Visa studentum.se som: Mobil

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad

Bli en del av vår framgångsformel

Högskolan i Halmstad är ett populärt lärosäte där det är lätt att trivas. Vi är kända för vårt unika utbildningsutbud och för det nära samarbetet mellan studenter och lärare, mellan olika ämnen såväl som mellan Högskolan och samhället i stort. Vår forskning är framstående och inom flera områden internationellt erkänd. Som student hos oss blir du en naturlig del av denna framgångsformel, vilket givetvis gynnar din utveckling både på det personliga och yrkesmässiga planet

Utbildningar med gott rykte

Att vårt sätt att bedriva utbildning fungerar finns det många bevis för. Teknikföretagen, till exempel, har lovordat både utvecklingsingenjörs- och maskiningenjörsprogrammen. När det gäller kandidatutbildningen inom informatik får vi, som enda lärosäte i Sverige, högsta betyg i Högskoleverkets oberoende granskning. Samtidigt kan vi stoltsera med en av landets mest eftertraktade sjuksköterskeutbildningar. Bland annat. Listan kan göras mycket längre.

Välkommen till Högskolan i Halmstad


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Marknadsföring Ort
Civilekonomprogrammet Halmstad
Språk / Språkvetenskap
Språk
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska Halmstad
Teknik
El / Elektronik
Civilingenjör i datateknik Halmstad
Civilingenjör i intelligenta system Halmstad
Undervisning / Pedagogik
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Halmstad
Pedagogik
Grundlärarutbildning (åk F-3) Halmstad
Senare del av program Halmstad
Senare del av program Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi
Psykologi - inriktning idrott och motion Halmstad
Samhällsförändring och social hållbarhet Halmstad
Bygg / Anläggning
Byggingenjör Halmstad
Data / IT
Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik Halmstad
Informationsteknik / Informationsdesign
Digital design och innovation Halmstad
IT-forensik och informationssäkerhet Halmstad
Nätverksdesign och datordrift Halmstad
Ekonomi
Kompletterande utbildning för ekonomer Halmstad
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Distans
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Hälsopedagogiskt program Halmstad
Idrott / Sport
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Halmstad
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kultur och samhällsutveckling Halmstad
Marknadsföring
Affärssystemprogrammet Halmstad
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Halmstad
Ekonomprogrammet Halmstad
Internationella marknadsföringsprogrammet Halmstad
Produktutveckling / varumärke
Maskiningenjör Halmstad
Teknisk bastermin: Byggingenjör Halmstad
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi Halmstad
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Energiingenjör - förnybar energi Halmstad
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal / Arbetsliv
Organisering och ledning av arbete och välfärd inriktning arbetsvetenskap Halmstad
Organisering och ledning av arbete och välfärd inriktning socialt arbete Halmstad
Samhällsvetenskap
Samhällsanalys och kommunikation Halmstad
Språk / Språkvetenskap
Språk
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Halmstad
Teknik
Teknisk bastermin: Dataingenjör Halmstad
Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi Halmstad
Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör Halmstad
Tekniskt basår Halmstad
El / Elektronik
Dataingenjör Halmstad
Elektroingenjör Halmstad
Mekatronikingenjör Halmstad
Teknisk bastermin: Civilingenjör i intelligenta system Halmstad
Teknisk bastermin: Elektroingenjör Halmstad
Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör Halmstad
Utvecklingsingenjörsprogrammet Halmstad
Undervisning / Pedagogik
Förskollärarutbildning Halmstad
Förskollärarutbildning Halmstad
Veterinär / Zoologi
Naturvård och artmångfald Halmstad
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Varberg
Sjuksköterskeprogrammet Varberg
Sjuksköterskeprogrammet Halmstad
Sjuksköterskeprogrammet Halmstad
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Halmstad
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogram i digital tjänsteinnovation Halmstad
Masterprogram i informationsteknologi Halmstad
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogrammet revisor och bank Halmstad
Masterprogram i industriell organisation och innovation Halmstad
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Magisterprogram i nordisk välfärd Halmstad
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans
Marknadsföring
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning internationell marknadsföring Halmstad
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning strategiskt ledarskap Halmstad
Produktutveckling / varumärke
Magisterprogram i maskinteknik Distans
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation Halmstad
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi Halmstad
Naturvetenskap
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap Halmstad
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap / Politik
Magisterprogram i statsvetenskap Halmstad
Teknik
Magisterprogram i nätverksforensik Halmstad
El / Elektronik
Magisterprogram i elektronikdesign Halmstad
Vård / Omsorg
Specialisering inom ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3 (Box 823)
301 18 HALMSTAD

Tel: 035-16 71 00


Recensioner

Mr World   |   2015-11-11
Praktiken i ett riktigt företag, och dessutom utomlands, är guld värd.
          (5)
artsha   |   2015-01-16
Bra utbildning. Jobbar idag på Skanska och tidigare ett annat lokalt fastighetsbolag
          (4)
harlow   |   2014-05-14
Utbildningen börjar på en _väldigt_ grundläggande nivå för att efter ungefär halva tiden öka på svårighetsgraden något. Den ger en bra introduktion till ämnet IT-forensik och förbereder väl för jobb som IT-forensiker (aktuella arbetsgivare brukar komplettera med nödvändiga utbildningar). Vill man jobba med informationssäkerhet krävs mer kunskape...
Visa mer
          (4)
Recensioner
Högskolan i Halmstad
Kursrecensioner
          (3,8)
Baseras på 24 recensioner