Visa studentum.se som: Mobil

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och samverkar med omvärlden i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten, nationellt och internationellt.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. De ger nya infallsvinklar och bidrar till lösningar på de stora, globala samhällsutmaningarna.

Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Undervisning / Pedagogik
Lärare Ort
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Biologi Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Engelska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Franska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och konsumentkunskap Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Kemi Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskunskap Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Spanska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Tyska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Bild Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Biologi Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Geografi Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Kemi Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Musik Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Spanska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teater Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Tyska Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Musik Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater Göteborg
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik Göteborg
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Göteborg
Kultur, kandidatprogram Göteborg
Psykologi
Psykologprogrammet Göteborg
Data / IT
Datavetenskapligt program Göteborg
Software Engineering and Management kandidatprogram Göteborg
Systemvetenskap
Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i keramikkonst Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Bengtsfors
Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum Bengtsfors
Konstnärligt kandidatprogram i textilkonst Göteborg
Hantverk
Bygghantverksprogrammet Mariestad
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram Mariestad
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård Mariestad
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i opera Göteborg
Teater / Scenkonst
Konstnärligt kandidatprogram i musikal Göteborg
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Naturvetenskapligt basår Göteborg
Naturvetenskapligt basår Göteborg
Hotell / Event / Turism
Event / Upplevelseproduktion
Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv Göteborg
Internationella relationer
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Göteborg
Europaprogrammet, Företagsekonomi Göteborg
Europaprogrammet, Historia Göteborg
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Göteborg
Europaprogrammet, Kulturgeografi Göteborg
Europaprogrammet, Nationalekonomi Göteborg
Europaprogrammet, Sociologi Göteborg
Europaprogrammet, Statsvetenskap Göteborg
Kultur / Filosofi
Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Göteborg
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kulturarvsstudier, kandidatprogram Göteborg
Ledarskap / Organisation
Administration
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Göteborg
Media / Kommunikation
Liberal arts, kandidatprogram Göteborg
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld Göteborg
Film / TV
Konstnärligt kandidatprogram i film Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Göteborg
Grafisk design
Konstnärligt kandidatprogram i design Göteborg
Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Bengtsfors
Skrivande
Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Göteborg
Medicin / Farmaci
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Göteborg
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Göteborg
Naturvetenskap
Marin vetenskap, kandidatprogram Göteborg
Biologi
Biologi, kandidatprogram Göteborg
Molekylärbiologi, kandidatprogram Göteborg
Fysik
Datorstödd fysikalisk mätteknik Göteborg
Fysik, kandidatprogram Göteborg
Sjukhusfysikerprogrammet Göteborg
Geografi
Geografi, kandidatprogram Göteborg
Geovetenskap
Geovetenskap, kandidatprogram Göteborg
Kemi
Kemi, kandidatprogram Göteborg
Matematik
Matematikprogrammet Göteborg
Samhällsvetenskap
Historia
Bebyggelseantikvariskt program Göteborg
Konservatorsprogrammet Göteborg
Religion
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Göteborg
Statsvetenskap / Politik
Statsvetarprogrammet Göteborg
Språk / Språkvetenskap
Språk
Internationella språkprogrammet, arabiska som huvudområde Göteborg
Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde Göteborg
Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde Göteborg
Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde Göteborg
Internationella språkprogrammet, kinesiska som huvudområde Göteborg
Internationella språkprogrammet, ryska som huvudområde Göteborg
Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde Göteborg
Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde Göteborg
Undervisning / Pedagogik
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Göteborg
Lärare
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild för studenter med yrkeserfarenhet Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik för studenter med yrkeserfarenhet Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Göteborg
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborg
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, Ma/NO, ett ämne Göteborg
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, Ma/NO, ett ämne Göteborg
Vård / Omsorg
Social omsorg
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Göteborg
Socionomprogrammet Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Genuspraktiker, masterprogram Göteborg
Data / IT
Applied Data Science masterprogram Göteborg
Computer Science, Master's Programme Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Göteborg
Game Design & Technology masterprogram Göteborg
Software Engineering and Management masterprogram Göteborg
Informationsteknik / Informationsdesign
Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram Distans
Systemvetenskap
Digitalt ledarskap masterprogram Göteborg
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Göteborg
Hantverk
Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum Bengtsfors
Musik / Sång / Musikproduktion
Konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Göteborg
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Göteborg
Konstnärligt masterprogram i opera Göteborg
Internationella relationer
Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap Distans
Master's Programme in European Studies, Double Degree-Konstanz universitet Tyskland
Master's Programme in European Studies, Double Degree-University of North Carolina och Chapel Hill USA
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Göteborg
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Göteborg
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Göteborg
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Göteborg
Kultur / Filosofi
Kultur och demokrati, masterprogram Göteborg
Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Göteborg
Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Göteborg
Filosofi
Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram Göteborg
Logik, masterprogram Göteborg
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år Göteborg
Masterprogram i kulturvård Göteborg
Masterprogram i kulturvård Göteborg
Ledarskap / Organisation
Administration
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Göteborg
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Göteborg
Media / Kommunikation
Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Göteborg
Film / TV
Konstnärligt masterprogram i film Göteborg
Konstnärligt masterprogram i fotografi Göteborg
Grafisk design
Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Design Göteborg
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Bengtsfors
Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Bengtsfors
Journalistik
Master in Communication Göteborg
Miljö / Hållbarhet
Ecotoxicology, Master Program Göteborg
Hav och samhälle, masterprogram Göteborg
Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Göteborg
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram Göteborg
Miljövetenskap
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Göteborg
Naturvetenskap
Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Göteborg
Fysisk oceanografi, masterprogram Göteborg
Marina vetenskaper, masterprogram Göteborg
Biologi
Biologi och lärande, masterprogram Göteborg
Biologi, Masterprogram Göteborg
Genomik och Systembiologi, masterprogram Göteborg
Molekylärbiologi, masterprogram Göteborg
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser Göteborg
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser Göteborg
Fysik
Complex Adaptive Systems, Master Program Göteborg
Fysik och lärande, masterprogram Göteborg
Geovetenskap, Masterprogram Göteborg
Physics, Master Program Göteborg
Geografi
Geografi, masterprogram Göteborg
Geografi, masterprogram Göteborg
Geovetenskap
Geovetenskap, Masterprogram Göteborg
Kemi
Kemi och lärande, masterprogram Göteborg
Kemi, masterprogram Göteborg
Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram Göteborg
Matematik
Matematik och lärande, masterprogram Göteborg
Matematiska vetenskaper, masterprogram Göteborg
Samhällsvetenskap
Kritiska studier, masterprogram Göteborg
Religion
Master i teologi, bibelvetenskap Göteborg
Master i teologi, bibelvetenskap Göteborg
Master i teologi, systematisk teologi Göteborg
Master i teologi, systematisk teologi Göteborg
Språk / Språkvetenskap
Språk
Språkteknologi, masterprogram Göteborg
Undervisning / Pedagogik
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot matematikutveckling Göteborg
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling Göteborg
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot utvecklingsstörning Göteborg
Lärare
Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Göteborg
Masterprogram i utbildningsledarskap Göteborg
Pedagogik
International Master Programme in Educational Research Göteborg
Specialpedagogprogrammet Göteborg
Vård / Omsorg
Barnmorskeprogrammet Göteborg
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Göteborg
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Varberg
  • = Videopresentation finns

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner

Nanna   |   2016-10-17
Mycket bra utbildning som har brett perspektiv. Många bra kurser som tillsammans utmynnar i en stark blandning av kurser som fördjupar din kunskap om offentlig förvaltning. Många bra lärare och lektorer som har stor kunskap över sitt ämne. Överlag en utbildning som ger dig stora jobb möjligheter.
          (5)
Otroligt missnöjd.   |   2015-10-31
Varierande kvalitet mellan kurserna och den genomsnittliga kvaliteten var tyvärr väldigt låg. Felaktiga kurslitteraturlistor, godtyckliga föreläsare, föreläsningar med PowerPoint-presentationer som innehåller väggar av text, lärare som knappt kan prata eller skriva på begriplig svenska, plötsligt inställda föreläsningar, felaktiga salsbokningar....
Visa mer
          (1)
Longjack   |   2015-04-16
saknar en röd tråd, osammanhängande kurser, ofta bristande pedagogik. Hög detaljfokus i kurser och mycket hög tempo, sällan får man en överblick över större sammanhang. Mycket anonym och studenter verkar inte värdesättas särkilt mycket. Finns dock undantagskurser som verkligen glädjar. Första året brukar 50% hoppa av, i tredje året brukar 10% av...
Visa mer
          (3)
Recensioner
Göteborgs universitet
Kursrecensioner
          (3,5)
Baseras på 57 recensioner