Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Stockholms UniversitetStockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Samhällsplanerarprogrammet Stockholm
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Stockholm
Psykologi
Psykologprogrammet Stockholm
Sociologi / Socialpsykologi
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholm
Socionomprogrammet Stockholm
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholm
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Stockholm
Kandidatprogram i datavetenskap Stockholm
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Stockholm
Kandidatprogram i digitala medier Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholm
Kandidatprogram i interaktionsdesign Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Stockholm
Ekonomi
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholm
Företagsekonomi
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholm
Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation Stockholm
Nationalekonomi
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholm
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Stockholm
Teater / Scenkonst
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Stockholm
Hälsa / Friskvård
Kandidatprogram i nutrition Huddinge
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Stockholm
Internationella relationer
Kandidatprogram i global utveckling Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholm
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholm
Juridik
Juristprogrammet Stockholm
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Stockholm
Kultur / Filosofi
Filosofi
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Stockholm
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kandidatprogram för museer och kulturarv Stockholm
Kandidatprogram i arkeologi Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Stockholm
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholm
Media / Kommunikation
Journalistik
Journalistprogrammet - kandidatprogram Stockholm
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholm
Naturvetenskap
Kandidatprogram i biologi Stockholm
Kandidatprogram i kemi Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Stockholm
Biologi
Kandidatprogram i marinbiologi Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Stockholm
Fysik
Kandidatprogram i astronomi Stockholm
Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik Stockholm
Sjukhusfysikerprogrammet Stockholm
Geografi
Kandidatprogram i geografi Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer Stockholm
Geovetenskap
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholm
Kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans
Matematik
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Stockholm
Kandidatprogram i matematik Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Stockholm
Samhällsvetenskap
Historia
Kandidatprogram i historia Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Språk
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Stockholm
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Stockholm
Kommunikatörsprogrammet Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 – 6, 120-150 hp Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 – 9 eller gymnasieskol Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholm
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Flera orter (2)
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Stockholm
Beteendevetenskap
Etnologi
Magister- /Masterprogram i etnologi Stockholm
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genusvetenskap Stockholm
Kriminologi
Masterprogram i kriminologi Stockholm
Psykologi
Internationellt masterprogram i psykologi Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT Stockholm
Sociologi / Socialpsykologi
Magisterprogram i demografi Stockholm
Masterprogram i personal, arbete och organisation Stockholm
Masterprogram i sociologi Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Stockholm
Data / IT
Magisterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Ekonomi
Masterprogram i Global politisk ekonomi Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Stockholm
Finans / Analys / Statistik
Masterprogram i statistik Stockholm
Företagsekonomi
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Stockholm
Nationalekonomi
Masterprogram i samhällsplanering Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Stockholm
Hantverk
Masterprogram i modevetenskap Stockholm
Musik / Sång / Musikproduktion
Masterprogram i musikvetenskap Stockholm
Teater / Scenkonst
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier Stockholm
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PIND Stockholm
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Stockholm
Juridik
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Stockholm
Media / Kommunikation
Masterprogram i globala mediestudier Stockholm
Film / TV
Masterprogram i filmvetenskap Stockholm
Journalistik
Masterprogram i journalistikstudier Stockholm
Medicin / Farmaci
Masterprogram i mikrobiologi Stockholm
Biomedicin
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Stockholm
Miljö / Hållbarhet
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Stockholm
Masterprogram i etologi Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Stockholm
Miljövetenskap
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Stockholm
Naturvetenskap
Masterprogram i biokemi Stockholm
Masterprogram i biologi Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Stockholm
Biologi
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans
Fysik
Masterprogram i astronomi Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Stockholm
Masterprogram i fysik Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Stockholm
Geografi
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Stockholm
Geovetenskap
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Stockholm
Masterprogram i klimatvetenskap Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Stockholm
Kemi
Masterprogram i analytisk kemi Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Stockholm
Matematik
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Stockholm
Masterprogram i matematik Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Stockholm
Samhällsvetenskap
Masterprogram i latinamerikastudier Stockholm
Historia
Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Stockholm
Religion
Magister-/Masterprogram i religionshistoria Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Språk
Magisterprogram i lingvistik Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk engelska Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap Stockholm
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik Stockholm
Magisterprogram i Barnkultur Stockholm
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap Stockholm
Masterprogram i förskoledidaktik Distans
Masterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik Stockholm
Pedagogik
Masterprogram i pedagogik Stockholm
Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning Stockholm
Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada Flera orter (2)
Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i lärarlyftet II. Flera orter (2)
Specialpedagogprogram Flera orter (2)
Vård / Omsorg
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Stockholm

Visa alla

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00


Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 15 recensioner.

Lina
(5)
Mycket bra och bred utbildning! Du får fördjupa dig inom ditt huvudämne samt pröva på andra ämnen och får ett gott övergripande kring kultur.
Student
(4)
Maintains a high standard overall, however falters in some areas.
Ina
(3)
En spännande och intensiv kurs med mycket kompetenta lärare och en mycket bra läroplan, njutning att läsa! Dock passar inte så bra eller är stressigt för någon som har inte gått på Franska I och II på samma lärosäte. Det är en sådan nivå att fransmän pluggar tillsammans med oss. De flesta som finns i gruppen har också gått på kurser i Frankrik...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.