Visa studentum.se som: Mobil

Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Campus Mölndal
Sammanfattning
YH-utbildning
Mölndal
2 år (300 YH-poäng)
75 %
CSN-berättigad
Startdatum: september 2021 - Mölndal

Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Genom praktik och reflektion upptäcker du pedagogiken!

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för såväl äldre personer som personer i behov av rehabilitering.

Yrkesrollen

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen innerhåller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, arbetsterapibiträde, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

Under utbildningen

Under Yh-utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under Yh-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

I utbildningen ingår 23 veckor LIA (praktik).

Under studietiden

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, omsorgshandledare, arbetsterapibiträde, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

LIA-företag och ledningsgruppen

Kommunala, regionala och privata aktörer inom vård- och omsorg och rehabilitering är en del av utbildningen genom att delta i ledningsgruppsarbete, föreläsa, ordna studiebesök samt erbjuda LIA-platser (Lärande i arbete).

Efterfrågad utbildning

Antalet äldre ökar och även behovet av personal inom området. Enligt SCB väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 76 procent mellan åren 2015 och 2035. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen. För att täcka den framtida bristen på vård- och omsorgsutbildade kommer personer som saknar relevant utbildning inom äldreomsorgen att anställas. I ett sådant läge kommer efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning i metoder som vägledning och reflektion samt djup kunskap i lagstiftning samt kompetens att tillämpa och leda arbetet enligt Socialtjänstlagens intentioner vara attraktiva på arbetsmarknaden.

"§4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)... att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra." Lag (2010:427).

För mer information om Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav och behörigheter

För att läsa denna utbildning behöver du lägst betyget E/3/G i följande kurser:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Naturkunskap 2
  • Sammhälskunskap 1b
  • Psykologi 1

Eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt.

Du behöver desutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

  • Äldreboende
  • Demensboende
  • Boendestöd
  • Träffpunkter eller dagverksamheter för äldre
  • Verksamheter för personer i behov av rehabilitering

Eller liknande verksamhet.

Deltid omräknas till heltid.

Ansökan

Ansökan stänger 23 maj 2021. Du ansöker via utbildningens hemsida.

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring YH-utbildningen? Kontakta skolan för mer information. 

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Campus Mölndal

Yrkeshögskola (YH)

Mölndals stad har erbjudit yrkeshögskoleutbildningar sedan 2002. Under skolans första sexton år har vi primärt utbildat aktiveringspedagoger med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Sedan 2018 utbildar vi även för ett flertal olika yrkesroller riktade mot IT-branschen.  Om du har frågor...


Läs mer om Campus Mölndal och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Mölndal

Göteborgsvägen 19
43130 Mölndal

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering från Campus Mölndal, fyll i följande uppgifter: