Visa studentum.se som: Mobil

Hälsa och välmående börjar med kunskap

Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra utbildningar och kurser hittar det du söker, oavsett om det gäller nya vägar i ditt yrkesliv eller om du vill stimulera din personliga utveckling. Ta steget!

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på individen, samtidigt som människor i allt högre utsträckning strävar mot ett friskare liv. Vi erbjuder praktiskt inriktade utbildningar med fokus på de direkta behoven i arbetslivet. I vårt breda nätverk av utbildare finns friskvårdare, kostrådgivare, psykologer, psykoterapeuter, massörer, sjukgymnaster, coacher, personliga tränare, projektledare, sjuksköterskor och läkare. Parallellt med undervisningen är samtliga utbildare aktiva inom sina yrkesområden. Detta garanterar en aktuell koppling till arbetsmarknaden.

I våra utbildningar och kurser vill vi få dig att lära genom att uppleva och känna. Genom att öka dina kunskaper inom områden som mental träning, avslappning, kost, psykologi och fysisk aktivitet vill vi hjälpa dig att höja din medvetenhet inom hälsoområdet. Vi utgår från vetenskapligt förankrade metoder och uppdaterar kontinuerligt innehållet i våra utbildningar i takt med aktuell forskning och utveckling.

Våra utbildningar finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Halmstad.


För mer information om Sverigehälsan, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Videoreportage

Reportage

Lärare med lång erfarenhet och sköna personligheter

Annika Klingström studerade Friskvårdsterapeut och kostrådgivare med KBT-inriktning på Sverigehälsan och tog examen 2012. Annika är mycket nöjd med sin utbildning hos Sverigehälsan. 

– Det känns professionellt, tryggt och gediget på Sverigehälsan i alla avseenden. Jag tror att ingen som går där kan gå igenom studierna utan att deltagandet gjort skillnad för personen, berättar Annika. 

Läs mer om Annikas studier på Sverigehälsan. Utbildningar

Yrkesutbildning
Beteendevetenskap
Livsstil / Personlig utveckling Utbildningsform Längd Ort
Instruktörsutbildning i Mindfulness - MBSR Steg-1 Klassrum, Distans 6 dagar Flera orter (2)
Psykologi
Grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT – Steg-1 Klassrum 4 terminer Flera orter (3)
Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg-1 PDT Klassrum 4 terminer Malmö
Sociologi / Socialpsykologi
Familjebehandling med KBT Distans 8 dagar Distans
Metodstödjare i Motiverande samtal (MI) Klassrum, Distans 2 dagar Flera orter (3)
Vård / Omsorg
Ettårig KBT-utbildning Klassrum, Distans 16 dagar Flera orter (3)
Föreståndarutbildning – för LSS, HVB och stödboende Klassrum 12 dagar Malmö
Lågaffektivt bemötande Distans 2 dagar Distans
Motiverande samtal - MI Klassrum, Distans 3 dagar Flera orter (2)
PATRIARK-V2 – Bedömning av risk för hedersrelaterat våld Distans 2 dagar Distans
Kurser
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi
Parterapi med KBT Distans 2 dagar Distans
Komvux- & vuxenutbildning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Hälsa / Friskvård
Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog - komvux Klassrum 2 terminer Stockholm
Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult - komvux Klassrum 2 terminer Stockholm
Diplomerad Kostrådgivare - komvux Klassrum 1 termin Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Lärarassistentutbildning Klassrum 2 terminer Stockholm

Visa alla

Föreläsning

Friskvård, vad är det? med Conny Andersson

Kostnadsfri lunchföreläsning!

I höst tar vi med er på en kunskapsresa i hälsans tecken! Tillsammans med några av våra fantastiska föreläsare och lärare har vi satt ihop ett webinarprogram på temat hälsa och friskvård. I form avsex livesända lunchföreläsningar vill vi sprida kunskap och inspiration om alltifrån träning, kost och stresshantering till kommunikation, hälsopsykologi och mindfulness. Alla föreläsningar kan ses både live eller i efterhand i en inspelad version.

Conny Andersson är först ut och kommer introducera er för ämnet friskvård. Vad är det för något? Vilken funktion fyller friskvården och vad skiljer friskvården från ”vanlig” vård? Han kommer också presentera vilka olika tillvägagångssätt som finns för att stärka och främja både fysisk och mental utveckling. Hälsoutveckling kräver kunskap som sedan kan omvandlas till resultat. En process där förståelse och tålamod är grundstenar för att lyckas.

Om föreläsaren

Conny är utbildningsansvarig och lärare i träningslära på Sverigehälsans utbildningar inom friskvård och hälsa i Stockholm. Han är utbildad vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, certifierad kommunikolog, licensierad personlig tränare och kostrådgivare och arbetar utöver undervisningen på Sverigehälsan med företagshälsovård och personlig träning sedan många år tillbaka.

Anmäl dig till den kostnadsfria lunchföreläsningen och se hela höstens program här: sverigehalsan.se/events

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-10-27    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/friskvard-vad-ar-det-med-conny-andersson/

Ett nervsystem i balans är A och O för hälsa och välbefinnande med Santoshi Pörner

Kostnadsfri lunchföreläsning

När vi utsätts för stress sätter det sympatiska nervsystemet igång för att möta det hot som uppstått, oberoende av om det gäller något livshotande eller om det beror på att vi har bråttom till ett möte eller har en deadline att hålla. Stresshormonerna kortisol, noradrenalin och adrenalin frisätts och påverkar kroppen på olika sätt för att på bästa sätt hantera det som uppstått. Det sympatiska nervsystemet är gjort för att vara aktivt i korta perioder för att sedan låta det parasympatiska nervsystemet ta över och återhämta oss. Långvarig stress utan återhämtning kan på sikt bli skadlig för oss och leda till utmattning.

För att må bättre måste vi ”välja” hälsan i den mening att genom att kartlägga vad som gör att vi mår bra och vad som gör att vi mår dåligt kan se till att få in mer av det förstnämnda i vårt liv. För att lugna ner oss och få den återhämtning som behövs är det viktigt att vi vet hur vi själva medvetet kan reglera vårt nervsystem utan att det kommer några som helst impulser eller inspiration till det. Santoshi kommer på ett hands-on sätt förmedla kunskap om hur ett balanserat nervsystem kan bidra till bättre mående. Låt kunskapen om hur du själv kan reglera nervsystemet bli din bästa vän.

Om föreläsaren

Santoshi Pörner är pedagog, diplomerad coach, rehabiliteringskonsult och hälsoutbildare. Hon har praktiserat och jobbat med mindfulness i över 20 år och har många års erfarenhet av arbete med stressproblematik och utbrändhet i både arbetslivsrehabilitering och i egen praktik. Hon har specialkompetens inom området trauma och fördjupad stresshantering med mindfulness som bas.

Hon undervisar på Sverigehälsans utbildning, Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog.

Anmäl dig till föreläsningen och se hela programmet på sverigehalsan.se/events

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-11-02    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/ett-nervsystem-i-balans-ar-a-och-o-for-halsa-och-valbefinnande-med-santoshi-porner/

Hälsa från ett hälsopsykologiskt perspektiv med Johan Waara

Kostnadsfri lunchföreläsning!

Hur ofta hör vi inte begreppet hälsa i olika sammanhang? Är det till och med så att begreppet har urvattnats och det har kommit att betyda allt och ingenting. Har vi ramar för något så kan vi enklare peka ut åtgärderna. Under den här föreläsningen går psykologen och läraren Johan Waara igenom ramarna för en stramare och mer riktad syn på hälsa utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv.

Om föreläsaren

Johan Waara är leg. psykolog, universitetslektor på läkar- och psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har utbildat och handlett studenter på Sverigehälsan sedan 2004. Johan undervisar i våra utbildning i KBT, bland annat den Ettåriga KBT-utbildningen som startar den 18 november på distans.

Anmäl dig och se hela föreläsningsprogrammet på sverigehalsan.se/events/

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-11-11    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/halsa-fran-ett-halsopsykologiskt-perspektiv-med-johan-waara/

Sanningar och myter om bra mat med Alexandra Petersson

Kostnadsfri lunchföreläsning!

Nutritionisten Alexandra Petersson är tillbaka och rätar ut ytterligare några frågetecken kring samtidens kostbudskap. Tidigare i år höll hon ett webinar där hon redde ut en del oklarheter kring den evigt diskuterade frågan; hur gör man för att äta rätt och måste det vara svårt? Den här gången bjuder hon på konkreta tips för sunda matval utifrån frågeställningarna:

  • Hur skadligt är sockret för kroppen egentligen?
  • Bör man verkligen fasta för ett hälsosammare liv?
  • Hur får man till en sund kosthållning som håller på lång sikt?

Om föreläsaren

Alexandra Petersson är nutritionist och lärare på vår kostrådgivarutbildning. Hon har studerat kost och idrott vid Umeå universitet och är certifierad i Stahremetoden och KBT-inriktad överviktsbehandling. Under sina 18 år i branschen har hon bland annat arbetat på läkarklinik och gym i London och Sverige och som kostredaktör och skribent på svenska Women’s Health. Idag arbetar hon förutom att undervisa, med digital kostrådgivning och är en flitigt anlitad föreläsare på företag främst i Stockholm men också övriga Sverige.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-11-19    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/sanningar-och-myter-om-bra-mat-med-alexandra-petersson/

Positiv psykologi – en modern väg till välbefinnande med Tobias Höckert

Kostnadsfri lunchföreläsning!

Till skillnad från de flesta andra former av psykologi, som fokuserar på att laga och läka, handlar positiv psykologi istället om att uppmärksamma och vårda det friska och att stärka och uppmuntra människor till att växa och utvecklas till den bästa versionen av dem själva. Ett webinar om lycka, mänsklig potential och hur det kommer sig att vissa människor verkar klara av motgångar bättre än andra.

Om föreläsaren

Tobias Höckert är utbildad i psykologi och undervisar i kommunikation på våra utbildningar inom friskvård, kost och avspänning/stress. Han arbetar också med kognitiv beteendecoaching, holistiskt självförsvar och vägledande samtal i egen regi.

Anmäl dig och se hela höstens webinarprogram på sverigehalsan.se/events/

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-12-01    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/positiv-psykologi-en-modern-vag-till-valbefinnande-med-tobias-hockert/

Trygg hjärna, trygg kropp med självmedkänsla och mindfulness med Katarina Lundblad

Kostnadsfri lunchföreläsning!

Trygg hjärna och trygg kropp är en upplevelsebaserad föreläsning och en introduktion till självmedkänsla och traumasensitiv mindfulness som är två effektiva förhållningssätt och metoder för att motverka ohälsosam stress, främja hållbar återhämtning och självomhändertagande. Genom självmedkänsla och mindfulness lär du dig att hantera dina egna och andras känslor utan att dräneras av dem. Medveten närvaro och fysisk förankring ökar vår förmåga att finnas där för andra vilket främjar relationer och allians med såväl klienter, kollegor och oss själva. Under föreläsningen får du några handfasta knep för hur du kan stabilisera och vidga ditt toleransfönster när du upplever svåra känslor och motstånd hos dig själv eller andra. Genom att lugna, trygga och reglera hjärnan och kroppen genom kroppsmedvetenhet och förankring.

Om föreläsaren

Katarina Lundbladär leg. psykoterapeut och leg. hälso- och sjukhuskurator. Hon är en certifierad lärare i mindfulness via Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA och medlem i Mindfulness Based Teacher Association Sweden. Hon utbildar också i compassionbaserade program och traumasensitiv mindfulness. På Sverigehälsan undervisar hon på utbildningarna i mindfulness och självmedkänsla. Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar har Katarina också skrivit flera böcker om minfulness.

Anmäl dig och se hela programmet med lunchföreläsningar på sverigehalsan.se/events/

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-12-10    Tid:   12:15 - 13:00   https://sverigehalsan.se/event/trygg-hjarna-trygg-kropp-med-sjalvmedkansla-och-mindfulness-med-katarina-lundblad/

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Sverigehälsan

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kategorier

Beteendevetenskap

   Psykologi
   Livsstil / Personlig utveckling

Hälsa / Friskvård

Livsstil / Personlig utveckling

   Livsstilscoach
   Mindfulness / Stresshantering

Personal / Arbetsmiljö / HR

Sociologi / Socialpsykologi

   Samtalsterapeut
   KBT

Undervisning / Pedagogik

   Pedagogik

Vård / Omsorg

   Social omsorg

Hitta till utbildaren

Sverigehälsan

Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö

Tel: 040-698 60 00
www.sverigehalsan.se


Recensioner

Snittbetyg: 4,4

Baseras på 161 recensioner.

Margith Hanslin mhakonsult ab
Konkret och tydligt. Bra struktur i genomförande och bra verktyg som kunde användas direkt!
Nicole A
Jag är väldigt tacksam för min utbildning som innehållit djupgående, värdefull kunskap om stress och återhämtning, praktiska verktyg och inspirerande möten med lärare och kursare. Jag rekommenderar utbildningen till dem som dels behöver stöd i vardagen på ett privat plan för att hantera sin egen stress, dels till dem som vill starta en karriär s...
Visa mer
Ann-Sofie Vennersten
Jag är imponerad över att alla lärare löste det så bra med den digitala lösningen och kunde ställa om direkt till digitaliseringen.
Recensioner
Skolrecensioner
(4,4)
Baseras på 161 recensioner.
Gör intresseanmälan

För att få mer information från Sverigehälsan, fyll i följande uppgifter: