Visa studentum.se som: Mobil

Yrkesutbildningar och diplomutbildningar

Läs en yrkesutbildning!

Läs en yrkesutbildning!

Yrkesutbildning är ett ganska luddigt begrepp som kan innefatta olika typer av studier. För att göra det hela mer greppbart har vi valt att begränsa oss genom att enbart kalla kortare utbildningar som direkt leder till en yrkestitel för yrkesutbildningar.

Yrkesutbildningar ges oftast i privat regi och det finns då ingen statlig myndighet som granskar dessa. Flertalet av yrkesutbildningarna innehåller någon form av praktik på en extern arbetsplats.

Läs mer om yrkesutbildningar här

Använd vår söktjänst för att hitta olika yrkesutbildningar! Utbildningstypen är redan förvald men begränsa gärna din sökning ytterligare utifrån dina specifika intressen.

Kategori
Yrkesutbildning
Ort
SökVad är en yrkesutbildning?

En yrkesutbildning kan egentligen innebära allt från två veckor långa bartenderutbildningar till sexåriga läkarstudier. Yrkesutbildningar är utbildningar som direkt leder till en yrkestitel inom ett specifikt område.

Hur är en yrkesutbildning upplagd?

Det finns yrkesutbildningar inom otroligt många olika områden och dessa skiljer sig mycket från de klassiska akademiska utbildningarna. I yrkesutbildningar varvas oftast teoretiska och praktiska moment och den praktiska delen är dominerande. Flertalet av utbildningarna innehåller någon form av praktik som är förlagd till en extern arbetsplats. Praktikperioden är en mycket bra chans för dig som student att få arbetslivserfarenhet och knyta viktiga kontakter med arbetslivet.

Kan jag lita på att yrkesutbildningen jag väljer är bra?

Det finns några olika saker du som blivande student bör undersöka innan du påbörjar en yrkesutbildning. Detta för att säkra att utbildningen håller en viss kvalitet. Om yrkesutbildningen ges av en folkhögskola, ett universitet, YH-anordnare eller en annan institution som går under statlig tillsyn, måste utbildningen uppfylla vissa kriterier för att få erbjudas. Det ger dig en viss trygghet.

Om utbildningen däremot ges av en privat anordnare, förening eller ett företag, bör du undersöka om den är godkänd av yrkesområdets branschorganisation och huruvida utbildningen ger ett nationellt eller internationellt godkänt diplom eller liknande. Det kan också vara en god idé att boka in ett studiebesök på skolan så att du kan prata med studenter och lärare, kolla in skolans lokaler och liknande.

Läs en yrkesutbildning - hitta den här!

Ger yrkesutbildningen någon examen?

Om du vill att din utbildning ska leda till en examen måste du undersöka detta noga på egen hand. Ta reda på vilken examen den ger och om den examen som utfärdas är godkänd av yrkets branschorganisation och om den är nationellt och internationellt godkänd.

Vad kostar det att läsa en yrkesutbildning?

Att läsa en yrkesutbildning kan vara allt från kostnadsfritt till att gå på flera hundra tusen kronor. Vad utbildningen kostar beror på vem som är utbildningsanordnare och vilken typ av utbildning det är. Är det en utbildning som går under statlig tillsyn så är det vanligt att de är kostnadsfria och studiemedelsberättigande genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. För de yrkesutbildningar som inte berättigar till studiestöd kan du ofta ta lån av en bank som utbildningen har ett samarbete med, både för levnadskostnader och för studieavgiften.

Leder en yrkesutbildning till jobb?

Precis som med alla utbildningar finns ingen garanti på att yrkesutbildningen leder till arbete efter avslutade studier. Chanserna brukar dock vara goda tack vare att de flesta yrkesutbildningar ger dig både teoretisk och praktisk erfarenhet, vilket många arbetsgivare efterfrågar idag. Många yrkesutbildningar ger dig också möjlighet att starta eget företag efter avslutade studier. Vissa yrkesutbildningar innehåller till och med delmoment som berör företagande och entreprenörskap.

Vill du veta hur arbetsmarknaden ser ut inom det område du vill utbilda dig för, bör du kontakta yrkesområdets branschorganisation eller läsa Statistiska Centralbyråns arbetskraftsbarometer (där de genom statistiska undersökningar redovisar olika yrkestitlars framtidsutsikter).

Känns det som att en yrkesutbildning kan vara något för dig? Gör en sökning i vår söktjänst här ovan! Förhoppningsvis hittar du något som passar dig. Alternativen är många. Lycka till!

Senast uppdaterad: 08 mar 2017

Logga in
Happy Students
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se