Visa studentum.se som: Mobil

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Beteendevetenskap
Psykologi Ort
Psykologprogrammet Göteborg
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Hälsopromotion, kandidatprogram Göteborg
Idrott / Sport
Sports Coaching, kandidatprogram Göteborg
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Göteborg
Speciallärarprogrammet Flera orter (3)
Specialpedagogprogrammet Göteborg
Yrkeslärarprogrammet Distans
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Göteborg
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Naturvetenskapligt basår Göteborg
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Kost / Näringslära
Kostekonomi Göteborg
Ledarskap / Organisation
Administration
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Göteborg
Media / Kommunikation
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld Göteborg
Journalistik
Journalistprogrammet Göteborg
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Göteborg
Naturvetenskap
Biologi
Biologi, kandidatprogram Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Göteborg
Kemi
Kemi, kandidatprogram Göteborg
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap / Politik
Statsvetarprogrammet Göteborg
Statsvetarprogrammet Göteborg
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarprogrammet, för dig med yrkeserfarenhet Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, för dig med yrkeserfarenhet Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Göteborg
Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, Ma/NO, ett ämne Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, Ma/NO, ett ämne Göteborg
Pedagogik, kandidatprogram Göteborg
Vård / Omsorg
Social omsorg
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Göteborg
Socionomprogrammet Göteborg
Socionomprogrammet Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram Distans
Systemvetenskap
Digitalt ledarskap masterprogram Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum Bengtsfors
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Göteborg
Internationella relationer
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Göteborg
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Göteborg
Ledarskap / Organisation
Administration
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Göteborg
Marknadsföring
Grafisk design
Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Design Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Bengtsfors
Media / Kommunikation
Film / TV
Konstnärligt masterprogram i film Göteborg
Konstnärligt masterprogram i fotografi Göteborg
Journalistik
Master in Communication Göteborg
Kommunikation
Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Göteborg
Skrivande
Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning Göteborg
Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning Göteborg
Miljö / Hållbarhet
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Göteborg
Ecotoxicology, Master Program Göteborg
Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Göteborg
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram Göteborg
Hållbar utveckling
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser Göteborg
Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram Distans
Naturvetenskap
Marina vetenskaper, masterprogram Göteborg
Biologi
Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Göteborg
Biologi och lärande, masterprogram Göteborg
Biologi, Masterprogram Göteborg
Genomik och Systembiologi, masterprogram Göteborg
Molekylärbiologi, masterprogram Göteborg
Geografi
Fysisk oceanografi, masterprogram Göteborg
Hav och samhälle, masterprogram Göteborg
Hav och samhälle, masterprogram Göteborg
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap / Politik
Master Programme in International Administration and Global Governance Göteborg
Masterprogrammet i Statsvetenskap Göteborg
Språk / Språkvetenskap
Språkteknologi, masterprogram Göteborg
Språk
Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram Göteborg
Undervisning / Pedagogik
International Master Programme in Educational Research Göteborg
Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande Göteborg
Masterprogram i didaktik, Allmän didaktik Göteborg
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik Göteborg
Masterprogram i utbildningsledarskap Göteborg
Pedagogik
Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning Göteborg

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner

Nancy
(1)
Bara tidsslöseri. Rekommenderas EJ!
Nanna
(5)
Mycket bra utbildning som har brett perspektiv. Många bra kurser som tillsammans utmynnar i en stark blandning av kurser som fördjupar din kunskap om offentlig förvaltning. Många bra lärare och lektorer som har stor kunskap över sitt ämne. Överlag en utbildning som ger dig stora jobb möjligheter.
Otroligt missnöjd.
(1)
Varierande kvalitet mellan kurserna och den genomsnittliga kvaliteten var tyvärr väldigt låg. Felaktiga kurslitteraturlistor, godtyckliga föreläsare, föreläsningar med PowerPoint-presentationer som innehåller väggar av text, lärare som knappt kan prata eller skriva på begriplig svenska, plötsligt inställda föreläsningar, felaktiga salsbokningar....
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(3,5)
Baseras på 58 recensioner.