Visa studentum.se som: Mobil

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund.

Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora för att nämna några. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom våra utbildningsprogram och ger dig som student arbetslivskontakter redan under din studietid.

För dig som väljer att studera på något av våra campusprogram är det bra att känna till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti. Mer om hur det här fungerar kan du läsa på miun.se/bostad

Passar studier på distans bättre för dig – ska du veta att vi är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller just distansutbildning. Vissa av våra distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra går helt över nätet. Vårt stora distansutbud ger dig som student möjlighet att bo kvar på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetet i siffror:

  • Två campusorter
  • 420 kurser
  • 46 utbildningsprogram
  • 36 magister/master
  • ca 13 000 studenter
  • ca 165 forskarstuderande
  • 80 anställda professorer
  • Drygt 1 000 anställda
  • 890 mnkr i omsättning (år 2015)

Mer om studentlivet på Mittuniversitetet?

Följ oss på Facebook.com/Mittuniversitetet eller på Instagram #Mittuniversitetet


Utbildningar - Mittuniversitetet

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Byggingenjör Hållbart byggande Östersund
Byggingenjör Hållbart byggande Distans
Beteendevetenskap
Psykologi
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sociologi / Socialpsykologi
Beteendevetenskapligt program Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Östersund
Psykologprogrammet Östersund
Risk- och krishanteringsprogrammet Östersund
Samhällsvetarprogrammet Sundsvall
Socionomutbildning Östersund
Socionomutbildning Östersund
Socionomutbildning Östersund
Data / IT
Nätverksdrift Distans
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjör i datateknik Sundsvall
Civilingenjör i industriell ekonomi Sundsvall
Systemvetenskap
Informatik med inriktning systemutveckling Distans
Informatik med inriktning systemutveckling Östersund
Ekonomi
Företagsekonomi
Ekonomprogram Östersund
Ekonomprogram Sundsvall
Turism och destinationsutveckling Östersund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Industridesign Sundsvall
Webbutveckling Distans
Förberedande studier
Allmän kurs
Senare del av program termin 2 el. högre Sundsvall
Senare del av program termin 2 el. högre Sundsvall
Hälsa / Friskvård
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans
Idrott / Sport
Idrottsvetenskapligt program Östersund
Juridik
Förvaltningsjuridiska programmet Östersund
Marknadsföring
Grafisk design
Grafisk design Sundsvall
Produktutveckling / varumärke
Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik Östersund
Civilingenjör i teknisk design Sundsvall
Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling Östersund
Media / Kommunikation
Kommunikations- och PR-programmet Sundsvall
Musik- och ljuddesign Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Journalistik
Journalistprogrammet Sundsvall
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Energiingenjör Distans
Miljövetenskap
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Distans
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Östersund
Ekoteknik Östersund
Ekoteknik Östersund
Ekoteknik Distans
Naturvetenskap
Matematik
Ekoingenjör Östersund
Teknik
Automationsingenjör Sundsvall
Automationsingenjör Distans
Basår/behörighetsgivande utbildning Sundsvall
Basår/behörighetsgivande utbildning Östersund
Civilingenjör i teknisk fysik Sundsvall
Civilingenjör i teknisk kemi Sundsvall
Datateknik Sundsvall
Elkraftingenjör Distans
Processoperatör Distans
El / Elektronik
Civilingenjör i elektroteknik Sundsvall
Programvaruteknik Östersund
Programvaruteknik Distans
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans
Pedagogik
Förskollärare Distans
Lärarutbildning - Förskollärare Distans
Lärarutbildning - Förskollärare Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia/Engelska (HIEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Engelska (MAEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/Historia (MAHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Engelska (SAEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap/Historia (SAHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Engelska (SVEN) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Historia (SVHI) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Matematik (SVMA) Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska/Samhällskunskap (SVSA) Sundsvall
Vård / Omsorg
Rehabilitering
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Distans
Sociologi / Socialpsykologi
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Östersund
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Sundsvall
Data / IT
Master by research i datateknik Sundsvall
Master by research i datateknik Sundsvall
Informationsteknik / Informationsdesign
Internationellt masterprogram i datateknik Sundsvall
Internationellt masterprogram i datateknik Sundsvall
Systemvetenskap
Projektbaserat masterprogram i informatik Östersund
Ekonomi
Företagsekonomi
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Östersund
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Sundsvall
Hälsa / Friskvård
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans
Idrott / Sport
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Distans
Media / Kommunikation
Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap Sundsvall
Skrivande
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Distans
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Distans
Master by research i miljöteknik Östersund
Master by research i miljöteknik Östersund
Master by research i miljövetenskap Östersund
Master by research i miljövetenskap Östersund
Naturvetenskap
Biologi
Master by research i biologi Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i biologi Sundsvall
Geografi
Magisterprogram i turism Östersund
Magisterprogram i turism Östersund
Master i turism Östersund
Master i turism Östersund
Kemi
Master by research i kemi Sundsvall
Master by research i kemi Sundsvall
Master by research i kemiteknik Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i kemi Sundsvall
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Distans
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Distans
Samhällsvetenskap
Historia
Magisterutbildning med inriktning mot historia Distans
Religion
Magisterprogram i religionsvetenskap Distans
Statsvetenskap / Politik
Magisterprogram i statsvetenskap Östersund
Magisterprogram i statsvetenskap Sundsvall
Språk / Språkvetenskap
Språk
Magisterutbildning i svenska språket Sundsvall
Magisterutbildning i svenska språket Distans
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans
Teknik
Master by research i teknisk fysik Sundsvall
El / Elektronik
Master by research i elektronik Sundsvall
Master by research i elektronik Sundsvall
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Sundsvall
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Industri
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Arkiv- och informationsvetenskap Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Industriell organisation och ekonomi (IUEK) Distans
Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Informatik (INFO) Distans
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans
Vård / Omsorg
Specialistutbildning, Distriktssköterska Distans
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom Distans
Social omsorg
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA) Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Socialt arbete (SOAA) Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA) Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Socialt arbete Östersund
Magisterprogram i socialt arbete Östersund
Magisterprogram i socialt arbete Östersund

Visa alla

Kontaktuppgifter till Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Härnösand, Sundsvall & Östersund

Tel: 0771-975000


Recensioner

Snittbetyg: 3,5

Baseras på 39 recensioner.

Anonym
(1)
Skitutbilning. Lär dig ingeting. Sök endast denna om du kan programmering sen tidigare. Du får ingen hjälp. Fjäsk med erfarna elever osv. Usch. Skräp.
E.F
(1)
Dålig utbildning som inte leder nånstans. De jobben man kan få kräver inte utbildningen. Studentlivet är obefintligt.
Jacqueline Medina
(5)
Oooo
Recensioner
Skolrecensioner
(3,5)
Baseras på 39 recensioner.