Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Om skolan

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din drömutbildning hos oss?

Forskningen och utbildningen som bedrivs hos oss handlar om att jobba mot en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. SLU har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning. Vi utbildar allt från veterinärer och djursjukskötare till agronomer, landskapsingenjörer och skogsmästare.

Visa alla utbildningar med Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Landskapsarkitekt Utbildningsform Längd Ort
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Klassrum Alnarp
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Klassrum Alnarp
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Djur
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Djurskötare / Djurvårdare
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Hippolog - Travhäst Klassrum Krokom
Veterinär
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Ekonomi
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Jord / Skog / Natur
Jägmästare Klassrum Umeå
Skog och landskap (kandidat) Klassrum Alnarp
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Klassrum Värnamo
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Lantmätare
Lantmästarprogrammet Klassrum Alnarp
Trädgård
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Alnarp
Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Klassrum Alnarp
Kök / Restaurang
Livsmedel
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Biologi
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Statsvetenskap / Politik
Politices kandidat - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Landskapsarkitekt
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Klassrum Uppsala
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Klassrum Uppsala
Landscape Architecture- Master's Programme Klassrum Alnarp
Djur
Husdjursvetenskap - masterprogram Klassrum Uppsala
Ekonomi
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Jord / Skog / Natur
Euroforester - masterprogram Klassrum Alnarp
Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Klassrum Umeå

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00