Visa studentum.se som: Mobil

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!
 
För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.
 
Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.
 
Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Beteendevetenskap
Psykologi Ort
Psykologprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Psykologprogrammet Umeå
Ekonomi
Civilekonom
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet med international inriktning Umeå
Naturvetenskap
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Arkitektprogrammet Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Bioteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Energiteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Industriell ekonomi Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Interaktion och Design Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavetenskap Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå
Vård / Omsorg
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Logopedprogrammet Umeå
Läkare
Läkarprogrammet Umeå
Tandvård
Tandläkarprogrammet Umeå
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur
Samhällsplanerarprogrammet Umeå
Beteendevetenskap
Psykologi
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Sociologi / Socialpsykologi
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Kognitionsvetenskapliga programmet Umeå
Sociologiprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Flera orter (2)
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå
Ekonomi
Kostvetarprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Dietistprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Idrottsvet prog med inri mot strategiskt ledarskap o Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Idrottsvetenskapliga programmet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Kostvetarprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Sociologiprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Socionomprogrammet Flera orter (3)
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Statistikerprogrammet Umeå
Finans / Analys / Statistik
Statistikerprogrammet Umeå
Företagsekonomi
Civilekonomprogrammet Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå
Personalvetarprogrammet Umeå
Samhällsvetarprogrammet Umeå
Nationalekonomi
Politices kandidatprogrammet Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Hantverk
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Ingångsämne: Slöjd textil Umeå
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Ingångsämne: Slöjd trä och metall Umeå
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Kost / Näringslära
Dietistprogrammet Umeå
Dietistprogrammet Umeå
Idrott / Sport
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå
Internationella relationer
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå
Juridik
Juristprogrammet Umeå
Kök / Restaurang
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Umeå
Gastronomiprogrammet - Värdskap Umeå
Media / Kommunikation
Digital medieproduktion Umeå
Grafisk design
Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Biomedicinprogrammet Umeå
Naturvetenskap
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Byggteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Energiteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datortekni Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogr i Life Science Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Receptarieprogrammet Umeå
Geografi
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Arkeologiprogrammet, kandidatnivå Umeå
Turismprogrammet Umeå
Kemi
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeut
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Arbetsterapeutprogrammet Umeå
Personal / Arbetsliv
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa, inr beteen Umeå
Samhällsvetenskap
Psykologprogrammet Umeå
Psykologprogrammet Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Branchutbildningen för museer och kulturarv Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Humanistiskt samhällsprogram, inr Historia Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Humanistiskt samhällsprogram, inr Idéhistoria Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Journalistprogrammet Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kulturanalysprogrammet Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i fri konst Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för kulturentreprenörskap Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Gastronomiprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Systemvetenskapliga programmet Umeå
Religion
Teologprogrammet - kandidatutbildning Flera orter (2)
Språk / Språkvetenskap
Bibliotikarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarprogrammet Umeå
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Umeå
Förskollärarprogrammet Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studietakt Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studietakt Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Umeå
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religion Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Umeå
Vård / Omsorg
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i fysioterapi Umeå
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Sjuksköterska
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (4)
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Social omsorg
Socionomprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Distans
Socionomprogrammet Distans
Vårdadministratör
Vårdadministrativa programmet Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Beteendevetenskap
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genusvetenskap Umeå
Psykologi
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Distans
Sociologi / Socialpsykologi
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i kognitionsvetenskap Umeå
Bygg / Anläggning
Automation
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Data / IT
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Systemvetenskap
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Ekonomi
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, 120 hp Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Accounting Umeå
Business management
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management Umeå
Finans / Analys / Statistik
Magisterprogram i befolkningsstudier Umeå
Magisterprogram i befolkningsstudier Umeå
Magisterprogram i statistik Umeå
Magisterprogram i statistik Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Finance Umeå
Företagsekonomi
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Masterprogrammet i management Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Nationalekonomi
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogrammet i fri konst Umeå
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2 Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2 Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Friskvård / Hälsofrämjande
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i folkhälsovetenskap m inr hälsoekonomi Umeå
Internationella relationer
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier Umeå
Juridik
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå
Ledarskap / Organisation
Administration
Masterprogrammet i management Umeå
Affärsutveckling
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Business Development and Inter Umeå
Marknadsföring
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Marketing Umeå
Produktutveckling / varumärke
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Media / Kommunikation
Grafisk design
Masterprogrammet i interaktionsdesign Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Umeå
Medicin / Farmaci
Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning Distans
Biomedicin
Masterprogram i Biomedicin Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i Biomedicin Umeå
Naturvetenskap
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i kemi Umeå
Biologi
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Fysik
Masterprogrammet i fysik Umeå
Geografi
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Geovetenskap
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Kemi
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeut
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i arbetsterapi Umeå
Samhällsvetenskap
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Språk / Språkvetenskap
Bibliotikarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans
Pedagogik
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Distans
Vård / Omsorg
Masterprogram i omvårdnad Distans
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr psykiatrisk vård Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Distans
Sjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Distans
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr distriktssköterska Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr onkologisk vård Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr, hälso- o sjukvård barn/ungd Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Distans
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Umeå

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00


Recensioner

Ahmad
(5)
Utbildningen är jättebra, mitt mål är att bli tandläkare.
Nöjd
(5)
Bra upplägg. Oerhört intressant ämne. Trevlig röst på föreläsaren. Jag gillade kursen helt enkelt
Besviken
(1)
Tog 3 veckor i mellan varje gång jag mejla min lärare innan jag fick svar. Hörde även av mig till administratör med taskig attityd. Rekommenderar inte denna skola
Recensioner
Umeå universitet
Kursrecensioner
(3,8)
Baseras på 34 recensioner