Visa studentum.se som: Mobil

SFI A, B, C, D Svenska för invandrare

Niketo Vuxenutbildning
Sammanfattning
SFI-utbildning (Svenska för invandrare)
Stockholm
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Löpande intag - Stockholm

SFI A, B, C, D Svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Sft ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxna ska få  grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl de som inte kan läsa och skriva som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Målgrupp

Rätt till sfi har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.  Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Läs vidare om vem som har rätt till sfi här.

Rätt till sfi

Kurserna

Sfi består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. Läs mer om kurserna under länken "Kursplan för sfi".

Kurserna inom sfi är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk då kursplanen är utformad utifrån en annan grund och ett annat perspektiv för att möta den vuxna eleven. Kursplanen relaterar till "Gemensam europeisk referensram för språk" (GERS): lärande, undervisning och bedömning och kan istället jämföras med referensramens nivåer. Läs mer om GERS via länken under "Se även".

Kurserna inom sfi utgår från olika situationer, i vardags-, samhälls- och arbetsliv, som också de bygger på den gemensamma europeiska referensramen och de domäner som tas upp i denna. Kurserna utgår från dessa situationer men kurserna ska också anpassas till den vuxna elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål och planeras och utformas tillsammans med eleven. Utifrån detta gör läraren ett val av situationer som eleven förbereds att verka inom. Valet har stor betydelse för vilka syften, uppgifter, teman och texter läraren väljer att ta upp i undervisning, provmaterial och aktiviteter.
 

För mer information om SFI A, B, C, D Svenska för invandrare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Niketo Vuxenutbildning

Niketo AB Vuxenutbildning

På Niketo AB möter du en trevlig, vänlig atmosfär, hjälpsamma, erfarna, utbildade lärare och en massa intressanta kurser. Niketo AB är auktoriserad av följande kommuner som vuxenutbildare i grund- och gymnasiekurser.  Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Solna Kommun Sollentuna...


Läs mer om Niketo Vuxenutbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: SFI A, B, C, D Svenska för invandrare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Niketo Vuxenutbildning

Hammarby Fabriksväg 61
120 33 Stockholm

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen SFI A, B, C, D Svenska för invandrare från Niketo Vuxenutbildning, fyll i följande uppgifter:

Du kanske också är intresserad av: