Visa studentum.se som: Mobil

Utbildningar på folkhögskolor

Studera på folkhögskola!

Studera på folkhögskola

Behöver du läsa in grundläggande behörighet? Eller drömmer du om att bli journalist, behandlingspedagog, tolk eller fritidsledare? Då är folkhögskola något för dig! Alla folkhögskolor i Sverige har sina egna specifika profiler. Du som vill studera på folkhögskola kan välja mellan olika typer av kurser: allmän kurs och särskild kurs.

Läs allmän eller särskild kurs

Allmän kurs på folkhögskola passar dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och vill läsa in detta samtidigt som du har möjlighet att fördjupar dig i ett ämne som du gillar. Särskild kurs vänder sig till dig som vill specialisera dig inom ett specifikt område. Läs bland annat till journalist, behandlingspedagog, tolk, hälsocoach, fritidsledare, musiker och mycket mer.

Läs mer om hur du får grundläggande behörighet på folkhögskola här


Använd vår söktjänst för att hitta olika folkhögskoleutbildningar! Utbildningstypen är redan förvald men begränsa gärna din sökning ytterligare utifrån dina specifika intressen.

Kategori
Folkhögskoleutbildning
Ort
SökFolkhögskolan – utgår från dina behov

På folkhögskolan utgår man från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Till skillnad från många andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till traditionella uppdelningar av ämnen och behöver inte följa centralt utformade kursplaner. Folkhögskolan präglas av folkbildningens kännetecken; frihet.

På folkhögskolan är ditt aktiva deltagande viktigt. Samtalet i klassrummet står i fokus på folkhögskolan. Du som student får stort eget ansvar, lärarna fungerar ofta mer som handledare och planerar studierna tillsammans med dig. Utmärkande för folkhögskolans undervisning är att man ofta arbetar med temastudier och projektarbeten.

Det finns cirka 150 folkhögskolor i Sverige. Drygt 100 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Drygt 40 folkhögskolor drivs av landsting och regioner. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner.

Vill du veta mer om folkhögskolestudier? Klicka på länkarna så kan du läsa mer.

Vilka studerar på folkhögskolor?
Vad kan jag studera på folkhögskola?
Vad karakteriserar folkhögskolan?
Vad är skillnaden mellan folkhögskola och universitetet och högskola?
Hur ansöker jag till folkhögskolan?
Vad krävs för att komma in på folkhögskolan?
Boendemöjligheter på folkhögskola
Vad kostar det att studera på folkhögskola?
Folkhögskolestudier - om jag kommer från ett annat land?

Utbildningar på folkhögskola

Vilka studerar på folkhögskolor?

Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande från 18 år och uppåt. Alla folkhögskolor ser positivt på varierande bakgrund hos sina studenter eftersom det brukar bidra till mer intressanta och givande samtal och möjlighet att lära från varandra. 

Vad kan jag studera på folkhögskola?

Inom folkhögskolan finns olika utbildningsval. Du kan bl.a. läsa in grundskole- och gymnasiekompetens för att söka dig till högre studier. Detta via så kallad allmän kurs (eller allmän linje). Du kan också välja någon av alla specialutbildningar (även kallade profilkurser / särskilda kurser) som finns beroende på vad du är intresserad av och vad du vill arbeta med. Vilken folkhögskoleutbildning du väljer beror på målet för dina studier.

Allmän kurs

Allmän kurs är ett bra val för dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och vill läsa in denna. Det är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet och därmed kunna söka vidare till universitet/högskola eller andra högre studier.

Profilkurser/särskilda kurser

Det finns olika typer av profilkurser. Du kan läsa profilkurser som är speciellt inriktade mot ett yrke eller läsa en profilkurs/särskild kurs där du specialiserar dig inom ett specifikt område. Profilkurserna inriktade mot ett yrke kan, efter genomförd utbildning, leda till ett antal olika yrken, till exempel journalist, behandlingsassistent, teckentolk och fritidsledare,

En profilkurs/särskild kurs som är inriktad mot ett specialområde passar dig som till exempel vill skaffa en spetskompetens, förbereda dig inför en högre utbildning eller helt enkelt fördjupa dig i något som du är väldigt intresserad av. En profilkurs kan vara specialinriktad på till exempel musik, media, konsthantverk, teater, språk, friskvård eller turism.

Vad karakteriserar folkhögskolan?

När du läser på folkhögskola förväntas du delta aktivt i undervisningen och studiegruppen. Alla studenters aktiva deltagande i gruppen är en del av folkhögskolans kännetecken. Varje skola strävar efter att få deltagare med skiftande bakgrund till sina kurser. Inom folkhögskolan menar man nämligen att det är i samtalet mellan deltagarna som nya insikter skapas.

Du förväntas ta till dig och se nya infallsvinklar och får möjlighet att upptäcka dig själv. På folkhögskolan får studierna i traditionella skolämnen gå hand i hand med friare kunskapssökande. Kurserna på folkhögskolan har en konkret koppling till samhället vilket syns i undervisningen.

Kultur spelar en viktig roll på folkhögskolan. Det finns ett brett utbud av musik-, teater-, och andra estetiska linjer på folkhögskolan. Många väljer därför folkhögskolan som en förberedelse för att arbeta med kultur även i framtiden.

Vad är skillnaden mellan folkhögskola och universitetet och högskola?

Folkhögskolestudier ger inga akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas kurser studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, det vill säga grundläggande behörighet för högskolestudier.

Några kurser kan ha samarbete med högskolor och universitet vilket innebär att högskolan/universitetet tillgodoräknar vissa delar av folkhögskolekursen som högskolepoäng.

Hur ansöker jag till folkhögskolan?

Varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning och har sina egna ansökningsblanketter som du måste fylla i och skicka in. Oftast finns dessa ansökningsblanketter för nedladdning på respektive folkhögskolas hemsida. De flesta kurser och utbildningar startar på hösten eller våren, men de kan även starta löpande under terminen.

Sista ansökningsdag skiftar också från skola till skola. Information brukar finnas under utbildningsinformationen här på Studentum, annars finner du den på folkhögskolans egen hemsida. Om du inte hittar någon information om ansökningsdatum så är det bäst att du kontaktar den folkhögskola där utbildningen ges.

Även om sista ansökningsdag har varit kan det vara lönt att kontakta skolan i alla fall. Många har löpande antagning.

Vad krävs för att komma in på folkhögskolan?

På allmänna kurser ställs inga formella krav. Där startar de studerande på olika nivåer beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. Därför är det viktigt att du skickar in dina tidigare betyg så att skolan vet vilken erfarenhet du har och exakt vad du behöver komplettera din utbildning med. För kurser inom konst och musik kan särskilda antagningsprov förekomma.

Vanligtvis vill folkhögskolan att du skickar in dina senaste skolbetyg, arbetsintyg, personbevis och oftast, viktigast av allt, ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå den specifika kursen. Vissa folkhögskolor kallar även till en intervju.

Boendemöjligheter på folkhögskola

Nästan alla folkhögskolor har internat vilket innebär att du som kursdeltagare kan bo på skolan. Internatet är en viktig del i folkhögskolans studiemiljö. Här uppstår ofta stor gemenskap till andra studerande. Internatet på en folkhögskola ger dig chans att bo på ett ställe som du kanske aldrig skulle bott på annars, med människor som du annars aldrig skulle ha träffat.

Vad kostar det att studera på folkhögskola?

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot får de studerande betala för kursavgift, studiematerial, lunch, resor med mera. Om du väljer att bo på skolans internat betalar du också för övrig kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika skolor beroende på rumsstandard och antal måltider, men ett riktvärde brukar vara cirka 4 000 kronor i månaden.

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. För de eftergymnasiala yrkesinriktade utbildningarna finns ingen nedre åldersgräns för ansökan om studiemedel.

Folkhögskolestudier - om jag kommer från ett annat land?

Svenska folkhögskolor kan ta emot studerande från andra länder. Dock måste man uppfylla de antagningskrav som finns för kursen och de krav som Migrationsverket ställer på dig för att få studera i Sverige.

Undervisningen på folkhögskolan sker oftast på svenska och därför måste du ha kunskaper i svenska språket för att kunna gå kursen. Kontakta den folkhögskola du är intresserad av för mer information.

Senast uppdaterad: 29 jan 2018

Logga in
Happy Students
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se