Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
330 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+2 starter)
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
330 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+2 starter)
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

Välj mellan 2 startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.Ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen är placerade i en utbildningsgång för att samverka med varandra och åstadkomma progression. Samtliga kurser i utbildningens tre olika delar (ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, den utbildningsvetenskapliga kärnan samt den verksamhetsförlagda utbildningen) bidrar till den vetenskapliga progressionen. Omsättningen av kunskaperna sker sedan i två självständiga arbeten.För mer detaljer kring utbildningsgången se utbildningens webbsida: www.isd.su.se/amneslarare.Om du har frågor är du välkommen att kontakta Institutionen för språkdidaktik: studievagledare@isd.su.se eller programansvarig pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Så ansöker du

Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/ Samhällskunskap 1bDärutöver finns ytterligare behörighetskrav för följande undervisningsämnen:Historia: Historia A/Historia 1bReligionskunskap: Historia A/Historia 1bGeografi: Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2cModerna språk: Aktuellt språk, steg 3, undantag Italienska, steg 2Modersmål: Finska, Modersmål B/Finska, Modersmål 2 eller motsvarande kunskaperSamhällskunskap: Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap B/Samhällskunskap 2Matematik: Matematik D/Matematik 4

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights