Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Stockholms UniversitetStockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Psykologi
Psykologprogrammet Klassrum Stockholm
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i digitala medier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i interaktionsdesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Klassrum Stockholm
Ekonomi
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Klassrum Stockholm
Teater / Scenkonst
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Klassrum Stockholm
Hälsa / Friskvård
Kandidatprogram i nutrition Klassrum Huddinge
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Kandidatprogram i global utveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Stockholm
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Klassrum Stockholm
Kultur / Filosofi
Filosofi
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kandidatprogram för museer och kulturarv Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arkeologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Klassrum Stockholm
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Media / Kommunikation
Journalistik
Journalistprogrammet - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Kandidatprogram i miljövetenskap Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Kandidatprogram i biologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Biologi
Kandidatprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Fysik
Kandidatprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Stockholm
Geografi
Kandidatprogram i geografi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Kandidatprogram i biogeovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Matematik
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Historia
Kandidatprogram i historia Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Språk
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Klassrum Stockholm
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Lärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Klassrum Stockholm
Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Etnologi
Magister- /Masterprogram i etnologi Klassrum Stockholm
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Stockholm
Kriminologi
Masterprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Psykologi
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT Klassrum Stockholm
Sociologi / Socialpsykologi
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Data / IT
Magisterprogram i artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Magisterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Ekonomi
Masterprogram i Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Klassrum Stockholm
Hantverk
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Musik / Sång / Musikproduktion
Masterprogram i musikvetenskap Klassrum Stockholm
Teater / Scenkonst
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier Klassrum Stockholm
Magisterprogram i Drama och tillämpad teater Klassrum Stockholm
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i folkhälsovetenskap: individuella perspektiv Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PIND Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PSOC Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga perspektiv Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Stockholm
Juridik
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i folkrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i miljörätt Klassrum Stockholm
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i arkeologi, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Klassrum Stockholm
Media / Kommunikation
Masterprogram i globala mediestudier Klassrum Stockholm
Film / TV
Masterprogram i filmvetenskap Klassrum Stockholm
Journalistik
Masterprogram i journalistikstudier Klassrum Stockholm
Skrivande
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Miljö / Hållbarhet
Hållbar utveckling
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Miljövetenskap
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Masterprogram i biokemi Klassrum Stockholm
Astronomi
Masterprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Biologi
Masterprogram i biologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i mikrobiologi Klassrum Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans Distans
Fysik
Masterprogram i beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Klassrum Stockholm
Geografi
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning kulturgeografi Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Klassrum Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Masterprogram i klimatvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat Klassrum Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Klassrum Stockholm
Kemi
Masterprogram i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i biokemi med inriktning proteinkemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Klassrum Stockholm
Matematik
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematik Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Masterprogram i latinamerikastudier Klassrum Stockholm
Historia
Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning latin Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Religion
Magister-/Masterprogram i religionshistoria Klassrum Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Klassrum Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Lingvistik / Språkvetenskap
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Språk
Magisterprogram i lingvistik Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Polsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Rysk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Tjeckisk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning nordiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Klassrum Stockholm
Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning Klassrum Stockholm
Masterprogram i översättning - källspråk ryska Klassrum Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk engelska Klassrum Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk franska Klassrum Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk spanska Klassrum Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk tyska Klassrum Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap Klassrum Stockholm
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik Klassrum Stockholm
Magisterprogram i Barnkultur Klassrum Stockholm
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Distans Distans
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans Distans
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i förskoledidaktik Distans Distans
Masterprogram i matematikämnets didaktik Distans Distans
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans Distans
Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik Klassrum Stockholm
Lärare
Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada Distans Distans
Speciallärarprogram: Specialisering mot matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada Distans Distans
Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning Distans Distans
Vård / Omsorg
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Stockholm

Visa alla

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 15 recensioner.

Lina
(5)
Mycket bra och bred utbildning! Du får fördjupa dig inom ditt huvudämne samt pröva på andra ämnen och får ett gott övergripande kring kultur.
Student
(4)
Maintains a high standard overall, however falters in some areas.
Ina
(3)
En spännande och intensiv kurs med mycket kompetenta lärare och en mycket bra läroplan, njutning att läsa! Dock passar inte så bra eller är stressigt för någon som har inte gått på Franska I och II på samma lärosäte. Det är en sådan nivå att fransmän pluggar tillsammans med oss. De flesta som finns i gruppen har också gått på kurser i Frankrik...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.