Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i nationalekonomi

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Så ansöker du

Behörig för tillträde till programmet är den som uppfyller grundläggande och särskild behörighet. För tillträde till vissa valfria kurser inom programmet kan det därutöver finnas särskilda behörighetskrav. Sådana förkunskapskrav anges i respektive kursplan.- Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet för masterprogrammet har den som (i) med godkänt resultat har gått igenom utbildning på grundnivå som krävs fören kandidatexamen, en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen eller (ii) genom svensk eller utländskutbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen på avancerad nivå.- Särskild behörighetSärskild behörighet har den (i) som med godkänt resultat genomgått studier i nationalekonomi omfattande minst 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng inom fortsättningskursnivå, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt (ii) har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna genomföra utbildningen.

Examen & Intyg

Masterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights