Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogrammet i Globala studier

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Kandidatprogrammet i Globala studier

Kandidatprogrammet i globala studier riktar sig till dig som siktar på ett yrkesliv inom verksamheter som arbetar med globala utmaningar inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Programmet ges vid institutionen för globala studier och har en tvärvetenskaplig grund, som förenar freds- och utvecklingsforskning, globala genusstudier, humanekologi, mänskliga rättighetsstudier, regionala studier och socialantropologi.

Fokus i studierna ligger på frågor om fattigdom, konflikter, mångfald, miljöproblem, demokrati och makt. Dessa frågor påverkar såväl globala politiska och ekonomiska skeenden, som individers livsvillkor och levnadssätt. Som en röd tråd genom programmet går diskussionen om rättvisa och hållbarhet, och hur dessa två begrepp tolkas och används akademiskt och politiskt. Programmet fokuserar också frågor kring hur globaliseringen har påverkat världen, kulturellt, ekonomiskt, ekologiskt och politiskt. Globaliseringen har förändrat villkoren för samhällets och människans utveckling och gjort världen mer komplicerad, men med relevant kunskap är den möjlig både att påverka och förstå.

Arbetsområden

Studiet av hållbarhet, utveckling och rättvisa utgör programmets gemensamma plattform, på vilken olika ämnen och perspektiv vävs samman i syfte att utbilda skickliga praktiker och analytiker, som kan arbeta med globala och lokala problem och dynamiker kring hållbarhet och rättvisa. Målet är att du vid examen ska kunna analysera globaliseringens skeenden, problem och aktörer, och med denna kompetens som grund kunna arbeta inom ett brett spektrum av verksamheter, både nationellt och internationellt. Efter examen går många av våra studenter vidare till olika masterprogram, medan andra börjar arbeta inom svenska och internationella organisationer, företag och myndigheter.

Innehåll

Programmet är upplagt enligt en kombination av obligatoriska kurser, som enbart ges inom ramen för programmet, och valbara kurser inom Institutionen för globala studiers utbud.

År 1

Under programmets första år läser du obligatoriska kurser specifika för programmet. Första kursen är en introduktion till akademiska studier och till de globala utmaningarna. Den andra kursen handlar om global och lokal ekonomi, makt och kultur. Den tredje kursen är en teorikurs om rättvisa, makt och hållbar global utveckling. Den fjärde och sista kursen det första året handlar om hur olika institutioner och aktörer bemöter och hanterar de globala utmaningarna.

År 2

Under programmets andra år läser du ett eller flera av följande ämnen: Afrikastudier, Asienstudier, humanekologi, globala genusstudier, globala utvecklingsstudier, internationella relationer, Latinamerikastudier, Mellanösternstudier, eller socialantropologi.

År 3

Under det tredje året läser du metodkurs, färdighetskurs i projektledning och utredning, gör praktik eller går fältkurs, samt genomför ett examensarbete.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner