Visa studentum.se som: Mobil

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Göteborg
Psykologi
Psykologprogrammet Klassrum Göteborg
Sociologi / Socialpsykologi
Socionomprogrammet Klassrum Göteborg
Data / IT
Datavetenskapligt program Klassrum Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Klassrum Göteborg
Systemvetenskap
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Klassrum Bengtsfors
Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum Klassrum Bengtsfors
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i opera Klassrum Göteborg
Teater / Scenkonst
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Klassrum Göteborg
Fordon / Transport
Sjöfart / Navigation
Marin vetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Naturvetenskapligt basår Klassrum 1 år Göteborg
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Sports Coaching, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Internationella relationer
Kandidatprogrammet i internationella relationer Klassrum Göteborg
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Kandidatprogrammet i Globala studier Klassrum Göteborg
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Bebyggelseantikvariskt program Klassrum Göteborg
Konservatorsprogrammet Klassrum Göteborg
Ledarskap / Organisation
Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Marknadsföring
Grafisk design
Konstnärligt kandidatprogram i design Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Klassrum Bengtsfors
Media / Kommunikation
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Film / TV
Konstnärligt kandidatprogram i film Klassrum Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Göteborg
Skrivande
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Klassrum Göteborg
Medicin / Farmaci
Receptarie
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Naturvetenskap
Biologi
Biologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Fysik
Fysik, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Göteborg
Geografi
Geografi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Geovetenskap, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Kemi
Kemi, kandidatprogram Klassrum Göteborg
Matematik
Matematikprogrammet Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsliv
Personalvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi Klassrum Göteborg
Historia
Antropologprogrammet Klassrum Göteborg
Offentlig förvaltning
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klassrum Göteborg
Statsvetenskap / Politik
Statsvetarprogrammet Klassrum Göteborg
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Klassrum Göteborg
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Klassrum Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och konsumentkunskap Klassrum Göteborg
Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Bd/Mu/Sl Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, ett ämne Ma/Nv/Tk. Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Klassrum Göteborg
Vård / Omsorg
Social omsorg
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Klassrum Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Genuspraktiker, masterprogram Klassrum Göteborg
Psykologi
Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot KBT Klassrum Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot PDT Klassrum Göteborg
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i sociologi Klassrum Göteborg
Data / IT
Complex Adaptive Systems, Master Program Klassrum Göteborg
Computer Science, Master's Programme Klassrum Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Klassrum Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Klassrum Göteborg
Informationsteknik / Informationsdesign
Applied Data Science masterprogram Klassrum Göteborg
Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram Distans Distans
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum Klassrum Göteborg
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i opera Klassrum Göteborg
Teater / Scenkonst
Kritiska studier, masterprogram Klassrum Göteborg
Fordon / Transport
Sjöfart / Navigation
Marina vetenskaper, masterprogram Klassrum Göteborg
Internationella relationer
Master's Programme in European Studies, Double Degree-Konstanz universitet Klassrum Tyskland
Master's Programme in European Studies, Double Degree-University of North Carolina och Chapel Hill Klassrum USA
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Klassrum Göteborg
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Klassrum Göteborg
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Master Programme in Global Studies Klassrum Göteborg
Juridik
Masterprogram i Mänskliga rättigheter Klassrum Göteborg
Kultur / Filosofi
Filosofi
Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Logik, masterprogram Klassrum Göteborg
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kultur och demokrati, masterprogram Klassrum Göteborg
Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Klassrum Göteborg
Masterprogram i kulturvård Klassrum Göteborg
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i utbildningsledarskap Klassrum Göteborg
Administration
Master Programme in International Administration and Global Governance Klassrum Tyskland
Marknadsföring
Grafisk design
Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Design Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design Klassrum Göteborg
Media / Kommunikation
Film / TV
Konstnärligt masterprogram i film Klassrum Göteborg
Konstnärligt masterprogram i fotografi Klassrum Göteborg
Medicin / Farmaci
Farmaci / Farmakologi
Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljö / Hållbarhet
Ecotoxicology, Master Program Klassrum Göteborg
Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Klassrum Göteborg
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram Klassrum Göteborg
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser Klassrum Göteborg
Hållbar utveckling
Hav och samhälle, masterprogram Klassrum Göteborg
Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram Distans Distans
Naturvetenskap
Astronomi
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Klassrum Göteborg
Biologi
Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Klassrum Göteborg
Biologi och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Biologi, Masterprogram Klassrum Göteborg
Genomik och Systembiologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Molekylärbiologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Fysik
Fysik och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Fysisk oceanografi, masterprogram Klassrum Göteborg
Physics, Master Program Klassrum Göteborg
Geografi
Geografi, masterprogram Klassrum Göteborg
Geovetenskap
Geovetenskap, Masterprogram Klassrum Göteborg
Kemi
Kemi och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Kemi, masterprogram Klassrum Göteborg
Matematik
Matematik och lärande, masterprogram Klassrum Göteborg
Matematiska vetenskaper, masterprogram Klassrum Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap, magisterprogram Klassrum Göteborg
Human resources
Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations Klassrum Göteborg
Samhällsvetenskap
Offentlig förvaltning
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Klassrum Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Klassrum Göteborg
Statsvetenskap / Politik
Masterprogrammet i Statsvetenskap Klassrum Flera orter (2)
Mastersprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling Klassrum Göteborg
Språk / Språkvetenskap
Språk
Språkteknologi, masterprogram Klassrum Göteborg
Undervisning / Pedagogik
Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Klassrum Göteborg
Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande Klassrum Göteborg
Lärare
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot matematikutveckling Klassrum Göteborg
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling Klassrum Göteborg
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot utvecklingsstörning Klassrum Göteborg
Pedagogik
International Master Programme in Educational Research Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Allmän didaktik Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Bild Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Idrott och hälsa Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Matematik Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Naturvetenskap Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Samhällsorienterade ämnen Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska Klassrum Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Teknik Klassrum Göteborg
Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning Klassrum Göteborg
Specialpedagogprogrammet Klassrum Göteborg

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner

Snittbetyg: 2,9

Baseras på 10 recensioner.

Ida
(1)
Jag gick sommarkursen ”Litterära klassiker genom tiderna” och blev enormt besviken på både lärare och innehåll. Vi skulle lära oss analysera, men det fanns ingen kurslitteratur som hjälpte oss med det och lärarna var aldrig aktiva genom kursens gång. Vi skulle diskutera verken vi läste, men lärarna brydde sig inte om vad vi skrev under veckorna ...
Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion Kommentar:
Hej Ida. Tråkigt att upplägget på distanskursen i fråga inte uppfyllde dina förväntningar. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att mer i detalj diskutera din upplevelse av kvalité och bemötande: studenterna och deras omdömen är mycket viktiga för oss.

Med vänliga hälsningar, Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion
Visa mer
Viktor
(1)
Otroligt låg kvalité på undervisningen och riktigt dålig administration. Det krävs väldigt lite för att få godkänt. Nivån på kandidatuppsatserna, som ska vara den forskning man tillför till fältet på programmet, är otroligt låg och görs som grupparbeten. Lärarna och administrativa personalen är antingen utarbetade eller ohjälpsamma. Informatik ä...
Institutionen för tillämpad informationsteknologi Kommentar:
Hej Viktor, tråkigt och höra att nivån på undervisningen och administrationen inte motsvarade dina förväntningar. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att mer i detalj diskutera kvalité och bemötande. Studenterna och deras omdömen är mycket viktiga för oss. Tomas Lindroth är ansvarig för systemvetarprogrammet och du når honom på: tomas.li...
Visa mer
Nancy
(1)
Bara tidsslöseri. Rekommenderas EJ!
Recensioner
Skolrecensioner
(2,9)
Baseras på 10 recensioner.