Visa studentum.se som: Mobil

Stockholms UniversitetStockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Psykologi Ort
Psykologprogrammet Stockholm
Sociologi / Socialpsykologi
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholm
Socionomprogrammet Stockholm
Ekonomi
Företagsekonomi
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholm
Nationalekonomi
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholm
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Kandidatprogram i nutrition Huddinge
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Stockholm
Internationella relationer
Kandidatprogram i global utveckling Stockholm
Juridik
Juristprogrammet Stockholm
Juristprogrammet Stockholm
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholm
Naturvetenskap
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans
Geografi
Kandidatprogram i geografi Stockholm
Geovetenskap
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholm
Kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Stockholm
Samhällsvetenskap
Historia
Kandidatprogram i historiska studier Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Språk
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholm
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Stockholm
Förskollärarprogrammet Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Stockholm
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi
Magisterprogram i demografi Stockholm
Masterprogram i sociologi Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Stockholm
Data / IT
Magisterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Ekonomi
Masterprogram i Global politisk ekonomi Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Stockholm
Finans / Analys / Statistik
Masterprogram i statistik Stockholm
Företagsekonomi
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Stockholm
Nationalekonomi
Masterprogram i samhällsplanering Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Stockholm
Hantverk
Masterprogram i modevetenskap Stockholm
Teater / Scenkonst
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier Stockholm
Magisterprogram i Drama och tillämpad teater Stockholm
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Stockholm
Juridik
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Stockholm
Media / Kommunikation
Masterprogram i globala mediestudier Stockholm
Film / TV
Masterprogram i filmvetenskap Stockholm
Skrivande
Masterprogram i litteraturvetenskap - ALLM Stockholm
Medicin / Farmaci
Masterprogram i mikrobiologi Stockholm
Biomedicin
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Stockholm
Miljö / Hållbarhet
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Stockholm
Masterprogram i etologi Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Stockholm
Miljövetenskap
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Stockholm
Naturvetenskap
Masterprogram i biokemi Stockholm
Masterprogram i biologi Stockholm
Biologi
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans
Fysik
Masterprogram i astronomi Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Stockholm
Masterprogram i fysik Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Stockholm
Geografi
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Stockholm
Geovetenskap
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Stockholm
Kemi
Masterprogram i analytisk kemi Stockholm
Masterprogram i materialkemi Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Stockholm
Matematik
Masterprogram i matematik Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Stockholm
Samhällsvetenskap
Masterprogram i latinamerikastudier Stockholm
Historia
Masterprogram i socialantropologi Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Språk
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Stockholm
Teknik
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Distans
Undervisning / Pedagogik
Magisterprogram i Barnkultur Stockholm
Magisterprogram i Barnkultur Stockholm
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Masterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Pedagogik
Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning Stockholm
Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd Stockholm

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00


Recensioner

Lina   |   2018-12-21
Mycket bra och bred utbildning! Du får fördjupa dig inom ditt huvudämne samt pröva på andra ämnen och får ett gott övergripande kring kultur.
          (5)
Ina   |   2018-12-20
En spännande och intensiv kurs med mycket kompetenta lärare och en mycket bra läroplan, njutning att läsa! Dock passar inte så bra eller är stressigt för någon som har inte gått på Franska I och II på samma lärosäte. Det är en sådan nivå att fransmän pluggar tillsammans med oss. De flesta som finns i gruppen har också gått på kurser i Frankrik...
Visa mer
          (3)
Moa   |   2018-12-20
Man läser varannan termin IT på DSV i kista och andra terminen marknadskommunikation på SBS i Kräftriket, och man börjar med IT. Än så länge har jag bara gått en termin IT på DSV och skolan känns nästan som ett kontor, och har elever som är väldigt målinriktade och fokuserade. Jag som inte hade någon som helst erfarenhet eller kunskap inom IT ha...
Visa mer
          (4)
Recensioner
Stockholms universitet
Kursrecensioner
          (4,0)
Baseras på 14 recensioner