Visa studentum.se som: Mobil

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap Ort
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Göteborg
Psykologi
Psykologprogrammet Göteborg
Data / IT
Datavetenskapligt program Göteborg
Datorstödd fysikalisk mätteknik Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Göteborg
Systemvetenskap
Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram Göteborg
Ekonomi
Företagsekonomi
Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Bengtsfors
Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum Bengtsfors
Liberal arts, kandidatprogram Göteborg
Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram Göteborg
Hantverk
Bebyggelseantikvariskt program Göteborg
Bygghantverksprogrammet Mariestad
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård Mariestad
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Göteborg
Teater / Scenkonst
Konstnärligt kandidatprogram i musikal Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Göteborg
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Naturvetenskapligt basår Göteborg
Internationella relationer
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Göteborg
Europaprogrammet, Historia Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Göteborg
Europaprogrammet, Sociologi Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Göteborg
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Kandidatprogrammet i Globala studier Göteborg
Jord / Skog / Natur
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård Mariestad
Kultur / Filosofi
Kultur, kandidatprogram Göteborg
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Konservatorsprogrammet Göteborg
Kulturarvsstudier, kandidatprogram Göteborg
Ledarskap / Organisation
Administration
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Göteborg
Marknadsföring
Grafisk design
Konstnärligt kandidatprogram i design Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Bengtsfors
Media / Kommunikation
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Göteborg
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Göteborg
Film / TV
Konstnärligt kandidatprogram i film Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Göteborg
Journalistik
Journalistprogrammet Göteborg
Skrivande
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Göteborg
Medicin / Farmaci
Farmaci / Farmakologi
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Göteborg
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Göteborg
Naturvetenskap
Marin vetenskap, kandidatprogram Göteborg
Naturvetenskapligt basår Göteborg
Biologi
Biologi, kandidatprogram Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Göteborg
Fysik
Fysik, kandidatprogram Göteborg
Geografi
Geografi, kandidatprogram Göteborg
Geovetenskap
Geovetenskap, kandidatprogram Göteborg
Kemi
Kemi, kandidatprogram Göteborg
Kemi, kandidatprogram Göteborg
Matematik
Matematikprogrammet Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Göteborg
Personal / Arbetsliv
Personalvetarprogrammet Göteborg
Samhällsvetenskap
Historia
Antropologprogrammet Göteborg
Religion
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Göteborg
Statsvetenskap / Politik
Statsvetarprogrammet Göteborg
Språk / Språkvetenskap
Språkkonsultprogrammet Göteborg
Vård / Omsorg
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Sjukhusfysikerprogrammet Göteborg
Social omsorg
Socionomprogrammet Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Genuspraktiker, masterprogram Göteborg
Psykologi
Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot KBT Göteborg
Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot PDT Göteborg
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i sociologi Göteborg
Masterprogrammet i Kriminologi Göteborg
Data / IT
Complex Adaptive Systems, Master Program Göteborg
Computer Science, Master's Programme Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Göteborg
Informationsteknik / Informationsdesign
Applied Data Science masterprogram Göteborg
Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram Distans
Systemvetenskap
Digitalt ledarskap masterprogram Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum Bengtsfors
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Göteborg
Internationella relationer
Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap Distans
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Göteborg
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Göteborg
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Master Programme in Global Studies Göteborg
Juridik
Erasmus Mundus masterprogram i mänskliga rättigheters politik och praktik Göteborg
Masterprogram i Mänskliga rättigheter Göteborg
Kultur / Filosofi
Kultur och demokrati, masterprogram Göteborg
Filosofi
Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram Göteborg
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Göteborg
Masterprogram i kulturvård Göteborg
Ledarskap / Organisation
Administration
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Göteborg
Logistik / Spedition
Logistiker
Logik, masterprogram Göteborg
Marknadsföring
Grafisk design
Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Design Göteborg
Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Bengtsfors
Media / Kommunikation
Masterprogram i politisk kommunikation Göteborg
Film / TV
Konstnärligt masterprogram i film Göteborg
Konstnärligt masterprogram i fotografi Göteborg
Journalistik
Magisterprogrammet i undersökande journalistik Göteborg
Master in Communication Göteborg
Kommunikation
Digital humaniora, masterprogram Göteborg
Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Göteborg
Skrivande
Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning Göteborg
Miljö / Hållbarhet
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Göteborg
Ecotoxicology, Master Program Göteborg
Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Göteborg
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram Göteborg
Hållbar utveckling
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser Göteborg
Naturvetenskap
Marina vetenskaper, masterprogram Göteborg
Biologi
Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Göteborg
Biologi och lärande, masterprogram Göteborg
Biologi, Masterprogram Göteborg
Genomik och Systembiologi, masterprogram Göteborg
Molekylärbiologi, masterprogram Göteborg
Fysik
Fysik och lärande, masterprogram Göteborg
Physics, Master Program Göteborg
Geografi
Fysisk oceanografi, masterprogram Göteborg
Geografi, masterprogram Göteborg
Geovetenskap
Geovetenskap, Masterprogram Göteborg
Kemi
Kemi och lärande, masterprogram Göteborg
Kemi, masterprogram Göteborg
Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram Göteborg
Matematik
Matematik och lärande, masterprogram Göteborg
Matematiska vetenskaper, masterprogram Göteborg
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap, magisterprogram Göteborg
Personal / Arbetsliv
Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations Göteborg
Samhällsvetenskap
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans
Hav och samhälle, masterprogram Göteborg
Hav och samhälle, masterprogram Göteborg
Kritiska studier, masterprogram Göteborg
Historia
Arkeologisk praktik och teori Göteborg
Religion
Master i teologi, bibelvetenskap Göteborg
Master i teologi, bibelvetenskap Distans
Master i teologi, systematisk teologi Göteborg
Master i teologi, systematisk teologi Distans
Statsvetenskap / Politik
Master Programme in International Administration and Global Governance Göteborg
Masterprogrammet i Statsvetenskap Göteborg
Språk / Språkvetenskap
Språkteknologi, masterprogram Göteborg
Språk
Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext Göteborg
Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram Göteborg
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborg
Vård / Omsorg
Social omsorg
Master's Programme in Social Work and Human Rights Göteborg

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner

Snittbetyg: 3,1

Baseras på 9 recensioner.

Viktor
(1)
Otroligt låg kvalité på undervisningen och riktigt dålig administration. Det krävs väldigt lite för att få godkänt. Nivån på kandidatuppsatserna, som ska vara den forskning man tillför till fältet på programmet, är otroligt låg och görs som grupparbeten. Lärarna och administrativa personalen är antingen utarbetade eller ohjälpsamma. Informatik ä...
Institutionen för tillämpad informationsteknologi Kommentar:
Hej Viktor, tråkigt och höra att nivån på undervisningen och administrationen inte motsvarade dina förväntningar. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att mer i detalj diskutera kvalité och bemötande. Studenterna och deras omdömen är mycket viktiga för oss. Tomas Lindroth är ansvarig för systemvetarprogrammet och du når honom på: tomas.li...
Visa mer
Nancy
(1)
Bara tidsslöseri. Rekommenderas EJ!
Nanna
(5)
Mycket bra utbildning som har brett perspektiv. Många bra kurser som tillsammans utmynnar i en stark blandning av kurser som fördjupar din kunskap om offentlig förvaltning. Många bra lärare och lektorer som har stor kunskap över sitt ämne. Överlag en utbildning som ger dig stora jobb möjligheter.
Recensioner
Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 9 recensioner.