Visa studentum.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Stockholms UniversitetStockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Stockholm
Sociologi / Socialpsykologi
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Stockholm
Socionomprogrammet Klassrum Stockholm
Ekonomi
Företagsekonomi
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Klassrum Stockholm
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Stockholm
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Marknadsföring
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Geovetenskap
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal / Arbetsliv
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Historia
Kandidatprogram i historia Klassrum Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 6, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 9 eller gymnasieskolan, 120 Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Klassrum Stockholm
Lärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Stockholm
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Klassrum Stockholm
Pedagogik
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Psykologi
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Sociologi / Socialpsykologi
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Data / IT
Magisterprogram i artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans Distans
Masterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Ekonomi
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Finans / Analys / Statistik
Masterprogram i statistik Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Masterprogram i Marknadskommunikation Klassrum Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Hantverk
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Teater / Scenkonst
Magisterprogram i Drama och tillämpad teater Klassrum Stockholm
Hälsa / Friskvård
Masterprogram i folkhälsovetenskap: individuella perspektiv Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga perspektiv Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Stockholm
Juridik
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i folkrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i miljörätt Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Klassrum Stockholm
Marknadsföring
Masterprogram i marknadsföring Klassrum Stockholm
Media / Kommunikation
Masterprogram i globala mediestudier Klassrum Stockholm
Film / TV
Masterprogram i filmvetenskap Klassrum Stockholm
Medicin / Farmaci
Masterprogram i mikrobiologi Klassrum Stockholm
Miljö / Hållbarhet
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Klassrum Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Miljövetenskap
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Biologi
Masterprogram i biologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans Distans
Fysik
Masterprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Geografi
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Klassrum Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Masterprogram i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Klassrum Stockholm
Kemi
Masterprogram i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i biokemi med inriktning proteinkemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Klassrum Stockholm
Matematik
Masterprogram i matematik Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i samhällsplanering Klassrum Stockholm
Historia
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Statsvetenskap / Politik
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier Klassrum Stockholm
Språk / Språkvetenskap
Lingvistik / Språkvetenskap
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Språk
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Klassrum Stockholm
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada. Ingår i lärarlyftet II. Distans Distans
Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i lärarlyftet II. Distans Distans
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i lärarlyftet II. Distans Distans
Speciallärarutbildning: Specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i lärarlyftet II. Distans Distans
Pedagogik
Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning Klassrum Stockholm

Visa alla

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 15 recensioner.

Lina
(5)
Mycket bra och bred utbildning! Du får fördjupa dig inom ditt huvudämne samt pröva på andra ämnen och får ett gott övergripande kring kultur.
Student
(4)
Maintains a high standard overall, however falters in some areas.
Ina
(3)
En spännande och intensiv kurs med mycket kompetenta lärare och en mycket bra läroplan, njutning att läsa! Dock passar inte så bra eller är stressigt för någon som har inte gått på Franska I och II på samma lärosäte. Det är en sådan nivå att fransmän pluggar tillsammans med oss. De flesta som finns i gruppen har också gått på kurser i Frankrik...
Visa mer
Recensioner
Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.