Visa studentum.se som: Mobil

Konstnärligt kandidatprogram i fri konst

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Göteborg
Sista ansökan: 2022-02-28

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i fri konst är en bred utbildning som ger dig praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter inom det konstnärliga området. Målet är att utveckla ditt konstnärskap och din förmåga att producera och presentera arbeten i en rad olika sammanhang. Vår utbildningsmiljö bygger på kritiskt tänkande, teknisk kompetens och konstnärlig självständighet.

Utbildningens mål är att utbilda konstnärer som kan genomföra självinitierade projekt och som har förmågan att jobba i en rad olika kollektiva processer. Under utbildningens gång kommer du att utveckla en kontextuell, konceptuell och praktisk förståelse av ditt konstnärskap. Därutöver får du utveckla ditt kritiska tänkande och dina kommunikationsfärdigheter. Efter avslutad utbildning ska du kunna verka i en rad olika sammanhang och konstnärliga kontexter.
Vår pedagogik bygger på en samarbetsmodell, där lärare jobbar i team, både inom avdelningen och mellan olika discipliner. Utifrån de olika kursmomenten tillämpas olika undervisningsformer, bland annat handledning individuellt och i grupp, studiebesök, och seminarier. Den fasta lärarkåren utgörs av nationellt och internationellt aktiva konstnärer, kritiker, forskare och curatorer. Utbildningen erbjuder dig möjligheter att delta i olika utställningar och internationella seminarier vilket ger dig goda förutsättningar för att bygga upp ett professionellt kontaktnät.

Kärnan i utbildningen är utvecklingen av din konstnärliga praktik samt studier inom konst- och kulturteori. Du har tillgång till välutrustade verkstäder: trä, metall, skulptur, datalabb, fotolabb, samt videoproduktion. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Utöver detta kan du välja bland olika valbara kurser för att bredda och specialisera dig i materiella eller konceptuella frågeställningar i förhållande till en samtida konstpraktik.

Utbildningen ges vid HDK-Valand som även bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Studenter på våra fri konst-utbildningar har möjlighet att delta i valbara kurser inom flera de andra ämnena.

Innehåll

Under första året ligger tyngdpunkten på att introducera, pröva, och diskutera en rad olika konstnärliga och teoretiska praktiker. Syftet är att bredda fältet av arbetsformer och tankesätt och därmed stödja dig i det individuella konstnärliga arbetet och inom kollaborativa processer. I undervisningen ingår även kurserna Konst och kontexter som ger dig en orientering i såväl i konsthistoria som i samtida konstteori.

Andra året fokuserar på att pröva den egna praktiken i förhållande till det omgivande samhället. Med utgångspunkt i en specifik publik kontext utarbetar du ett eget fördjupat arbete. Kurserna Konst och kontexter belyser och problematiserar relationen mellan konsten och det offentliga rummet från ett samtida perspektiv.

Under det sista året arbetar du med att formulera dig om ditt konstnärskap i relation till samtidskonstens olika scener och diskurser. Studierna syftar till att utveckla ditt examensprojekt, som presenteras i en kollektivt utformad examensutställning.

Det tredje året innehåller även kurserna Konstnärlig orientering och Skrivande som metod och verktyg, där den sistnämnda förbereder ditt arbete med den kandidatexamensessä som slutförs under den sista terminen.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Konstnärlig kandidatexamen i fri konst.

Fortsatta studier

Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på avancerad nivå. På HDK-Valand kan du till exempel söka Masterprogrammet i fri konst.

 

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Konstnärlig kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(2,7)
Baseras på 11 recensioner.
Se alla skolans recensioner