Hjälp oss att hjälpa dig! Delta i vår undersökning om utbildningsvalet och var med och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom)

Längd
30 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
30 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.Basterminen är en möjlighet för dem som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande att komplettera kunskaper inom ämnena biologi, kemi, matematik och fysik för att kunna antas till något av nedanstående program.Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLU:s program. Platsgaranti innebär att den som antas, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på något av nedan angivna program med start efterföljande hösttermin.- livsmedelsprogrammet*- växtodlingsprogrammet*- biologi och miljövetenskap kandidatprogramBasterminen ger också behörighet men ingen platsgaranti till:- djur och hållbarhet*- etologi och djurskydd kandidatprogram* SLU:s agronomprogram kommer från och med höstterminen 2021 att delas upp i kandidat- och masterprogram. Innehållet i programmen är desamma men för att nå en agronomexamen läser du först ett 3-årigt kandidatprogram (inom en viss inriktning) och därefter ett 2-årigt masterprogram (inom samma inriktning). Det innebär att garantiplatsen gäller för det kandidatprogram som motsvarar de tre första åren av det agronomprogram du valt.

Så ansöker du

Förutom grundläggande högskolebehörighet krävs särskild behörighet i följande ämnen:- Naturkunskap B- Matematik Celler motsvarandealternativtNaturkunskap 2Matematik 3b alternativt Matematik 3celler motsvarande.
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights