Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Alnarp
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Alnarp
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Utbildningen är treårig där de första två åren är gemensamma. Programmet innehåller många handledda moment som kräver att man deltar aktivt i undervisningen. Innehållet i utbildningen är en blandning av teori och praktik och ger en kandidatexamen med möjlighet till vidare studier.De första två åren ägnas åt att bygga upp en bred grund av kunskap kring mark och växter, datorbaserad projektering, ekonomi, trädgårdshistoria och skötsel av park- och naturmarker. Delar av undervisningen sker i grupp och i projektform.Under det tredje året ges möjlighet att fördjupa kunskaperna genom valbara kurser inom de ämnen man läst under de första två åren eller att bredda kunskaperna med t.ex. vattenbyggnad, landskapsvård, kyrkogårdsförvaltning, golfkurser m.m. Under årskurs tre kan man läsa praktikkursen som bedrivs på en arbetsplats inom branschen. Det är också under årskurs tre som man genomför ett självständigt arbete, vilket ger möjlighet till ytterligare fördjupning och kan vara ett sätt att knyta kontakter med yrkeslivet eller leda vidare mot påbyggnadsutbildningar.

Så ansöker du

För att bli antagen till landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskild behörighet motsvarande:Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2cNaturkunskap 2Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Landskapsingenjörsexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.