Universitets- & högskoleutbildning

Naturvetenskapligt basår

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

 • Klassrum
 • Göteborg

Om utbildningen

Vill du läsa naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet? Då kan Naturvetenskapligt basår vara rätt för dig!

Basåret är framtaget för att ge de kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för att påbörja en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik. Det är en förutbildning vilket bl.a. innebär att du inte kan räkna in poängen i en universitetsexamen.

Innehåll

Naturvetenskapligt basår omfattar ett års heltidsstudier och består kurserna:

 • Matematik (ger behörighet Matematik 4)
 • Fysik (ger behörighet Fysik 2)
 • Kemi (ger behörighet Kemi 2)
 • Biologi (ger behörighet Biologi 2)

Varje kurs är på 15 förutbildningspoäng (fup) och går att söka separat som fristående kurs ifall du inte behöver komplettera alla ämnen. Under höstterminen läser du matematik och fysik parallellt, medan du under vårterminen först läser kemi och därefter biologi. Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i kurserna.

Matematik
Kursen är uppdelad i två delkurser. Del 1 inleds med repetition och träning av algebraisk räkning. Vidare behandlas mängder och logik, ekvationer och ekvationssystem, plan geometri, trigonometri och triangelsolvering, polynom, polynomdivision, faktorsatsen, olikheter, absolutbelopp, analytisk geometri, funktionsbegreppet, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner samt komplexa tal. I Del 2 behandlas gränsvärden, derivata och deriveringsregler, elementära funktioners derivator, tangenter och normaler till kurvor, maximi- och minimiproblem, kurvkonstruktioner, primitiva funktioner, integraler och areaberäkning, och lite om differentialekvationer.

Fysik
Kursen består av delkurserna Mekanik 4,5 fup, Ellära 4,5 fup, Modern fysik och vågrörelselära 4,5 fup och Fysik laboration 1,5 fup. Kursen ger en orientering om fysikaliska storheter, enheter och måttsystem, experimentplanering och experimentell mätmetodik. Den ger kunskaper om partiklars och kroppars mekanik, vågrörelselära, elektricitetslära, kretslära, elektronik, optik, och modern fysik. Tonvikten av de förvärvade kunskaperna skall ligga på den klassiska och experimentella fysiken.

Kemi
Kursen består av två delkurser. Kurs A behandlar allmänna begrepp och lagar inom kemin. Kolföreningarnas oändliga variationsmöjligheter tas upp. Det ingår även ett avsnitt om energin som är drivkraften bakom allt. Kemi B behandlar biokemi, från biomolekyler via ämnesomsättningen till nukleinsyror som är arvets molekyler, kemi i ett miljöperspektiv samt grundämnenas egenskaper. Några korta avsnitt om reaktionskinetik och kemisk jämvikt ingår.

Biologi
Kursen avser att ge ökad förståelse för biologiska skeenden och förutsättningar. I delmomentet cellbiologi sker en presentation av cellkonceptet - celler kontra virus och kemiska lösningar och bakterie- kontra växt- och djurceller. Huvudgrupperna inom växt- och djurvärlden genomgås samt deras fysiologiska och genetiska förhållanden. Kursen avslutas med att ge de allmänna dragen i naturens uppbyggnad och funktion.

Fortsatta studier

Efter att du läst Naturvetenskapligt basår, med godkänt resultat, är du behörig att läsa vidare vid naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och du är garanterad en studieplats vid något av följande program vid Göteborgs universitet:

 • Biologi, kandidatprogram
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Datavetenskapligt program
 • Fysik, kandidatprogram
 • Geovetenskap, kandidatprogram
 • Kemi, kandidatprogram
 • Marin vetenskap, kandidatprogram
 • Matematikprogrammet
 • Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram
 • Molekylärbiologi, kandidatprogram
 • Receptarieprogrammet/Farmaci
 • Sjukhusfysikerprogrammet

Alla programmen är treåriga, förutom Sjukhusfysikerprogrammet som är femårigt.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights