Visa studentum.se som: Mobil

Kandidatprogram i geografi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm
Antagningshistorik

Kandidatprogram i geografi

Sällan har det funnits en tid då så mycket händer både globalt och lokalt i så snabb takt. Klimatförändringar, migrationsströmmar, urbanisering och globalisering utgör både utmaningar och möjligheter. Inom geografiämnet studeras dessa och andra frågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv som förenar naturvetenskap och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger stor vikt vid samband mellan naturmiljö och samhällsutveckling. Ämnet har tydlig koppling till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, geologi, statskunskap och informationsteknik. Fältstudier i olika miljöer är viktiga inslag, och utbildningen ger ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden.ArbetsmarknadGeografer arbetar med omvärldsfrågor, med nära koppling till FNs Globala mål för hållbar utveckling . Centrala frågor gäller människans livsvillkor i olika delar av världen, exempelvis miljöfrågor som vattenförsörjning, klimatförändringar, urbanisering, markanvändning, hälsa och resurskonflikter från lokal till global skala. Förmåga till vetenskapligt helhetsperspektiv efterfrågas allt mer inom ekonomi, internationell handel, turism och miljövård, och geografisk kunskap är även viktig inom verksamheter som arbetar med frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet, såsom konsultföretag, räddningsverk, internationella organisationer samt länsstyrelser och nationella myndigheter.Utbildningens innehållKandidatprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till kandidatexamen i geografi. De tre första terminerna läser du tre obligatoriska kurser: Geografi I, Geografi II och Geografi III. Efterföljande två och en halv termin läser du kurser som du väljer själv, dels valbara kurser inom ämnet, dels valfria kurser som du anser dig ha behov av, t.ex. inom språk, statsvetenskap, juridik, ekonomi, statistik eller biologi.Två av de valbara kurserna utgörs av en praktikperiod om fem respektive 10 veckor. Du får på så sätt möjlighet att arbeta på ett företag eller organisation inom Sverige eller utomlands som använder geografisk kompetens. Du kan även inom ramen för din utbildning läsa kurser vid andra universitet i och utanför Sverige. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp.Kurserna i geografi tar upp ämnesteori men består också av exkursioner, laborationer, övningar och projektarbeten. En viktig del av utbildningen handlar om att samla in, bearbeta, tolka och presentera geografisk information av olika slag. Detta omfattar olika tekniker och metoder, såsom fältarbete, geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys med satellit- och flygbilder, kartor, intervjuteknik och statistik. Exkursionerna innebär fältstudier av intressanta platser som behandlas ur olika geografiska perspektiv.

Så ansöker du

Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 och Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: