnarp
Naturvetenskap
Biologi
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Uppsala
Jägmästarprogrammet Umeå
Veterinär / Zoologi
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Uppsala
Djurskötare / Djurvårdare
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Krokom
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Eslöv
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Krokom
Veterinär
Veterinärprogrammet Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Landskapsarkitekt
Landscape Architecture- Master's Programme Alnarp
Landscape Architecture- Master's Programme Alnarp
Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering - masterprogram Uppsala
Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering - masterprogram Uppsala
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans
Ekonomi
Företagsekonomi
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Uppsala
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Uppsala
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Uppsala
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Uppsala
Jord / Skog / Natur
Agronom
Agroecology - Master's Programme Alnarp
Agroecology - Master's Programme Alnarp
Mark, vatten och miljö - masterprogram Uppsala
Trädgårdsmästare
Trädgårdsvetenskap - masterprogram Alnarp
Trädgårdsvetenskap - masterprogram Alnarp
Miljö / Hållbarhet
Hållbara livsmedelssystem - masterprogram Uppsala
Hållbara livsmedelssystem - masterprogram Uppsala
Mark, vatten och miljö - masterprogram Uppsala
Hållbar utveckling
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Alnarp
Miljövetenskap
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Uppsala
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Uppsala
Miljökommunikation - masterprogram Uppsala
Miljökommunikation - masterprogram Uppsala
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Umeå
Naturvetenskap
Suistanable development Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Erasmus Mundus Plant Biology Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Skogsbioteknik Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Växtskydd och växtförädling Alnarp
Biologi
Euroforester - masterprogram Alnarp
Veterinär / Zoologi
Husdjursvetenskap - masterprogram Uppsala
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Uppsala
Djurskötare / Djurvårdare
Husdjursvetenskap - masterprogram Uppsala

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Sveriges lantbruksuniversitet SLU

 Fyll i dina kontaktuppgifter

 Skicka din intresseanmälan

 Få mer information från skolan

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Ja tack
Nej tack

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala


Recensioner

          (2)
Sussi   |   2016-09-21
Tänk efter om du vill läsa agronom-ekonomi. Har du rätta kontakter till jobb efter examen? Annars sök något annat. Jag ångrar faktiskt detta val att jag läste till agronom-ekonom. Det ser så fint ut på papper men jobben är få inom denna sektor och konkurrensen hög. Har du tur får du säsongjobb. Lägg inte 5 år på detta. Önskar jag läst något annat.
          (4)
Tina   |   2011-01-11
SLU är ett bra universitet. Små klasser och närhet till lärare. Men stämningen är inte alltid den bästa. Vår klass var uppdelad och det var tydliga gränser mellan studenterna. Kårfolket är dessutom knepigt, antingen blir man som de är eller kör sin egen stil och hamnar utanför. Lite "high school" över det hela. Jag hade tur och hittade tre fin...
Visa mer
          (4)
Karin   |   2010-04-26
Utbildningen är gedigen och verklighetförankrad. Du får grundliga kunskaper inom park & trädgård. Lärarna är de bästa i Sverige på sitt område och du har bra kontakt och tillgång dessa kunskapskällor. Du får även bra tillgång till den senaste forskingen under utbildningen. Alnarp är en FANTASTISK studiemiljö, det finns nog inget annat campus i S...
Visa mer