Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet - En plats för kunskap, idéer och utveckling

Linnéuniversitetet bildades 2010 då Högskolan i Kalmar och Växjö universitet slogs samman. Det är ett nyfiket och ungt universitet som har 32 000 studenter, 150 utbildningsprogram och cirka 2500 fristående kurser. 

Ett modernt och internationellt universitet

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet som vill visa dig att allt är möjligt, oavsett vilket mål du har med dina studier. För att du som student ska utvecklas och nå dina mål satsar universitetet extra på möjligheten till internationella utbyten och samarbete med näringslivet.

Närheten mellan studenter, forskare och lärare är viktig på Linnéuniversitetet, liksom ett aktivt och levande studentliv. På Linnéuniversitetet växer människor. Du också!

Stor valmöjlighet

Universitetet har två lärosäten, i Kalmar och i Växjö, och erbjuder en bredd i sina utbildningar på grund- och avancerad nivå. Här finns program inom samhällskunskap, teknik och naturvetenskap men även utbildningar till lärare och polis.


För mer information om Linnéuniversitetet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Reportage

Reportage - Linnéuniversitetet

Reportage - Linnéuniversitetet

Läs mer

Efter den treåriga utbildningen Musikproduktionsprogrammet tog Christoffer Lauridsen examen från Linnéuniversitetet sommaren 2011. Tiden efter det har präglats av musik och han har numera sin bas i Los Angeles där flera spännande uppdrag väntar. Christoffer byggde efter studierna upp en egen musikstudio och han har spelat in tillsammans med superstjärnorna Timbaland och Jay-Z.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Psykologi Ort
Psykologprogrammet Växjö
Sociologi / Socialpsykologi
Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård Växjö
Sociologiprogrammet Växjö
Socionomprogrammet Kalmar
Data / IT
Datateknik, högskoleingenjör Växjö
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Flera orter (2)
Frontendutvecklare
Visual Communication + Change Kalmar
Webbprogrammerare Flera orter (2)
IT / Nätverk
Nätverkssäkerhet Växjö
Programmering
Mjukvaruteknik, högskoleingenjör Kalmar
Systemvetenskap
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Växjö
Webbdesign
Interaktiva medier och webbteknologier Växjö
Ekonomi
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Kalmar
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Växjö
Civilekonom
Civilekonomprogrammet Växjö
Företagsekonomi
Enterprising & Business Development Växjö
Internationell ekonomi
Internationella affärer Kalmar
Nationalekonomi
Nationalekonomprogrammet Växjö
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Musikproduktionsprogrammet Växjö
Fordon / Transport
Sjöfart / Navigation
Sjökapten Kalmar
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Bastermin i matematik och fysik Växjö
Naturvetenskapligt basår Kalmar
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Växjö
Försäljning / Handel
Retail Management Kalmar
Kundservice
Customer Experience Management Kalmar
Hotell / Event / Turism
Internationella Turismprogrammet Kalmar
Event / Upplevelseproduktion
Music & Event Management Kalmar
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Idrottsvetarprogrammet Kalmar
Ingenjör
Sjöingenjör Kalmar
Civilingenjör
Civilingenjör i Mjukvaruteknik Växjö
Högskoleingenjör
Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör Växjö
Internationella relationer
Fred / Konflikt
Freds- och utvecklingsprogrammet Växjö
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Integrations- och mångfaldsstudier Växjö
Jord / Skog / Natur
Skog och träteknik, högskoleingenjör Flera orter (2)
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Distans
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kulturarv i samtid och framtid Kalmar
Kulturledarprogrammet Växjö
Kök / Restaurang
Livsmedel
Nutrition och livsmedelsvetenskap Kalmar
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation Distans
Coachning
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Växjö
Logistik / Spedition
Informationslogistik Växjö
Marknadsföring
Marknadsföringsprogrammet Växjö
Grafisk design
Design + Change Växjö
Interaktionsdesigner Flera orter (2)
Media / Kommunikation
Medieentreprenörprogrammet Kalmar
Mediekreatörprogrammet Kalmar
Journalistik
Journalistik och medieproduktion Kalmar
Kommunikation
Webbprogrammerare Distans
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Kalmar
Farmaci / Farmakologi
Farmaceutprogrammet Flera orter (2)
Miljö / Hållbarhet
Miljöanalytiker Distans
Naturvetenskap
Biologiprogrammet Kalmar
Biologi
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Distans
Fysik
Fysikerprogrammet Flera orter (2)
Matematik
Matematikerprogrammet Växjö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Kalmar
Personal och arbetsliv Växjö
Samhällsvetenskap
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Kalmar
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Växjö
Sustainable Democracy and Governance Växjö
Statsvetenskap / Politik
Europastudier Växjö
Statsvetarprogrammet Växjö
Språk / Språkvetenskap
Språk och politik - Inriktning engelska Växjö
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap Växjö
Språk
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning engelska Växjö
Teknik
Drift- och underhållsteknik Kalmar
Programvaruteknik Växjö
Byggteknik
Byggnadsutformning Växjö
Byggteknik, högskoleingenjör Växjö
El / Elektronik
Elektroteknik, högskoleingenjör Växjö
Energi
Energi och miljö, högskoleingenjör Växjö
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarprogrammet Flera orter (2)
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Flera orter (4)
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Flera orter (3)
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil Flera orter (2)
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång bild Flera orter (2)
Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Vård / Omsorg
Optiker
Optikerprogrammet Kalmar
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (5)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Växjö
Sociologi / Socialpsykologi
Sociologi, masterprogram Växjö
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Informationssystem, magisterprogram Flera orter (2)
Informationssystem, masterprogram Flera orter (2)
Ekonomi
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram Växjö
Företagsekonomi
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Internationell ekonomi
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
Nationalekonomi
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Magisterprogram i musikvetenskap Distans
Hotell / Event / Turism
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Hälsa / Friskvård
Hälsovetenskap, masterprogram Kalmar
Masterprogram i eHälsa Distans
Idrott / Sport
Idrottsvetenskap, masterprogram Distans
Internationella relationer
Internationella relationer, masterprogram Växjö
Fred / Konflikt
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Växjö
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i kulturvetenskaper Växjö
Ledarskap / Organisation
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Affärsutveckling
Digital affärsutveckling, magisterprogram Distans
Logistik / Spedition
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Marknadsföring
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Grafisk design
Design+Change, masterprogram Växjö
Produktutveckling / varumärke
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram Växjö
Media / Kommunikation
Kommunikation
Digital humaniora, masterprogram Distans
Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram Växjö
Sociala medier
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Flera orter (2)
Miljö / Hållbarhet
Miljöriskanalys, magisterprogram Distans
Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram Kalmar
Hållbar energi
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram Växjö
Hållbara energiprocesser och system, masterprogram Växjö
Hållbar utveckling
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram Växjö
Naturvetenskap
Biologi
Akvatisk ekologi, masterprogram Kalmar
Fysik
Fysik, masterprogram Flera orter (2)
Kemi
Kemi, magisterprogram Kalmar
Kemi, masterprogram Kalmar
Matematik
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Växjö
Samhällsvetenskap
Historia
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Statsvetenskap / Politik
Statsvetenskap, masterprogram Växjö
Språk / Språkvetenskap
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, deltid Distans
Språk
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Växjö
Teknik
Programvaruteknik, magisterprogram Växjö
Programvaruteknik, masterprogram Växjö
El / Elektronik
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Växjö
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, deltid distans Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (ingår i Lärarlyftet) Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Pedagogik
Digitalisering som stöd för lärande, inriktning pedagogik, masterprogram Växjö
Matematikdidaktik, magisterprogram Växjö
Pedagogik, magisterprogram Växjö
Pedagogik, masterprogram Växjö
Yrkeskunnande och professionsutveckling, master Distans
Veterinär / Zoologi
Djurskötare / Djurvårdare
Magisterprogram inom djurskydd Distans
Vård / Omsorg
Social omsorg
Socialt arbete, masterprogram Kalmar
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Flera orter (4)
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska Flera orter (3)
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Distans

Visa alla

Linnéuniversitetet Facebook

Beskrivning och boende

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Linnéuniversitetet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kategorier

Beteendevetenskap

   Psykologi
   Sociologi / Socialpsykologi

Bygg / Anläggning

Data / IT

   Systemvetenskap
   Programmering
   IT / Nätverk

Educations in English in Sweden

Ekonomi

   Internationell ekonomi
   Finans / Analys / Statistik
   Redovisning / Bokföring

Estetiska utbildningar

   Hantverk
   Musik / Sång / Musikproduktion
   Bild / Form / Konst

Fordon / Transport

   Sjöfart / Navigation

Förberedande studier

   Basår / Bastermin

Företagsekonomi

   Företagande / Entreprenörskap

Försäljning / Handel

   Inköp

Hantverk

   Trähantverk

Hotell / Event / Turism

Hälsa / Friskvård

   Idrott / Sport

Ingenjör

Internationella relationer

   Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd

Jord / Skog / Natur

Kommunikation

   Webbproduktion

Kultur / Filosofi

Ledarskap / Organisation

Lärare

   Förskollärare
   Grundlärare
   Yrkeslärare
   Ämneslärare

Marknadsföring

   Grafisk design

Media / Kommunikation

   Journalistik
   Kommunikation

Medicin / Farmaci

Miljö / Hållbarhet

Naturvetenskap

   Matematik
   Fysik
   Kemi
   Biologi

Personal / Arbetsmiljö / HR

Samhällsvetenskap

   Statsvetenskap / Politik

Språk

   Engelska
   Franska
   Tyska

Språk / Språkvetenskap

   Språk

Säkerhet / Försvar

Teknik

   Industri
   El / Elektronik
   Byggteknik
   Energi

Undervisning / Pedagogik

   Pedagogik
   Lärare

Vård / Omsorg

   Social omsorg
   Sjuksköterska

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet

Pedalstråket 11
392 31 Kalmar

Tel: 0772-28 80 00
lnu.se


Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 28 recensioner.

Besviken
(2)
Blev antagen med sen antagning till en kurs som jag var superpepp på att läsa. Kontaktar kursansvarig för att få info varpå denne, utan ursäkter, meddelar att jag inte borde blivit antagen till kursen. Kursansvarig erbjuder mig att läsa en helt annan kurs men är mycket kall och otrevlig i tonen och ger framför allt sen förklaring på hur missen s...
Kommunikationsavdelningen/Karin Kommentar:
Hej! Tack för din feedback. Vi uppskattar att du tar dig tid och berättar om din upplevelse av vårt bemötande. Vad tråkigt att din första kontakt blev så negativ. Du skriver inget om vilken kurs du blivit antagen till? Du får gärna återkomma så att vi får möjlighet att ta ärendet vidare internt. Självklart får du vara anonym om du önskar det. ...
Visa mer
A.M
(2)
Lärare variera enormt i sitt intresse/pedagogik, majoritet av föreläsarna har ingen utbildning i hur man behandlar elver pedagogiskt. Finns en likabehandlings plan/plan för studenter med speciella behov men denna följs enbart på ytan: anpassningar och stöd är extremt limiterade och många studenter lämnas vind för våg vilket resulterar i stora s...
Kommunikationsavdelningen/Karin Kommentar:
Hej!

”Tack för din feedback. Vi uppskattar att du tar dig tid och berättar om din upplevelse av programmet. Vår åtgärd är att vi tar det vidare internt till berörd fakultet och programansvarig för återkoppling och uppföljning.”
Visa mer
Emmelie
(4)
Utbildningen är bra, de flera lärare är väldigt bra, med få undantag. Lokalerna är fina, MyMoodle som används för information skulle kunna vara bättre.
Beställ information

För att få mer information från Linnéuniversitetet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 28 recensioner.