Visa studentum.se som: Mobil

Stockholms UniversitetStockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Kriminologi Ort
Kandidatprogram i kriminologi Stockholm
Psykologi
Psykologprogrammet Stockholm
Sociologi / Socialpsykologi
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholm
Socionomprogrammet Stockholm
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholm
Ekonomi
Företagsekonomi
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholm
Nationalekonomi
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholm
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Stockholm
Kost / Näringslära
Kandidatprogram i nutrition Huddinge
Internationella relationer
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholm
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Kandidatprogram i global utveckling Stockholm
Juridik
Juristprogrammet Stockholm
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kandidatprogram i arkeologi Stockholm
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholm
Naturvetenskap
Kandidatprogram i biologi Stockholm
Biologi
Kandidatprogram i marinbiologi Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Stockholm
Geografi
Kandidatprogram i geografi Stockholm
Geovetenskap
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans
Samhällsvetenskap
Historia
Kandidatprogram i historiska studier Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Lingvistik / Språkvetenskap
Kandidatprogram i lingvistik Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning, studier mot förskola inom ULV Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning, studier mot grundskolans senare år inom ULV Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning, studier mot grundskolans tidigare år inom ULV Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning, studier mot gymnasieskolan år inom ULV Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholm
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Stockholm
Förskollärarprogrammet Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholm
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Stockholm
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi
Magisterprogram i demografi Stockholm
Masterprogram i sociologi Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Stockholm
Data / IT
Magisterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Ekonomi
Masterprogram i Global politisk ekonomi Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Stockholm
Finans / Analys / Statistik
Masterprogram i statistik Stockholm
Företagsekonomi
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Stockholm
Nationalekonomi
Masterprogram i samhällsplanering Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Stockholm
Hantverk
Masterprogram i modevetenskap Stockholm
Musik / Sång / Musikproduktion
Masterprogram i musikvetenskap Stockholm
Teater / Scenkonst
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier Stockholm
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PIND Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PSOC Stockholm
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Stockholm
Masterprogram i Asienstudier Stockholm
Juridik
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Stockholm
Media / Kommunikation
Masterprogram i globala mediestudier Stockholm
Film / TV
Masterprogram i filmvetenskap Stockholm
Medicin / Farmaci
Masterprogram i mikrobiologi Stockholm
Biomedicin
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Stockholm
Miljö / Hållbarhet
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Stockholm
Masterprogram i etologi Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Stockholm
Miljövetenskap
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Stockholm
Naturvetenskap
Masterprogram i biokemi Stockholm
Masterprogram i biologi Stockholm
Astronomi
Masterprogram i astronomi Stockholm
Biologi
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans
Fysik
Masterprogram i astronomi Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Stockholm
Masterprogram i fysik Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Stockholm
Geografi
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Stockholm
Geovetenskap
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Stockholm
Masterprogram i klimatvetenskap Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Stockholm
Kemi
Masterprogram i analytisk kemi Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Stockholm
Matematik
Masterprogram i matematik Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Stockholm
Samhällsvetenskap
Masterprogram i latinamerikastudier Stockholm
Historia
Masterprogram i socialantropologi Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Stockholm
Lingvistik / Språkvetenskap
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholm
Språk
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Stockholm
Teknik
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Distans
Undervisning / Pedagogik
Magisterprogram i Barnkultur Stockholm
Magisterprogram i Barnkultur Stockholm
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Masterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Pedagogik
Masterprogram i pedagogik Stockholm
Masterprogram i pedagogik Stockholm
Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning Stockholm
Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada Distans
Speciallärarprogram: Specialisering mot matematikutveckling Distans
Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Stockholm
Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada Distans
Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogprogram Distans
Specialpedagogprogram Stockholm

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00


Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 15 recensioner.

Lina
(5)
Mycket bra och bred utbildning! Du får fördjupa dig inom ditt huvudämne samt pröva på andra ämnen och får ett gott övergripande kring kultur.
Student
(4)
Maintains a high standard overall, however falters in some areas.
Ina
(3)
En spännande och intensiv kurs med mycket kompetenta lärare och en mycket bra läroplan, njutning att läsa! Dock passar inte så bra eller är stressigt för någon som har inte gått på Franska I och II på samma lärosäte. Det är en sådan nivå att fransmän pluggar tillsammans med oss. De flesta som finns i gruppen har också gått på kurser i Frankrik...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.