Visa studentum.se som: Mobil

Agronomprogrammet - ekonomi

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Utbildningsort: Uppsala
Längd: 300 hp
Startdatum: Höst 2018 - Uppsala
Poäng: Antagningshistorik

Agronomprogrammet - ekonomi

Varför har matpriserna skenat? Vad innebär det? Svårt att bestämma dig för om du ska plugga ekonomi eller satsa på naturen och jordbruket? Ekonomagronom kan jobba med både och. Du lär dig jobba med ekonomiska frågor anknutna till jordbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser.Det pågår stora omstruktureringar inom lantbruks- och livsmedelssektorerna. Detta skapar gott om arbetsuppgifter för ekonomer med specialistkunskaper inom areella näringar, livsmedel, naturresurser och småföretagande. Även den senaste tidens förändringsarbete mot hållbar produktion av livsmedel och energi har gjort kunskaper inom areella näringarna mycket efterfrågade.
För mer information om Agronomprogrammet - ekonomi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att bli antagen till agronomprogrammet ekonomi krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:- Matematik 3b alternativt Matematik 3c- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet:- Kursen Naturkunskap 1a1och dessutom ett av följande alternativ- kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller- kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller- kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller- kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap.

Examen & Intyg

Agronomexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser – allt som lever och växer. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitet och det är vi som forskar, utbildar och informerar om möjligheter och risker med olika sätt att...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Agronomprogrammet - ekonomi.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala