Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!
 
För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.
 
Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.
 
Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Arkitektprogrammet Umeå
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Umeå
Psykologi
Logopedprogrammet Umeå
Psykologprogrammet Umeå
Sociologi / Socialpsykologi
Sociologiprogrammet Umeå
Data / IT
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Programmet i statistik och data science Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå
Ekonomi
Finans / Analys / Statistik
Senare del Statistikerprogrammet, T3, T5 Umeå
Företagsekonomi
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå
Nationalekonomi
Politices kandidatprogrammet Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Försäljning / Handel
Juristprogrammet Umeå
Hälsa / Friskvård
Idrott / Sport
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå
Tränarprogrammet Umeå
Kost / Näringslära
Dietistprogrammet Umeå
Internationella relationer
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå
Juridik
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå
Kulturanalysprogrammet Umeå
Programmet för civilt arbete Umeå
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå
Kök / Restaurang
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Umeå
Livsmedel
Kostvetarprogrammet Umeå
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Samhällsplanerarprogrammet Umeå
Marknadsföring
Civilekonomprogrammet Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå
Grafisk design
Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Media / Kommunikation
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Digital medieproduktion Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Journalistik
Journalistprogrammet Umeå
Skrivande
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Medicin / Farmaci
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå
Läkarprogrammet Umeå
Farmaci / Farmakologi
Apotekarprogrammet Distans
Receptarieprogrammet Flera orter (2)
Naturvetenskap
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå
Geografi
Turismprogrammet Umeå
Kemi
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Umeå
Personal / Arbetsliv
Personalvetarprogrammet Umeå
Samhällsvetenskap
Arkeologiprogrammet Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Samhällsvetarprogrammet Umeå
Religion
Teologprogrammet - kandidatutbildning Flera orter (2)
Språk / Språkvetenskap
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå
Språk
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Teknik
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Flera orter (2)
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
El / Elektronik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Maskinteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Flera orter (2)
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Umeå
Vård / Omsorg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (2)
Social omsorg
Socionomprogrammet Flera orter (2)
Tandvård
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Distans
Tandhygienistprogrammet Umeå
Tandläkarprogrammet Umeå
Tandteknikerprogrammet Umeå
Vårdadministratör
Vårdadministrativa programmet Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Beteendevetenskap
Genusvetenskap / Jämställdhet
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle Distans
Masterprogram i genusvetenskap Umeå
Psykologi
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Distans
Data / IT
Magisterprogrammet i statistik och data science Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogrammet i artificiell intelligens Umeå
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Senare del Masterprog i människa-datorinteraktion och sociala medier, T3 Umeå
Ekonomi
Finans / Analys / Statistik
Masterprogrammet i matematisk statistik Umeå
Företagsekonomi
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Masterprogrammet i management Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Nationalekonomi
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogrammet i fri konst Umeå
Hälsa / Friskvård
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2 Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2 Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Idrott / Sport
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå
Internationella relationer
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Juridik
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Senare del Masterprogram i kultur- och medievetenskap, T3 Umeå
Marknadsföring
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Grafisk design
Masterprogrammet i interaktionsdesign Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Umeå
Media / Kommunikation
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Skrivande
Masterprogrammet i litteraturvetenskap Umeå
Medicin / Farmaci
Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning Distans
Biomedicin
Masterprogram i Biomedicin Umeå
Farmaci / Farmakologi
Masterprogrammet i farmaci Distans
Miljö / Hållbarhet
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Miljövetenskap
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Naturvetenskap
Masterprogram i Fysioterapi Distans
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Biologi
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Geografi
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Geovetenskap
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Kemi
Masterprogrammet i kemi Umeå
Matematik
Masterprogrammet i matematik Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Masterprogram i arbetsterapi Distans
Personal / Arbetsliv
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Samhällsvetenskap
Historia
Senare del Masterprogram i Miljöarkeologi, T3 Umeå
Religion
Teologprogrammet - magisterutbildning Umeå
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Språk / Språkvetenskap
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Teknik
Masterprogrammet i fysik Umeå
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Distans
Vård / Omsorg
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Beteendevetenskap Distans
Masterprogram i omvårdnad Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Distans
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Umeå
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00


Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 35 recensioner.

Athraa
(4)
Ahmad
(5)
Utbildningen är jättebra, mitt mål är att bli tandläkare.
Nöjd
(5)
Bra upplägg. Oerhört intressant ämne. Trevlig röst på föreläsaren. Jag gillade kursen helt enkelt
Recensioner
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.