Visa studentum.se som: Mobil

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund.

Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora för att nämna några. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom våra utbildningsprogram och ger dig som student arbetslivskontakter redan under din studietid.

För dig som väljer att studera på något av våra campusprogram är det bra att känna till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti. Mer om hur det här fungerar kan du läsa på miun.se/bostad

Passar studier på distans bättre för dig – ska du veta att vi är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller just distansutbildning. Vissa av våra distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra går helt över nätet. Vårt stora distansutbud ger dig som student möjlighet att bo kvar på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Mittuniversitetet i siffror:

  • Två campusorter
  • 420 kurser
  • 46 utbildningsprogram
  • 36 magister/master
  • ca 13 000 studenter
  • ca 165 forskarstuderande
  • 80 anställda professorer
  • Drygt 1 000 anställda
  • 890 mnkr i omsättning (år 2015)

Mer om studentlivet på Mittuniversitetet?

Följ oss på Facebook.com/Mittuniversitetet eller på Instagram #Mittuniversitetet


Utbildningar - Mittuniversitetet

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Psykologi Ort
Personal- och arbetslivsprogrammet Östersund
Psykologprogrammet Östersund
Data / IT
Nätverksdrift Distans
Webbutveckling Distans
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjör i datateknik Sundsvall
Civilingenjör i elektroteknik Sundsvall
Civilingenjör i industriell ekonomi Sundsvall
Systemvetenskap
Informatik med inriktning systemutveckling Flera orter (2)
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Industridesign Sundsvall
Musik / Sång / Musikproduktion
Musik- och ljuddesign Distans
Hotell / Event / Turism
Turism och destinationsutveckling Östersund
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Folkhälsovetenskapliga programmet Distans
Idrott / Sport
Idrottsvetenskapligt program Östersund
Juridik
Ekonomprogram Flera orter (2)
Förvaltningsjuridiska programmet Östersund
Socionomutbildning Östersund
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Maskiningenjör - produktutveckling Östersund
Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling Östersund
Media / Kommunikation
Kommunikations- och PR-programmet Sundsvall
Grafisk design
Grafisk design Sundsvall
Journalistik
Journalistprogrammet Sundsvall
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Flera orter (2)
Ekoteknik Flera orter (2)
Elkraftingenjör Distans
Energiingenjör Flera orter (2)
Naturvetenskap
Basår/behörighetsgivande utbildning Flera orter (2)
Matematik
Civilingenjör i teknisk design Sundsvall
Civilingenjör i teknisk kemi Sundsvall
Ekoingenjör Östersund
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskapligt program Distans
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia/Engelska Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Historia Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia Sundsvall
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Samhällskunskap Sundsvall
Statsvetenskap / Politik
Samhällsvetarprogrammet Sundsvall
Teknik
Automationsingenjör Distans
Byggingenjör Hållbart byggande Flera orter (2)
Datateknik Sundsvall
Processoperatör Distans
Risk- och krishanteringsprogrammet Östersund
El / Elektronik
Programvaruteknik Flera orter (2)
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Distans
Pedagogik
Lärarutbildning - Förskollärare Distans
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Distans
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Distans
Vård / Omsorg
Sjuksköterskeutbildning Flera orter (2)
Rehabilitering
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Distans
Sociologi / Socialpsykologi
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Flera orter (2)
Data / IT
Internationellt masterprogram i datateknik Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i datateknik Sundsvall
Ekonomi
Företagsekonomi
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Flera orter (2)
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Flera orter (2)
Hotell / Event / Turism
Master i turism Östersund
Idrott / Sport
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Distans
Media / Kommunikation
Projektbaserat masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap Sundsvall
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Flera orter (2)
Projektbaserat masterprogram i miljöteknik Östersund
Miljövetenskap
Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap Östersund
Naturvetenskap
Biologi
Projektbaserat masterprogram i biologi Sundsvall
Kemi
Projektbaserat masterprogram i kemi Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i kemiteknik Sundsvall
Samhällsvetenskap
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap Östersund
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Distans
Historia
Magisterutbildning med inriktning mot historia Distans
Religion
Magisterprogram i religionsvetenskap Distans
Statsvetenskap / Politik
Magisterprogram i statsvetenskap Flera orter (2)
Språk / Språkvetenskap
Bibliotikarie
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap Distans
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Industriell organisation och ekonomi Distans
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Informatik Distans
Språk
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Distans
Teknik
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Distans
Projektbaserat masterprogram i teknisk fysik Sundsvall
El / Elektronik
Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation Norge
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Sundsvall
Projektbaserat masterprogram i elektronik Sundsvall
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, tre ämnen Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, två ämnen Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen, svenska, samhällskunskap, musik Distans
Pedagogik
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, ett ämne Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, tre ämnen Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, två ämnen Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen Distans
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen, svenska, samhäll Distans
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Distans
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Distans
Vård / Omsorg
Barnmorskeprogram Distans
Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap Distans
Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap Distans
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Distans
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska Distans
Specialistutbildning, Distriktssköterska Distans
Social omsorg
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Socialt arbete Östersund
Magisterprogram i socialt arbete Östersund

Visa alla

Kontaktuppgifter till Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Härnösand, Sundsvall & Östersund

Tel: 0771-975000


Recensioner

Jacqueline Medina   |   2018-04-01
Lll
Oooo
          (5)
a   |   2016-12-10
Lärarna inom den samhällsvetenskapliga institutionen är oengagerade och gör minsta möjliga insats för att stötta och hjälpa studenterna. Kommer aldrig att gå tillbaka till Mittuniversitetet för vidare studier. Rekommenderar er att överväga andra universitet om ni är intresserade av samhällsvetenskap.
          (1)
David   |   2015-12-22
Kraven på studenterna är riktigt höga så klarar du denna utbildning klarar du allt. Problemet är att hälften av lärarna (de mer erfarna) varken svarar på mail eller på forum i tid, om de svarar över huvud taget. Anledningen att jag inte har gett bottenbetyg är att några enstaka lärare (introkurser och java) anstränger sig med att svara på mail o...
Visa mer
          (2)