Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Om skolan

Stockholms UniversitetStockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Undervisning / Pedagogik Utbildningsform Längd Ort
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 6, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 9 eller gymnasieskolan, 120 Klassrum Stockholm
VAL - inriktning förskollärare Distans Distans
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Klassrum Stockholm
Lärare
Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp Klassrum Stockholm
Pedagogik
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Vård / Omsorg
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Estetiska utbildningar
Teater / Scenkonst
Magisterprogram i Drama och tillämpad teater Klassrum Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik Klassrum Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Distans Distans
Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning: Specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Vård / Omsorg
Social omsorg
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Stockholm

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner

Snittbetyg: 3,9

Baseras på 16 recensioner.

Besviken lärarstudent
Studerar ämneslärarprogrammet mot gymnasieskola. Ämnesundervisningen mina ämnen har det inte varit något fel på, det har varit bra och kunniga lärare. Dock har jag nyss avslutat min andra VFU (praktik), vilket är under all kritik från Stockholms Universitets håll. Det är rörigt gällande hur information läggs ut. Viss info fås via mail, en del vi...
Visa mer
Lina
Mycket bra och bred utbildning! Du får fördjupa dig inom ditt huvudämne samt pröva på andra ämnen och får ett gott övergripande kring kultur.
Student
Maintains a high standard overall, however falters in some areas.