Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Landscape Architecture- Master's Programme

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Alnarp

Så ansöker du

För att bli antagen till masterprogrammet landskapsarkitektur krävs: grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp)särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:-arkitektur,-landskapsarkitektur,-landskapsplanering,-byggd miljö,-design,-fysisk planering,-geografi,-landskapsvetenskap,-miljövetenskap eller-samhällsbyggnadsteknik.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. Tillträde till några av kurserna (markerade med 1 under INNEHÅLL OCH STRUKTUR, b) Kurser i programmet) kräver en godkänd portfolio enligt instruktioner beslutade av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.Vidare rekommenderas att den sökande har kunskaper och färdigheter motsvarande minst 15 högskolepoäng studio-/projektkurser i landskapsarkitektur.

Examen & Intyg

Masterexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights