Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Datavetenskapligt program

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

 • Klassrum
 • Göteborg

Om utbildningen

En utbildning som passar dig som tycker om att utveckla innovativa lösningar med hjälp av matematik och programmering. Du behöver inte kunna programmera när du börjar, det lär du dig. Du har stora möjligheter att själv välja inriktning på din utbildning genom att fördjupa dig i ett eller flera områden. Efter utbildningen har du den kunskap som krävs för att arbeta som till exempel programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare. Om väljer att läsa vidare på ett masterprogram får du ytterligare spetskompetens.

I takt med digitaliseringen av samhället går utvecklingen mot allt mer sofistikerad programvara. IT räddar liv, förenklar vardagen och underhåller. Med IT kan vi bygga smarta hem, fordon och elnät, och ta fram intelligenta hjälpmedel. Vi lär oss nya sätt att samla in stora datamängder och omvandla dem till användbar information. Samtidigt går utvecklingen av nyskapande spel och specialeffekter i filmer ständigt framåt.

Vi ger dig den vetenskapliga och tekniska kompetens som krävs för att utveckla komplexa system med mycket hög kvalitet och säkerhet. Programmet fokuserar på mjukvara, problemlösning och generell kunskap om programmering och matematik men det finns även möjlighet att inrikta sig på hårdvara under de valbara kurserna.

Utbildningen består av kurser inom datalogi, matematik och angränsande ämnen. Programmet omfattar totalt 180 hp. Av dessa är 97,5 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet datavetenskap, varav 15 hp självständigt arbete (examensarbete) ingår, och minst 37,5 hp valbara kurser inom samma huvudområde. Därutöver ingår 15 hp obligatoriska kurser i matematik. Vidare kan maximalt 30 hp valbara kurser ingå som är utanför huvudområdet. Av dessa ska minst 15 hp vara fördjupningskurser, det vill säga kurser som inte enbart har grundläggande behörighet som förkunskapskrav.

Valfriheten inom programmet är stor. Institutionen för data- och informationsteknik är integrerad mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet och kan därför erbjuda ett sextiotal kurser inom olika områden. De flesta av kurserna samläser du med civilingenjörsstudenter på Chalmers.

Du kan välja kurser inom till exempel:

 • Algoritmer
 • Programspråk
 • Interaktiva simuleringar och spel
 • Software Engineering
 • Datakommunikation och distribuerade system
 • Operativsystem
 • Interaktionsdesign
 • Tillförlitliga datorsystem
 • Datasäkerhet
 • Hårdvara och maskinteknik
 • Artificiell intelligens och maskininlärning

Du kan även välja att läsa masterkurser redan under kandidatprogrammet, men det kräver att du har läst Engelska B.

Efter studierna

Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap.

Det är lätt att få jobb som datavetare, du kan arbeta som bland annat programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare.

Arbetsmarknaden växer och kompetensen är efterfrågad inom allasektorer. Den snabba tillväxten i kombination med bristpå kvalificerad arbetskraft gör att arbetsmarknadenser fortsatt bra ut för både nyexamineradeoch erfarna datavetare. Kompetensenär även efterfrågad internationellt och det finnsgoda möjligheter att arbeta utomlands.

Bland företag som anställt flera datavetare utbildade vid Göteborgs universitet finns Jeppesen, Ericsson, Volvo IT, Sigma, Tibco, Volvo Cars, Semcon, Apple, Google med flera.

Undervisningen

Utbildningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda övningar, laborationer och handledning samt projekt där studenten tillämpar och fördjupar sina kunskaper. Upplägget är både teoretiskt och praktiskt med många programmeringsuppgifter som du löser själv eller tillsammans med andra i en modern datormiljö. Litteraturen är vanligen på engelska och även undervisning på engelska kan förkomma.

Det finns möjligheter att samarbeta med företag under ditt kandidatarbete.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 4 eller Matematik E

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights