Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!
 
För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.
 
Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.
 
Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkitektprogrammet Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Klassrum Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Klassrum Umeå
Psykologi
Logopedprogrammet Klassrum Umeå
Psykologprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T2, T4, T6, T8 Klassrum Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T3- T7 Klassrum Umeå
Senare del Psykologprogrammet, Termin 3 Klassrum Umeå
Sociologi / Socialpsykologi
Senare del Sociologiprogrammet, T3 Klassrum Umeå
Sociologiprogrammet Klassrum Umeå
Data / IT
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans Distans
Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Programmet i statistik och data science Klassrum Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Systemvetenskapliga programmet inr mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Senare del Beteendevetenskapliga programmet inriktning mot IT-miljöer Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Klassrum Umeå
Ekonomi
Finans / Analys / Statistik
Senare del Statistikerprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m handel och logistik, T3 Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, T3 Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Politices kandidatprogrammet Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst, T3, T5 Klassrum Umeå
Försäljning / Handel
Juristprogrammet Klassrum Umeå
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Klassrum Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Klassrum Umeå
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Klassrum Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga prog, inr strategiskt ledarskap o utveckling Klassrum Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, T3 Klassrum Umeå
Tränarprogrammet Klassrum Umeå
Kost / Näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Dietistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, termin 5 Klassrum Umeå
Ingenjör
Civilingenjör
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Internationella relationer
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Klassrum Umeå
Juridik
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Klassrum Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Branschutbildningen för museer och kulturarv Klassrum Umeå
Kulturanalysprogrammet Klassrum Umeå
Programmet för civilt arbete Klassrum Umeå
Programmet för kulturentreprenörskap Klassrum Umeå
Senare del Kulturanalysprogrammet, T3 Klassrum Umeå
Kök / Restaurang
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Klassrum Umeå
Gastronomiprogrammet - Värdskap Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, KREA Kreativ matlagning Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Kreativ matlagning Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap Klassrum Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap Klassrum Umeå
Livsmedel
Kostvetarprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Umeå
Marknadsföring
Civilekonomprogrammet Klassrum Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprog inr m Service Management, T3 Klassrum Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, T3, T5, T7 Klassrum Umeå
Grafisk design
Kandidatprogrammet i industridesign Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i industridesign Klassrum Umeå
Media / Kommunikation
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Klassrum Umeå
Senare del Digital medieproduktion Klassrum Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Programmet för strategisk kommunikation, T3, T5 Klassrum Umeå
Journalistik
Journalistprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Journalistprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Skrivande
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Klassrum Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, T3, T5 Klassrum Umeå
Medicin / Farmaci
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Umeå
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Umeå
Farmaci / Farmakologi
Apotekarprogrammet Distans Distans
Receptarieprogrammet Distans Distans
Senare del Receptarieprogrammet Distans Distans
Senare del Receptarieprogrammet Klassrum Umeå
Naturvetenskap
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Klassrum Umeå
Geografi
Turismprogrammet Klassrum Umeå
Kemi
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Klassrum Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i Life Science Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i Life Science, inr kemi Klassrum Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arbetsterapeutprogrammet, T2, 4 och 6 Klassrum Umeå
Senare del Arbetsterapeutprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Personal / Arbetsliv
Personalvetarprogrammet Klassrum Umeå
Samhällsvetenskap
Arkeologiprogrammet Klassrum Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Samhällsvetarprogrammet Klassrum Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T2, T4 Klassrum Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T3, T5 Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Klassrum Umeå
Religion
Teologprogrammet - kandidatutbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språk / Språkvetenskap
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Klassrum Umeå
Senare del Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, T3, T5 Klassrum Umeå
Språk
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Senare del kandidatprogram för kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Teknik
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Klassrum Umeå
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans Distans
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Klassrum Umeå
El / Elektronik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Klassrum Umeå
Maskinteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Umeå
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Engelsk Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Historia Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Religion Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Samhällskunskap Klassrum Umeå
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Klassrum Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Klassrum Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet Distans Distans
Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem Klassrum Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Klassrum Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Bild Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Biologi Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Franska Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Geografi Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Idrott och hälsa Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Matematik Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Musik Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Naturkunskap Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Spanska Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska som andraspråk Klassrum Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Tyska Klassrum Umeå
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Klassrum Umeå
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religion Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Klassrum Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Klassrum Umeå
Vård / Omsorg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Umeå
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd Distans Distans
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Umeå
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Umeå
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Social omsorg
Senare del Socionomprogrammet Campus, Termin 3-7 Klassrum Umeå
Senare del Socionomprogrammet Umeå, T3- T7 Klassrum Umeå
Socionomprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tandvård
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Distans Distans
Tandhygienistprogrammet Klassrum Umeå
Tandläkarprogrammet Klassrum Umeå
Tandteknikerprogrammet Klassrum Umeå
Vårdadministratör
Vårdadministrativa programmet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Klassrum Umeå
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans Distans
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Umeå
Psykologi
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans Distans
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Distans Distans
Data / IT
Magisterprogrammet i statistik och data science Klassrum Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Klassrum Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogrammet i artificiell intelligens Klassrum Umeå
Masterprogrammet i IT Management Klassrum Umeå
Senare del Masterprog i människa-datorinteraktion och sociala medier, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i IT Management Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i IT Management, T3 Klassrum Umeå
Ekonomi
Finans / Analys / Statistik
Masterprogrammet i matematisk statistik Klassrum Umeå
Företagsekonomi
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i finansiering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i management Klassrum Umeå
Masterprogrammet i redovisning Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i management, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning, T3 Klassrum Umeå
Nationalekonomi
Masterprogrammet i Nationalekonomi Klassrum Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogrammet i fri konst Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T2, T4, T6 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T3 Klassrum Umeå
Hälsa / Friskvård
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Klassrum Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2 Klassrum Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap m inr m hälsoekonomi, T2 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap, T2 Klassrum Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Idrott / Sport
Magisterprogram i idrottsmedicin Klassrum Umeå
Internationella relationer
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Klassrum Umeå
Juridik
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Klassrum Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Klassrum Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Senare del Masterprogram i kultur- och medievetenskap, T3 Klassrum Umeå
Marknadsföring
Masterprogrammet i marknadsföring Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i marknadsföring, T3 Klassrum Umeå
Grafisk design
Masterprogrammet i interaktionsdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Klassrum Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Klassrum Umeå
Media / Kommunikation
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Umeå
Skrivande
Masterprogrammet i litteraturvetenskap Klassrum Umeå
Medicin / Farmaci
Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning Distans Distans
Biomedicin
Masterprogram i Biomedicin Klassrum Umeå
Farmaci / Farmakologi
Masterprogrammet i farmaci Distans Distans
Miljö / Hållbarhet
Masterprogrammet i ekologi Klassrum Umeå
Miljövetenskap
Magisterprogrammet i miljövetenskap Klassrum Umeå
Naturvetenskap
Masterprogram i Fysioterapi Distans Distans
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i Fysioterapi, T3, T5 Distans Distans
Biologi
Masterprogrammet i molekylärbiologi Klassrum Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Klassrum Umeå
Geografi
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Klassrum Umeå
Masterprogrammet i turism Klassrum Umeå
Geovetenskap
Masterprogrammet i geovetenskap Klassrum Umeå
Kemi
Masterprogrammet i kemi Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i kemi Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i kemi Klassrum Umeå
Matematik
Masterprogrammet i matematik Klassrum Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Masterprogram i arbetsterapi Distans Distans
Senare del Masterprogram i arbetsterapi, T3 Distans Distans
Senare del Masterprogram i arbetsterapi, Termin 2 Klassrum Umeå
Personal / Arbetsliv
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Klassrum Umeå
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Klassrum Umeå
Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T3 Klassrum Umeå
Samhällsvetenskap
Historia
Senare del Masterprogram i Miljöarkeologi, T3 Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i Miljöarkeologi, T4 Klassrum Umeå
Religion
Teologprogrammet - magisterutbildning Klassrum Umeå
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Umeå
Språk / Språkvetenskap
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Klassrum Umeå
Teknik
Masterprogrammet i fysik Klassrum Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Klassrum Umeå
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Distans Distans
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Distans Distans
Vård / Omsorg
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Beteendevetenskap Distans Distans
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Ergonomi Distans Distans
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Företagssköterska Distans Distans
Masterprogram i omvårdnad Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Distans Distans
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Umeå
Senare del Masterprogram i socialt arbete Klassrum Umeå
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Distans Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 35 recensioner.

Athraa
(4)
Ahmad
(5)
Utbildningen är jättebra, mitt mål är att bli tandläkare.
Nöjd
(5)
Bra upplägg. Oerhört intressant ämne. Trevlig röst på föreläsaren. Jag gillade kursen helt enkelt
Recensioner
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.