Visa studentum.se som: Mobil

YH-utbildningar inom Yrkeshögskolan

Läs en YH-utbildning!

Läs en Yh-utbildning!

Söker du en utbildning som har ett nära samarbete med näringslivet? Som varvar teori med praktik och som ger goda möjligheter till jobb? Då kanske en en utbildning inom yrkeshögskolan - även kallat Yh-utbildning - passar dig!

Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som ansvarar för yrkeshögskolan i Sverige. Inom yrkeshögskolan samlas eftergymnasiala yrkesutbildningar som bygger på kunskap från arbetslivet. Utgångspunkten för Yh-utbildningar är att de ska präglas av arbetsmarknadsleverans och arbetslivsanknytning. Yrkeshögskolan verkar helt enkelt för att möta Sveriges behov av kvalificerad arbetskraft.

Använd vår söktjänst för att hitta olika Yh-utbildningar! Utbildningstypen är redan förvald men begränsa gärna din sökning ytterligare utifrån dina specifika önskemål.

Kategori
Yh-utbildning
Ort
Sök


Vad är Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolans uppgift är att samla samtliga eftergymnasiala yrkesutbildningar (som inte är högskoleutbildningar) och som bygger på kunskap från arbetslivet. Kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar) ingår numera i Yrkeshögskolan. De kvarvarande KY-utbildningarna gjordes om till Yh-utbildningar under 2013.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för alla frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. MYH analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar och beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten beviljar dessutom statsbidrag till utbildningsanordnarna samt kontrollerar och granskar utbildningarnas kvalitet och resultat.

Yrkeshögskoleutbildningarna i korthet:

  • Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
  • Du utbildas för en tydlig yrkesroll
  • Teori varvas med praktik (Lärande i Arbete)
  • Utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet
  • Samtliga är avgiftsfria och berättigar till CSN

Läs en YH-utbildning - hitta din utbildning här!

Syftet med Yrkeshögskolan

I första hand är Yrkeshögskolan en kvalitetssatsning som ska präglas av nyckelorden "enhetlighet, rättstrygghet, tydlighet och samarbete med branscherna". Yrkeshögskolan syftar till att höja kvaliteten på yrkesutbildningarna genom att vara situationsbunden snarare än konstant. Ett arbetsmarknadsråd vid myndigheten fastställer vilka utbildningar som är relevanta och får starta från år till år.

Vem anordnar Yh-utbildningar?

Det finns hundratals olika Yh-utbildningar i Sverige inom vitt skilda områden. Dessa bedrivs av olika utbildningsanordnare, till exempel privata utbildningsföretag, kommuner, landsting, universitet och högskolor. För att få anordna en yrkeshögskoleutbildning måste man ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Exempel på utbildningsområden är ekonomi, bygg, sjukvård, försäljning, IT, turism, media, design, lantbruk, tillverkning och teknik. Använd vår söktjänst här ovan för att hitta olika Yh-utbildningar!

Vad skiljer Yh-utbildning från högskoleutbildning?

Det finns flera skillnader mellan universitets/högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Högskoleutbildningar är forskningsanknutna och vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder. Yh-utbildningar baseras främst på kunskaper som uppkommit vid produktion av varor och tjänster. De har även anpassats utifrån arbetslivets krav på kompetens när det gäller praktiska yrkeskunskaper. I regel är Yh-utbildningar något kortare än akademiska utbildningar. Merparten innehåller också praktik, vilket inte alla akademiska utbildningar gör.

Behörighet till yrkeshögskolan 

För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs att studenten har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (formell behörighet). Till det kommer även särskilda förkunskaper som skiljer sig beroende på vilken utbildning det gäller. 

Om skolan anser att en student kan tillgodogöra sig en utbildning samt utföra yrket som utbildningen förbereder studenten för så kan studenten vara behörig till utbildningen trots att den saknar en gymnasieexamen. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får gå till sökande som saknar formell behörighet (gymnasieexamen). Läs mer om behörighet och tillträde på myh.se!

Vad är egentligen en Yh-utbildning?

Många Yh-utbildningar inom Yrkeshögskolan bygger vidare på de yrkesförberedande utbildningarna i gymnasieskolan. Utbildningarna har också hög arbetsmarknadsrelevans, vilket betyder att erbjuds och utvecklas för att det finnas ett behov av en viss kompetens på arbetsmarknaden. Vid utformningen av Yh-utbildningar och deras innehåll har arbetslivet ett avgörande inflytande. Arbetslivets krav är utgångspunkten vid kvalitetssäkring och utvärdering.

En Yh-utbildning kan vara från ett halvår lång och uppåt – det finns ingen övre gräns. YH-utbildningarnas längd anges i Yh-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 200 Yh-poäng motsvarar således ett års heltidsstudier.

En Yh-utbildning kan leda till två olika typer av examen. Yh-utbildningar som är minst ett år långa ger en Yrkeshögskoleexamen. Yh-utbildningar som är minst två år långa kan ge en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen, men då måste minst 25 procent av utbildningstiden bestå av Lärande i Arbete. Dessutom måste ett examensarbete ingå.

Praktik under Yh-utbildningen – Lärande i Arbete

En anledning till att utbildningarna inom yrkeshögskolan blivit så populära är praktiken (som egentligen är delkurser vid namn Lärande i Arbete – LIA).

Det finns inget krav på att det måste ingå LIA i Yh-utbildningarna och därför kan antalet LIA-veckor variera från utbildning till utbildning. De allra flesta Yh-utbildningarna innehåller dock en fjärdedel eller tredjedel LIA. Som student vid en Yh-utbildning ordnar du din LIA-plats själv, men skolan kan ofta hjälpa till. Eftersom Yh-utbildningarna bedrivs i nära samarbete med arbetslivet har skolan oftast ett stort kontaktnät som du kan nyttja.

Yh  kostnadsfritt och studiemedelsberättigande

Att gå en Yh-utbildning kostar ingenting. Du får dessutom studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnader för studiematerial och eventuella övriga kostnader är dock något du måste stå för själv (precis som vid andra eftergymnasiala studier).

Leder en Yh-utbildning till jobb?

Yh-utbildningarna syftar till att ge sådana teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att du självständigt ska kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet efter examen. Dessutom har Yh-utbildningarna hög arbetsmarknadsrelevans. Detta innebär att utbildningarna endast bedrivs så länge det finns behov av dem på arbetsmarknaden. Detta, i kombination med de kontakter du har möjlighet att knyta under LIA-perioderna, gör att möjligheterna till arbete efter en Yh-examen är stora!

Hitta din Yh-utbildning!

Källor: Myndigheten för Yrkeshögskolan

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se