Visa studentum.se som: Mobil

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!
 
För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.
 
Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.
 
Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Arkitektur
Arkitekt Ort
Arkitektprogrammet Umeå
Beteendevetenskap
Psykologi
Logopedprogrammet Umeå
Psykologprogrammet Umeå
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå
Data / IT
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Ekonomi
Civilekonom
Civilekonomprogrammet Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet inr Handel och logistik Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet inr service management Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet med international inriktning Umeå
Nationalekonomi
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå
Juridik
Jurist
Juristprogrammet Umeå
Medicin / Farmaci
Apotekare / Apotekstekniker
Apotekarprogrammet Distans
Naturvetenskap
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Arkitektprogrammet Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Bioteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Energiteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Interaktion och Design Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavetenskap Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå
Teknik
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Umeå
Energi
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religion Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Umeå
Vård / Omsorg
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Logopedprogrammet Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Läkarprogrammet Umeå
Läkare
Läkarprogrammet Umeå
Tandvård
Tandläkarprogrammet Umeå
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå
Psykologi
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i bildterapi Umeå
Sociologi / Socialpsykologi
Personalvetarprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Kognitionsvetenskapliga programmet Umeå
Sociologiprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Flera orter (2)
Data / IT
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Spelutveckling
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå
Ekonomi
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Dietistprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Idrottsvet prog med inri mot strategiskt ledarskap o Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Idrottsvetenskapliga programmet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Sociologiprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Socionomprogrammet Flera orter (3)
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Statistikerprogrammet Umeå
Finans / Analys / Statistik
Statistikerprogrammet Umeå
Estetiska utbildningar
Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Förberedande studier
Basår / Bastermin
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå
Hotell / Event / Turism
Turismprogrammet Umeå
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Friskvård / Hälsofrämjande
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Umeå
Kost / Näringslära
Dietistprogrammet Umeå
Kostvetarprogrammet Umeå
Idrott / Sport
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå
Internationella relationer
Fred / Konflikt
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå
Kultur / Filosofi
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå
Filosofi
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Kök / Restaurang
Hovmästare / Restaurangchef
Gastronomiprogrammet - Värdskap Umeå
Kock
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Umeå
Media / Kommunikation
Digital medieproduktion Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Journalistik
Journalistprogrammet Umeå
Kommunikation
Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Skrivande
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Biomedicinprogrammet Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i Biomedicin Umeå
Receptarie
Receptarieprogrammet Distans
Miljö / Hållbarhet
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå
Naturvetenskap
Högskoleprogrammet i naturguidning Kiruna
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Byggteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Energiteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datortekni Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Distans
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogr i Life Science Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Receptarieprogrammet Distans
Biologi
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå
Geografi
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Arkeologiprogrammet, kandidatnivå Umeå
Geovetenskap
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeut
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Arbetsterapeutprogrammet Umeå
Personal / Arbetsliv
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa, inr beteen Umeå
Samhällsvetenskap
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Umeå
Humanistiskt samhällsprogram - Idéhistoria Umeå
Samhällsplanerarprogrammet Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Journalistprogrammet Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kulturanalysprogrammet Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för kulturentreprenörskap Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Digital medieproduktion Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Gastronomiprogrammet Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Systemvetenskapliga programmet Umeå
Historia
Arkeologiprogrammet Umeå
Religion
Teologprogrammet - kandidatutbildning Flera orter (2)
Statsvetenskap / Politik
Politices kandidatprogrammet Umeå
Samhällsvetarprogrammet Umeå
Språk / Språkvetenskap
Bibliotikarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå
Språk
Kandidatprogrammet i språk Umeå
Teknik
Byggteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
El / Elektronik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans
Energi
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Industri
Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Maskinteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärarprogrammet Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Umeå
Yrkeslärarprogrammet Distans
Vård / Omsorg
Logoped
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Arbetsterapeutprogrammet Umeå
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå
Sjuksköterska
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (4)
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr, hälso- o sjukvård barn/ungd Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr onkologisk vård Umeå
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Tandvård
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Distans
Tandhygienistprogrammet Umeå
Tandteknikerprogrammet Umeå
Vårdaministratör
Vårdadministrativa programmet Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genusvetenskap Umeå
Psykologi
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: beteendevetenskap Distans
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: företagssköterska Distans
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Distans
Sociologi / Socialpsykologi
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i kognitionsvetenskap Umeå
Data / IT
Masterprogrammet i interaktionsdesign Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Business intelligence
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Ekonomi
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i IT-management Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Accounting Umeå
Business management
Masterprogrammet i management Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management Umeå
Finans / Analys / Statistik
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Finance Umeå
Nationalekonomi
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Redovisning / Bokföring
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Estetiska utbildningar
Masterprogrammet i fri konst Umeå
Bild / Form / Konst
Magisterprogram i bildterapi Distans
Fordon / Transport
Fordonsdesign / Produktion
Masterprogrammet i transportdesign Umeå
Hotell / Event / Turism
Hospitality
Masterprogrammet i turism Umeå
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Friskvård / Hälsofrämjande
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i arbetsterapi Distans
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i folkhälsovetenskap m inr hälsoekonomi Umeå
Internationella relationer
Fred / Konflikt
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Juridik
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå
Masterprogram i rätt, genus och samhälle Distans
Jurist
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå
Kultur / Filosofi
Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier Umeå
Filosofi
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå
Ledarskap / Organisation
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Affärsutveckling
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Business Development and Inter Umeå
Marknadsföring
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Marketing Umeå
Media / Kommunikation
Sociala medier
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Medicin / Farmaci
Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning Distans
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå
Biomedicin
Masterprogram i Biomedicin Umeå
Farmaci / Farmakologi
Masterprogrammet i farmaci Distans
Naturvetenskap
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i kemi Umeå
Biologi
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Fysik
Masterprogrammet i fysik Umeå
Geografi
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Geovetenskap
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Kemi
Masterprogrammet i kemi Umeå
Matematik
Magisterprogram i statistik Umeå
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeut
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i arbetsterapi Umeå
Samhällsvetenskap
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i fri konst Umeå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogr i människa-datorinteraktion och sociala Umeå
Historia
Masterprogram i historiska studier - Historisk inriktning Umeå
Religion
Teologprogrammet - magisterutbildning Umeå
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Språk / Språkvetenskap
Bibliotikarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Teknik
Produktionsledning
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Umeå
Robotik
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studietakt Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studietakt Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Distans
Pedagogik
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet II. Distans
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet II Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II Distans
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Ingångsämne: Slöjd textil Umeå
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Ingångsämne: Slöjd trä och metall Umeå
Vård / Omsorg
Masterprogram i omvårdnad Distans
Sjukgymnast / Fysioterapeut
Masterprogram i Fysioterapi Distans
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogram i fysioterapi Umeå
Sjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Distans
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr ambulanssjukvård Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr anestesisjukvård Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr intensivvård Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr operationssjukvård Umeå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr distriktssköterska Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Distans
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Umeå

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00


Recensioner

Besviken   |   2017-11-20
Tog 3 veckor i mellan varje gång jag mejla min lärare innan jag fick svar. Hörde även av mig till administratör med taskig attityd. Rekommenderar inte denna skola
          (1)
Tredjeårsstudent   |   2014-04-02
Av anledningen att det enbart finns en recension av programmet här, skrivet av en före detta student som dessutom hoppade av efter ett år, känner jag att det finns ett behov av ännu en. Hade jag enbart sett föregående recension av programmet när jag sökte hade jag möjligen blivit avskräckt att söka alls. Själv är jag tredjeårsstudent och tar...
Visa mer
          (4)
Ekonomstudent   |   2014-01-21
Fördelen med utbildningen är att det har en ekonomisk nisch som bara ges för denna utbildning. Du lär dig grunderna i ekonomi men får även en fördjupning mot Service Management. Du får både examen av bologna-modell (magister/master) men också en civilekonomexamen. Skillnaden på din civilekonomexamen mot andra i Sverige är också just den a...
Visa mer
          (4)