Visa studentum.se som: Mobil

Vårdadministratör

Jönköping University
Sammanfattning
YH-utbildning
Jönköping
400 yhp
Heltid
CSN-berättigad
Vårdadministratör

Vårdadministratör

Som vårdadministratör har du här en viktig roll

Behovet av vårdadministratörer är stort och fortsätter att öka i takt med utveckling av nya rutiner och nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården.

I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd. Du är ofta den första personen som patienterna möter, och du underlättar deras möte med vården. Du får mer och mer en given roll i de team som arbetar med patienter genom att vara den som sköter informationsflödet på ett rättssäkert och professionellt sätt. Du ger administrativt stöd gällande IT, statistikbearbetning och informationsfrågor och du är en del i det utvecklings- och förbättringsarbete som sker på arbetsplatsen.

Uppgifter har också tillkommit som exempelvis att sätta diagnos- och åtgärdskoder efter patientbesök och vårdtillfällen. Koderna ligger sedan till grund för kontinuerliga kvalitets- och ekonomiska uppföljningar samt planering inom vården. Utbildningen är utformad i samarbete mellan Region Jönköpings län, Jönköping International Business School och Hälsohögskolan i Jönköping – vars representanter också ansvarar för utbildningens innehåll och kvalitet. Även privata vårdgivare är knutna till utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

För mer information om Vårdadministratör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation, informationsteknik och kvalitets- och utvecklingsarbete. Du får också en ökad medvetenhet om normer, värderingar och attityder i synen på individ, grupp och samhälle. Den breda yrkeskompetens som utbildningen ger har även uppmärksammats av arbetsgivare utanför vården, som anställt vårdadministratörer som administratörer inom sina verksamheter.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. Om du har erfarenhet av ledarskap kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent.

Praktik

Yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar. Utbildningen omfattar praktiska moment i form av praktik ute på vårdcentraler eller sjukhus.

Kurser

År 1

Datorn som administrativt stöd 50 Yhp
Kommunikation och patientrelaterad dokumentation 25 Yhp
Lärande i arbete 1 25 Yhp
Anatomi och sjukdomslära 25 Yhp
Juridiskt regelverk och informationssäkerhet 25 Yhp
Medicinsk terminologi 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp

År 2

Digital kommunikation 25 Yhp
Ekonomistyrning och organisation 25 Yhp
Lärande i arbete 3 25 Yhp
Verksamhetsutveckling 25 Yhp
Forskningsmetodik 15 Yhp
Klassifikation av sjukdomar och vårdåtgärder 25 Yhp
Kunskaps- och kvalitetsstyrning i hälso- och sjukvården 15 Yhp
Lärande i arbete 4 25 Yhp
Examensarbete 20 Yhp

Examen

Yrkeshögskoleexamen inriktning vårdadministratör.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Jönköping University

Jönköping University

Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av...


Läs mer om Jönköping University och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vårdadministratör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Jönköping University

Gjuterigatan 5
553 18 Jönköping

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 11 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Vårdadministratör från Jönköping University, fyll i följande uppgifter: