Visa studentum.se som: Mobil

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser.

En innovativ högskola som gillar att samarbeta

Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Utbildningarna håller hög kvalitet och bygger på den senaste och mest aktuella forskningen inom området. På Högskolan finns nyfikenhet och framåtanda som har gjort avtryck både i den akademiska världen och i arbetslivet i stort. Här finns också finns moderna labb, sköna studiemiljöer och möjligheter till praktik som garanterar att undervisningen är verklighetsförankrad (våra utbildningar har flera gånger topprankats när det kommer till att samarbeta med arbetslivet).

Korta avstånd ger ökade möjligheter

Som student på en lite mindre högskola blir du mer sedd. Klasserna är ofta inte stora och kontakten tätare mellan studenter, lärare och forskare. Staden och stranden ligger också alldeles i närheten. Dessutom har Halmstad ett geografiskt guldläge som gör det enkelt för den som pendlar att ta sig till Högskolan med kollektivtrafik.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet Ort
Samhällsförändring och social hållbarhet Halmstad
Sociologi / Socialpsykologi
Psykologi - inriktning idrott och motion Halmstad
Socionomprogrammet Halmstad
Bygg / Anläggning
Byggingenjör Halmstad
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Digital design och innovation Halmstad
IT-forensik och informationssäkerhet Halmstad
Nätverksdesign och datordrift Halmstad
Ekonomi
Civilekonomprogrammet Halmstad
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Distans
Hälsa / Friskvård
Hälsopedagogiskt program Halmstad
Idrott / Sport
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Flera orter (2)
Internationella relationer
Miljö, innovation och hållbarhet Halmstad
Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation Halmstad
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa Halmstad
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kultur och samhällsutveckling Halmstad
Marknadsföring
Affärssystemprogrammet Halmstad
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Halmstad
Ekonomprogrammet Halmstad
Internationella marknadsföringsprogrammet Halmstad
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi Halmstad
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal / Arbetsliv
Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning arbetsvetenskap Halmstad
Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning arbetsvetenskap Halmstad
Språk / Språkvetenskap
Språk, textbearbetning och digital kommunikation Halmstad
Lingvistik / Språkvetenskap
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Halmstad
Språk
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska Halmstad
Teknik
Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation Halmstad
Ingenjör i hållbar energi Halmstad
Teknisk bastermin Halmstad
Tekniskt basår Halmstad
El / Elektronik
Civilingenjör i datateknik Halmstad
Civilingenjör i intelligenta system Halmstad
Dataingenjör Halmstad
Elektroingenjör Halmstad
Mekatronikingenjör Halmstad
Utvecklingsingenjörsprogrammet Halmstad
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarutbildning Halmstad
Pedagogik
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Halmstad
Grundlärarutbildning (åk F-3) Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Halmstad
Senare del av program Halmstad
Veterinär / Zoologi
Naturvård och artmångfald Halmstad
Vård / Omsorg
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Halmstad
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogram i digital tjänsteinnovation Halmstad
Masterprogram i informationsteknologi Halmstad
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogrammet revisor och bank Halmstad
Hälsa / Friskvård
Magisterprogram i nordisk välfärd Halmstad
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans
Marknadsföring
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning internationell marknadsföring Halmstad
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning strategisk ledning Halmstad
Produktutveckling / varumärke
Masterprogram i industriell organisation och innovation Halmstad
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation Halmstad
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö Halmstad
Naturvetenskap
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap Halmstad
Teknik
Magisterprogram i nätverksforensik Halmstad
El / Elektronik
Magisterprogram i elektronikdesign Halmstad
Maskinteknik
Magisterprogram i maskinteknik Flera orter (2)
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Distans

Visa alla

Ortbeskrivning

Kategorier

Basår / Bastermin

   Tekniskt basår

Beteendevetenskap

   Psykologi
   Sociologi / Socialpsykologi

Bygg / Anläggning

   Byggnadsingenjör

Data / IT

   Informationsteknik / Informationsdesign
   Systemvetenskap
   Programmering
   IT / Nätverk

Ekonomi

   Företagsekonomi
   Civilekonom
   Redovisning / Bokföring

Fastighet / VVS

Förberedande studier

   Basår / Bastermin

Företagsekonomi

   Företagande / Entreprenörskap

Försäljning / Handel

   Mäklare

Hälsa / Friskvård

   Idrott / Sport

Ingenjör

   Civilingenjör

IT / Nätverk

   IT-säkerhet

Juridik

Kultur / Filosofi

   Kulturvetenskap / Kulturhistoria

Ledarskap / Organisation

   Projektledning

Lärare

   Förskollärare
   Grundlärare
   Ämneslärare

Marknadsföring

   Produktutveckling / varumärke
   Grafisk design

Media / Kommunikation

   Skrivande
   Kommunikation

Medicin / Farmaci

   Biomedicin

Miljö / Hållbarhet

   Hållbar utveckling
   Miljövetenskap
   Hållbar energi

Naturvetenskap

   Biologi

Pedagogik

   Kompletterande pedagogisk utbildning

Personal / Arbetsmiljö / HR

   Personal / Arbetsliv

Samhällsvetenskap

   Statsvetenskap / Politik

Språk

   Engelska
   Svenska

Språk / Språkvetenskap

   Språk
   Översättning
   Lingvistik / Språkvetenskap

Teknik

   Maskinteknik
   Robotik
   Industri
   El / Elektronik
   Energi

Undervisning / Pedagogik

   Pedagogik

Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd

   Global utveckling

Veterinär / Zoologi

Vård / Omsorg

   Social omsorg
   Specialistsjuksköterska
   Sjuksköterska

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3 (Box 823)
301 18 HALMSTAD

Tel: 035-16 71 00


Recensioner

Snittbetyg: 3,6

Baseras på 27 recensioner.

IMP 16
(1)
Utbildningen var en stor besvikelse på grund av många faktorer. De flesta lärare har blivit förvånade över att klassen var dubbelt så stor som den året innan. Detta har lett till att det ofta bokats för små salar, inte funnits tillräckligt med timmar för alla moment och stora grupper. Grupparbeten är bra men inte när man är 5-7 studenter på en l...
Högskolan i Halmstad Kommentar:
Det är tråkigt att höra att din upplevelse av Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad inte motsvarade dina förväntningar. Det framgår inte av din recension när du började studera vid Högskolan i Halmstad. Från 2015 till 2016 fick vi möjlighet att erbjuda fler studenter en utbildningsplats på programmet och ökade då an...
Visa mer
IMP 16
(2)
Det första året började kanon, lite motgångar i början då ett uppehåll ifrån gymnsiet hade satt sina spår i pluggmetodiken. Men snabbt var man på banan igen och började sätta högsta betyg på kurs efter kurs. I början var man ny på allt och allt var nytt för en själv. Man uppmärksammade inte hur föreläsare, lärare och professorer skötte sig. Eft...
Högskolan i Halmstad Kommentar:
Hej! Först av allt är det tråkigt att höra att din upplevelse av Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad inte motsvarade dina förväntningar. Högskolans jobbar kontinuerligt med uppföljning och lärande. Bland annat innebär det att Högskolans utbildningar följs upp och granskas genom studentuppföljning i enkätform...
Visa mer
Okänd
(1)
Jag mår shit dåligt på grund av Kränkande särbehandling från lärarerna och studenter i 3 år utbildning.
Högskolan i Halmstad Kommentar:
Det är tråkigt att höra att du inte är nöjd med din studietid på Högskolan. Självklart ska ingen uppleva att man blir utsatt för kränkande särbehandling. Högskolan har en ganska omfattande kvalitetsuppföljning vilket gör att vi vågar påstå att din upplevelse av studietiden på sjuksköterskeprogrammet inte hör till vanligheterna. Högskolan har...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 27 recensioner.