Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar hur människor, andra biologiska varelser och smarta maskiner bearbetar och använder information. På Göteborgs universitet får du en bred utbildning i ämnet grundad i områden som filosofi, psykologi, språk och kommunikation, neurovetenskap samt datavetenskap och informationsteknologi (IT). Du lär dig hur människor bearbetar och kommunicerar information likväl som hur samspelet mellan människor och IT fungerar.

Innehåll

  • Inom området datavetenskap och IT får du lära dig grunderna i programmering och principerna bakom artificiell intelligens.
  • Du studerar interaktionsdesign, som bland annat lär dig hur smarta maskiner kan konstrueras så att användarna förstår hur de fungerar och kan dra nytta av den funktionalitet som erbjuds. 
  • Inom området språk och kommunikation studerar du bland annat språkets uppbyggnad, kopplingen mellan kognition och kommunikation, och kommunikation och IT. 
  • Inom psykologiområdet kommer du bland annat att lära dig hur människor tar till sig och tolkar information, hur minne fungerar, vad som styr våra bedömningar och beslut samt hur vi löser problem.
  • I utbildningen ingår många praktiska moment och metodinslag. Du får öva dig på att studera psykologiska fenomen såväl som kommunikation och göra experiment, observationer och analyser av olika slag, samt lära dig grunderna i programmering.

Arbetsområden

Med en examen i kognitionsvetenskap får du en bred och kvalificerad teoretisk kunskap om hur biologiska och maskinella system bearbetar och kommunicerar information. Du får också praktisk-tekniska färdigheter som gör det möjligt för dig att själv studera, tolka, klassificera, beskriva, analysera och förklara tänkande och kommunikation. Därtill får du grundläggande kunskaper om programmering och artificiella intelligenta system, vilket ger dig möjlighet att arbeta med kognitiv modellering eller med utveckling av intelligenta system för andra applikationer. I en komplex och föränderlig värld är detta användbar kunskap för dig som exempelvis vill arbeta med IT-system, interaktionsdesign, riskfrågor i människa-tekniksystem, kommunikationsstrategi, reklam, försäljningsstrategi och teknisk information.

Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Fortsatta studier

Interaktionsdesign, Digital Leadership

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights