Visa studentum.se som: Mobil

Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
Klassrum
120 hp
Heltid

Om utbildningen

Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande, organisation av olika former av produktioner och presentationer samt att skapa förståelse för sambanden mellan teoretiskt tänkande och curatoriell gestaltning. Teoretiska kurser och fristående seminarier som berörkonstfilosofi och utställningsteori, management och juridik varvas med gestaltinriktade praktiska projekt och 10 veckors praktik på inhemsk eller utländsk institution. Förutom en masteruppsats gör varje student ettprojektarbete i form av ett curatoriellt projekt.Utbildningen förbereder för arbete som curator, museiintendent, utställningsproducent eller projektledare och erbjuder goda möjligheter till ett brett kontaktnät för framtida yrkesverksamhet.Programmet ger behörighet till utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet.Programmet består under termin 1-2 av fyra programspecifika kurser om 7,5 hp vardera: Curatorns roll, Publik och deltagande, Konstjuridik, samt Konst och organisation. Utöver dessa tillkommer två fakultetsgemensamma obligatoriska kurser om 7,5 hp vardera: Vetenskaplighet och forskningsetik samt Avancerad akademisk engelska. I programmet ingår första året även en praktikperiod om 15 hp. Under termin 3 skriver studenten en uppsats (Curating: Uppsats masterkurs I, 30 hp). Under termin 4 genomför studenten ett curatoriellt projektarbete (Curating: Projekt masterkurs II, 15 hp) samt läser valbara kurser omfattande totalt 15 hp. Kurserna kan läsas vid svenskt eller utländskt universitet och väljs i samråd med programansvarig vid institutionen. Parallellt med kurserna deltar studenterna i 3-10 workshops och seminarier per läsår. Vissa av dessa kan arrangeras av studentgruppen.Programmet genomförs i samarbete med institutioner i konstvärlden.Undervisningen sker på engelska.

Så ansöker du

Kandidatexamen, Engelska 6.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner