Visa studentum.se som: Mobil

Agronomprogrammet - ekonomi

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Utbildningstyp: Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Utbildningsort: Uppsala
Längd: 300 hp
Gå vidare till: Utbildningens hemsida
Poäng: Antagningshistorik

Agronomprogrammet - ekonomi

Varför har matpriserna skenat? Vad innebär det? Svårt att bestämma dig för om du ska plugga ekonomi eller satsa på naturen och jordbruket? Ekonomagronom kan jobba med både och. Du lär dig jobba med ekonomiska frågor anknutna till jordbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser.Det pågår stora omstruktureringar inom lantbruks- och livsmedelssektorerna. Detta skapar gott om arbetsuppgifter för ekonomer med specialistkunskaper inom areella näringar, livsmedel, naturresurser och småföretagande. Även den senaste tidens förändringsarbete mot hållbar produktion av livsmedel och energi har gjort kunskaper inom areella näringarna mycket efterfrågade.
För mer information om Agronomprogrammet - ekonomi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att bli antagen till agronomprogrammet ekonomi krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:- Matematik 3b alternativt Matematik 3c- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet:- Kursen Naturkunskap 1a1och dessutom ett av följande alternativ- kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller- kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller- kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller- kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap.

Examen & Intyg

Agronomexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser – allt som lever och växer. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitet och det är vi som forskar, utbildar och informerar om möjligheter och risker med olika sätt att...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Agronomprogrammet - ekonomi

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala


Beställ information

För att få mer information om Agronomprogrammet - ekonomi via mejl, fyll i följande uppgifter:

Vill du ta del av externa erbjudanden?
Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
          (3,6)
Baseras på 8 recensioner
Se alla skolans recensioner