Visa studentum.se som: Mobil

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund.

Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora för att nämna några. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom våra utbildningsprogram och ger dig som student arbetslivskontakter redan under din studietid.

För dig som väljer att studera på något av våra campusprogram är det bra att känna till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti. Mer om hur det här fungerar kan du läsa på miun.se/bostad

Passar studier på distans bättre för dig – ska du veta att vi är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller just distansutbildning. Vissa av våra distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra går helt över nätet. Vårt stora distansutbud ger dig som student möjlighet att bo kvar på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetet i siffror:

  • Två campusorter
  • 420 kurser
  • 46 utbildningsprogram
  • 36 magister/master
  • ca 13 000 studenter
  • ca 165 forskarstuderande
  • 80 anställda professorer
  • Drygt 1 000 anställda
  • 890 mnkr i omsättning (år 2015)

Mer om studentlivet på Mittuniversitetet?

Följ oss på Facebook.com/Mittuniversitetet eller på Instagram #Mittuniversitetet


Utbildningar - Mittuniversitetet

Mittuniversitetet
Universitets- & högskoleutbildning
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi Ort Snittbetyg
Psykologprogrammet Östersund
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjör i datateknik Sundsvall
Civilingenjör i industriell ekonomi Sundsvall
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Civilingenjör i teknisk design Sundsvall
Teknik
Civilingenjör i teknisk fysik Sundsvall
Civilingenjör i teknisk kemi Sundsvall
El / Elektronik
Civilingenjör i elektroteknik Sundsvall
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur
Byggingenjör Hållbart byggande Distans
Byggingenjör Hållbart byggande Östersund
Beteendevetenskap
Psykologi
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Sundsvall
Sjuksköterskeutbildning Östersund
Sociologi / Socialpsykologi
Beteendevetenskapligt program Distans
Personal- och arbetslivsprogrammet Östersund
Risk- och krishanteringsprogrammet Östersund
Samhällsvetarprogrammet Sundsvall
Socionomutbildning Östersund
Socionomutbildning Östersund
Data / IT
Systemvetenskap
Informatik med inriktning systemutveckling Distans
Informatik med inriktning systemutveckling Östersund
Ekonomi
Företagsekonomi
Ekonomprogram Sundsvall
Ekonomprogram Östersund
1,0 (1)
Turism och destinationsutveckling Östersund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Industridesign Sundsvall
Webbutveckling Distans
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans
Idrott / Sport
Idrottsvetenskapligt program Östersund
Juridik
Förvaltningsjuridiska programmet Östersund
Marknadsföring
Grafisk design
Grafisk design Sundsvall
Produktutveckling / varumärke
Maskiningenjör - produktutveckling Östersund
Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling Östersund
Media / Kommunikation
Kommunikations- och PR-programmet Sundsvall
Musik- och ljuddesign Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Journalistik
Journalistprogrammet Sundsvall
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Energiingenjör Sundsvall
Energiingenjör Distans
Miljövetenskap
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Distans
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Östersund
Ekoteknik Distans
Ekoteknik Östersund
Ekoteknik Distans
Naturvetenskap
Matematik
Ekoingenjör Östersund
Teknik
Automationsingenjör Distans
Automationsingenjör Sundsvall
Basår/behörighetsgivande utbildning Östersund
Basår/behörighetsgivande utbildning Sundsvall
Datateknik Sundsvall
Elkraftingenjör Distans
Processoperatör Distans
El / Elektronik
Programvaruteknik Distans
Programvaruteknik Östersund
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Förskollärare Distans
Lärarutbildning - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Distans
Lärarutbildning - Förskollärare Distans
Lärarutbildning - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 Distans
Lärarutbildning - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Distans
Lärarutbildning - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Distans
Lärarutbildning - Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Distans
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia/Engelska Sundsvall
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik/Engelska Sundsvall
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik/Historia Sundsvall
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska Sundsvall
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Historia Sundsvall
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska Sundsvall
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia Sundsvall
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Matematik Sundsvall
Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Samhällskunskap Sundsvall
Vård / Omsorg
Rehabilitering
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Distans
Sociologi / Socialpsykologi
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Sundsvall
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Östersund
Data / IT
Projektbaserat masterprogram i datateknik Sundsvall
Informationsteknik / Informationsdesign
Internationellt masterprogram i datateknik Sundsvall
Ekonomi
Företagsekonomi
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Östersund
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Sundsvall
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Östersund
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Sundsvall
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Distans
Idrott / Sport
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Distans
Media / Kommunikation
Skrivande
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Sundsvall
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Östersund
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Distans
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Distans
Projektbaserat masterprogram i miljöteknik Östersund
Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap Östersund
Naturvetenskap
Biologi
Projektbaserat masterprogram i biologi Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i biologi Sundsvall
Geografi
Master i turism Östersund
Kemi
Projektbaserat masterprogram i kemi Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i kemi Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i kemiteknik Sundsvall
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Distans
Samhällsvetenskap
Historia
Magisterutbildning med inriktning mot historia Distans
Religion
Magisterprogram i religionsvetenskap Distans
Statsvetenskap / Politik
Magisterprogram i statsvetenskap Sundsvall
Magisterprogram i statsvetenskap Östersund
Språk / Språkvetenskap
Språk
Magisterutbildning i svenska språket Distans
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans
Teknik
Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i teknisk fysik Sundsvall
El / Elektronik
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Industri
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap Distans
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Industriell organisation och ekonomi Distans
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Informatik Distans
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans
Masterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans
Vård / Omsorg
Specialistutbildning, Distriktssköterska Distans
Social omsorg
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Socialt arbete Östersund
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Turism Östersund
Magisterprogram i socialt arbete Östersund

Visa alla

Kontaktuppgifter till Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Härnösand, Sundsvall & Östersund

Tel: 0771-975000


Recensioner

E.F
(1)
Dålig utbildning som inte leder nånstans. De jobben man kan få kräver inte utbildningen. Studentlivet är obefintligt.
Jacqueline Medina
(5)
Oooo
a
(1)
Lärarna inom den samhällsvetenskapliga institutionen är oengagerade och gör minsta möjliga insats för att stötta och hjälpa studenterna. Kommer aldrig att gå tillbaka till Mittuniversitetet för vidare studier. Rekommenderar er att överväga andra universitet om ni är intresserade av samhällsvetenskap.
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(3,5)
Baseras på 38 recensioner.