Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ekonomie kandidatprogram

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Vårt samhälle behöver självständigt tänkande människor med kvalificerade kunskaper i ekonomi och förmåga att omsätta dessa kunskaper på ett sådant sätt att organisationer och företag utvecklas. Med en examen från ekonomie kandidatprogrammet blir du en av dem som kan bidra till att möta samhällsutmaningarna. Programmet passar dig som vill ha en akademisk utbildning med hög kvalitet och starkt internationellt fokus som öppnar möjligheter till ett framgångsrikt yrkesliv. Programmets bredd och djup ger dig förutsättningar att arbeta i många olika branscher och roller. Utbildningen innehåller kurser både på svenska och engelska. Du kan sätta egen prägel på din examen genom fördjupningskurser och utlandsstudier.

Är du intresserad av att genomföra programmet helt på engelska kan du titta närmare på Bachelor's Programme in Business and Economics. 

Internationell utbildning med hög kvalitet

Programmet, liksom Handelshögskolan, är internationellt ackrediterat. Det betyder att du läser en utbildning som kvalitetsgranskas utifrån internationella standarder och att du möter lärare som är kvalificerade forskare inom sina områden. Kurserna tar sin utgångspunkt i internationella förhållanden och studiemiljön är internationell. Programmet är utformat så att du kan välja att studera utomlands både under och efter din utbildning.

Relevanta kunskaper för företagens och samhällets utmaningar

När du läser ekonomie kandidatprogrammet lär du dig de klassiska grunderna samtidigt som du övar dig i att praktiskt omsätta kunskaperna i verkligheten. I många kurser löser du case och träffar gästföreläsare från näringslivet. I andra kurser använder du dina kunskaper för att lösa hållbarhetsrelaterade problem. Som programstudent har du möjlighet att delta i undervisning där du kan vässa färdigheter som vi vet att arbetsgivare efterfrågar, så som presentationsteknik och samarbetsförmåga. Som student ingår du också i en miljö som präglas av Handelshögskolans täta samarbete med partners inom privat och offentligt näringsliv. Om du engagerar dig i studentkåren eller dess bolag får du många  möjligheter att möta framtida arbetsgivare och kan redan under utbildningen omsätta kunskaper och färdigheter i konkreta arbetsuppgifter.

Unik struktur och många valmöjligheter

Programmet är uppdelat i två faser som båda omfattar tre terminer. I den första fasen studerar du grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och handelsrätt. Blandningen av ämnena skapar förutsättningar för en bred  tvärvetenskaplig och verklighetsanknuten förståelse som korsar ämnesgränserna. 

I nästa fas väljer du att fördjupa dig i något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi. Har du valt företagsekonomi specialiserar du dig ytterligare inom marknadsföring, management, redovisning, finansiell styrning, hållbart företagande och internationellt företagande. Inom nationalekonomi väljer du miljöekonomi, utvecklingsekonomi eller policyutvärdering. Du skriver sedan kandidatuppsats inom ditt valda huvudområde.

Alla kurser i det andra fasen, och några i det första, ges med engelska som undervisningsspråk. I dessa kurser möter du även studenter från andra länder. I andra fasen har du också möjlighet att studera en termin utomlands.

Vill du läsa hela din utbildning på engelska ska du istället söka till den helt engelskspråkiga versionen av programmet. Se: https://www.gu.se/en/study-gothenburg/bachelors-programme-in-business-and-economics-s1eka

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights