Visa studentum.se som: Mobil

Turismprogrammet

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Umeå
Antagningshistorik

Om utbildningen

Turismnäringen är en av världens och Sveriges snabbast växande näringar, och en av de viktigaste sektorerna i framtidens Svenska ekonomi. Här behövs fler välutbildade medarbetare som beslutsfattare och planerare på strategisk nivå. Turismnäringen är en spännande och internationell sektor som ställer stora krav på din kompetens. Turismprogrammet ger dig färdigheterna för att arbeta strategiskt med planerings- och utvecklingsfrågor inom turism i såväl privat som offentlig sektor.Under utbildningenUtbildningen är en bred samhällsvetenskaplig utbildning. Programmet ger dig en examen i huvudämnet Kulturgeografi (samhällgeografi), där fokus ligger på det geografiska perspektivet på turism. Frågeställningar kan vara hur turismen har olika förutsättningar, effekter och utfall beroende på var någonstans det sker. Även Företagsekonomi och Nationalekonomi ingår.ProgramuppläggTermin 1 introduceras du i det geografiska perspektivet på turism samt hur turism spelar en viktig roll på olika platser. Du studerar turism som fenomen samt de förutsättningar, möjligheter och påverkan som turismen har på olika destinationer. Termin 2 ägnas åt grundkurser i kulturgeografi där olika teman, relevanta för turism och turismutveckling behandlas. Termin 3 ägnas åt kurser i Företagsekonomi där viktiga färdigheter som affärsutveckling, marknadsföring och ledarskap lärs ut. Du läser även en kurs i Revenue management, där fokus ligger på optimering av intäkter i en näring som präglas av skiftande efterfrågan. Termin 4 läser du en kurs i Evenemang, vilket är en allt viktigare aktivitet för destinationer. Du läser även en kurs i vetenskapliga metoder där syftet är att lära ut ett vetenskapligt angreppssätt. Termin 5 innehåller en kurs i Geografiska informationssystem (GIS) som är datorbaserad analys av geografisk information. En kurs i Nationalekonomi ingår där en översikt ges över turismnäringens samhällsekonomiska betydelse samt om metoder för att beräkna turismekonomiska effekter. Termin 6 kan du välja att läsa en kurs i Turismplanering, som behandlar samhällsplanering i en turismkontext, eller en hotellkurs, som omfattar en geografisk analys av hotell- och boendesektorn. Slutligen skriver du ett examensarbete, där du gör en egen studie inom ett valt område där du får applicera den kunskap du tagit till sig under din utbildning. Här kan du fördjupa dig i ett område du är speciellt intresserad av. Här finns finns stor möjlighet att samarbeta med en extern organisation eller företag. Under utbildningen varvas teoretiska inslag med exkursioner och studiebesök.Kontakt med näring och forskningUtbildningen har nära kontakt med turismnäringen, gästföreläsare besöker kontinuerligt utbildningen. Utbildningen har en god förankring i turismforskningen i Sverige och internationellt, då lärare på utbildningen även är aktiva forskare. Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet är en av de absolut starkaste forskningsmiljöerna inom turism i Sverige och Norden.Studera utomlandsDu har även möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett av våra partneruniversitet. I dag har vi avtal med universitet i flera länder t.ex. Island, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Polen, Spanien, och Finland. Vi uppmuntrar studenter att läsa en termin utomlands, då branschen är internationell. De universitet vi har avtal med är erkänt duktiga på turismforskning och ger kurser på engelska.Efter utbildningenTurismprogrammet förbereder dig för att arbeta strategiskt med analys-, utrednings- och planeringsarbete i offentlig förvaltning, privata företag eller i eget företag med verksamhet inom turism. Du kan även arbeta inom konsultverksamhet specialiserad mot turism- och besöksnäringen. Flertalet av våra före detta studenter har idag ledande positioner inom Svensk turismnäring.Utbildningen förbereder dig också för studier på avancerad nivå (exempelvis vårt eget Master in tourism) och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.Efter examen från Turismprogrammet är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Programmet leder till varierande och spännande arbetsuppgifter där du kombinerar dina kunskaper om turism, samhällsutveckling och miljö. Arbetsgivare kan vara Naturvårdsverket men också länsstyrelser, landsting, regionala turistorganisationer, kommuner och turistbyråer. Det kan också handla om privata företag inom turism, t.ex. konsultföretag, transportföretag, researrangörer eller hotell. Kanske väljer du att starta eget konsultbolag. Många har ett kvalificerat arbete kort tid efter sin examen, flertalet befinner idag sig på nyckelpositioner inom turismnäringen i Sverige.Vanliga jobb du kan få är inom;* Samhällsplanering* Destinationsutveckling och strategisk planering* Produktutveckling inom turism* Utredning* Internationellt arbete med turismfrågor* Ledare inom hotellnäringen* Konsultföretag

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner