Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i journalistik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Utbildningsort: Stockholm
Längd: 120 hp
Poäng: Antagningshistorik

Masterprogram i journalistik

OBSERVERA ANSÖKNINGSPROCESSEN! Läs mer nedan.Det tvååriga programmet syftar till att ge avancerade teoretiska, metodiska och yrkesrelaterade kunskaper i journalistik, vilka förbereder för såväl kvalificerade journalistiska arbetsuppgifter som forskning i ämnet. Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildning. Delar av utbildningen kan ske på engelska. Masterprogrammet ger såväl vetenskapliga grunder som praktiska färdigheter i journalistik. Undervisningen behandlar hur förändringar i medievärlden påverkar journalistiken som institution och yrke såväl ur nationella som internationella perspektiv. Utbildningen ger även insikter i förändringar av det redaktionella ledarskapet. Journalistikens olika former och genrer analyseras och tillämpas. Programmet kombinerar produktionsinriktade moment för olika publiceringsplattformar med vetenskaplig analys. Programmet innehåller också en praktikperiod på en redaktion.AnsökanAnsökan görs i två stegSteg 1: gör en ansökan på www.antagning.se innan 15 aprilSteg 2: Ladda upp abstrakt via www.antagning.se. Alternativt skicka vidimerad kopia till AntagningsserviceFE 20101839 87 Östersund senast 25 maj. Märk dokumentet med namn och personnummer.AbstraktAbstraktet ska vara en sammanfattning på max 2 A4 sidor där kandidatuppsatsens rubrik, syfte, frågeställningar, teoretisk ram, metod och konklusion ska finnas med.UrvalOm antalet behöriga sökande är fler än vad vi har platser till görs ett urval. Urvalet baseras på en rangordning av de sökande utifrån följande kriterier där de viktigaste kommer först, men det är ändå en sammanvägd bedömning av samtliga aspekter som avgör rangordningen:1) den inskickade abstraktens kvalitet avseende vetenskapligt skrivande, teoretiska och empiriska kunskaper.2) sammansättningen av och betyg på de kurser som ingår i den avlagda akademiska examen.BehörighetskravBehörighetskravet är en filosofie kandidatexamen i vilket ämne som helst.Förhandsbesked kan ej ges, en behörighetsbedömning görs först efter 15 april när en komplett ansökan är inskickad.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
          (3,9)
Baseras på 10 recensioner
Se alla skolans recensioner