Visa studentum.se som: Mobil

Utbildningar och handledning inom stöd, omsorg och skola

Lära utbildning och handledning inom socialt arbete, äldreomsorg, demensvård och skola

Vi erbjuder öppna utbildningar, handledning och skräddarsydda lösningar

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Vi är övertygade om att kunskap och kompetensutveckling är en väg att nå dit.

Vår pedagogik All utbildning handlar om lärande. Våra utbildningar ger dig teoretisk insikt och praktisk kunskap som du direkt kan omsätta på din arbetsplats. Att öva, reflektera och prova under en utbildning bidrar till ett förändrat beteende som tillför värde för både dig som medarbetare och organisationen. Våra utbildare har gedigen teoretisk kunskap och många års praktisk erfarenhet.

Innehållet i våra utbildningar utgår alltid ifrån att omsorgstagarna ska mötas med respekt, omsorg och värme. Den ni arbetar med är huvudpersonen – och ni ska anpassa ert arbetssätt för att kunna ge rätt stöd och omsorg.   

Certifierade utbildare För att säkerställa kvaliteten i våra utbildningar är Läras utbildare certifierade enligt High Performance Learning Journey (HPLJ). HPLJ är en pedagogisk modell för hur man skapar effekt och når resultat av utbildningar.


För mer information om Lära, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningar

Yrkesutbildning
Vård / Omsorg
Social omsorg Ort
Autism och utvecklingsstörning Flera orter (3)
Lågaffektivt bemötande Flera orter (3)
Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg och demensvård Stockholm
Motiverande samtal Flera orter (3)
Motiverande samtal - MI fördjupning-NPF Stockholm
Självskadebeteende Flera orter (3)
Studio 3 – Hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande Flera orter (3)
Tydliggörande pedagogik Flera orter (3)

Visa alla

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Lära

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lära

Evenemangsgatan 21, 6 tr
169 79 Solna

Tel: 08-7682026
Mobil 072-5847021
www.lära.se


Beställ information

För att få mer information om Lära via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.