Visa studentum.se som: Mobil

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!
 
För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.
 
Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.
 
Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.


Utbildningar

Umeå universitet
Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort Snittbetyg
Arkitektprogrammet Umeå
Samhällsplanerarprogrammet Umeå
Senare del av Arkitektprogrammet Umeå
Senare del av Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Beteendevetenskap
Senare del av Kognitionsvetenskapliga programmet Umeå
Senare del av Masterprogrammet i kognitionsvetenskap Umeå
Etnologi
Senare del av Branchutbildningen för museer och kulturarv Umeå
Genusvetenskap / Jämställdhet
Humanistiskt samhällsprogram - Historia Umeå
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Umeå
Psykologi
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Senare del kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Sociologi / Socialpsykologi
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå
Senare del av Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå
Senare del av Sociologiprogrammet Umeå
Senare del av Sociologiprogrammet Umeå
Sociologiprogrammet Umeå
Data / IT
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans
Högskoleprogrammet till processoperatör Distans
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Senare del av Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå
Senare del av Civilingenjör inr Teknisk datavetenskap Umeå
Senare del av Masterprogrammet i IT-management Umeå
Senare del av Systemvetenskapliga programmet Umeå
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå
Systemvetenskap
Senare del av Digital medieproduktion Umeå
Senare del av Masterprogr i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Ekonomi
Kostvetarprogrammet Umeå
Senare del Kostvetarprogrammet, T2, T4, T6 Umeå
Finans / Analys / Statistik
Senare de Statistikerprogrammet Umeå
Senare del av Statistikerprogrammet Umeå
Statistikerprogrammet Umeå
Företagsekonomi
Civilekonomprogrammet Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå
Personalvetarprogrammet Umeå
Samhällsvetarprogrammet Umeå
Senare del av Civilekonomprogrammet Umeå
Senare del av Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå
Senare del av Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service management Umeå
Senare del av Civilekonomprogrammet med international inriktning Umeå
Senare del av Masterprogrammet i finansiering Umeå
Senare del av Masterprogrammet i management Umeå
Senare del av Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Senare del av Masterprogrammet i redovisning Umeå
Senare del Civilekonomprogr internationell inr, T2,4,6 Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga prog, inr strategiskt ledarskap o utveckling Umeå
Nationalekonomi
Politices kandidatprogrammet Umeå
Estetiska utbildningar
Tandteknikerprogrammet Umeå
Bild / Form / Konst
Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Senare del av Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Senare del av Masterprogrammet i fri konst Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Senare del av Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Umeå
Senare del av Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Senare del av Masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå
Senare del av Specialistsjuksköterskeprogr inr distriktssköterska Umeå
Kost / Näringslära
Dietistprogrammet Umeå
Senare del av Kostvetarprogrammet Umeå
Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, termin 5 Umeå
Idrott / Sport
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå
Internationella relationer
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå
Juridik
Juristprogrammet Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kulturanalysprogrammet Umeå
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Senare del av Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå
Senare del av Programmet för kulturentreprenörskap Umeå
Kök / Restaurang
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning Umeå
Gastronomiprogrammet - Värdskap Umeå
Senare del av Gastronomiprogrammet Umeå
Livsmedel
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå
Marknadsföring
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå
Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Senare del av Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Grafisk design
Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Senare del av Kandidatprogrammet i industridesign Umeå
Produktutveckling / varumärke
Senare del av Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Media / Kommunikation
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Digital medieproduktion Umeå
Journalistprogrammet Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Senare del av Civilingenjör inr Interaktion och Design Umeå
Senare del av Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Journalistik
Senare del av Journalistprogrammet Umeå
Skrivande
Senare del av Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Medicin / Farmaci
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå
Biomedicin
Apotekarprogrammet Distans
Biomedicinprogrammet Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Umeå
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå
Läkarprogrammet Umeå
Läkarprogrammet Umeå
Senare del av Biomedicinprogrammet Umeå
Senare del av läkarprogrammet från termin 5 Umeå
Senare del av Masterprogrammet i Biomedicin Umeå
Farmaci / Farmakologi
Receptarieprogrammet Distans
Senare del av Receptarieprogrammet Distans
Senare del Receptarieprogrammet Distans
Naturvetenskap
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Biologi Umeå
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap Umeå
Senare del av Masterprogram i fysioterapi Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet Umeå
Biologi
Senare del av Civilingenjör inr Bioteknik Umeå
Senare del av Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Geografi
Turismprogrammet Umeå
Kemi
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Kandidatprogrammet i Life Science Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot kemi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå
Kandidatprogrammet i Life Science - Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå
Senare del av Masterprogrammet i kemi Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Umeå
Senare del Arbetsterapeutprogrammet, T2, 4 och 6 Umeå
Senare del av arbetsterapeutprogrammet Umeå
Senare del av Masterprogrammet i arbetsterapi Umeå
Samhällsvetenskap
Arkeologiprogrammet Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Psykologprogrammet Umeå
Psykologprogrammet Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T2, T4 Umeå
Senare del av Humanistiskt samhällsprogram, inriktning Historia Umeå
Senare del av Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå
Senare del av Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys Umeå
Senare del av Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Historia
Senare del av Arkeologiprogrammet Umeå
Religion
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans
Språk / Språkvetenskap
Bibliotikarie
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå
Senare del av Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Lingvistik / Språkvetenskap
Logopedprogrammet Umeå
Senare del av Logopedprogrammet Umeå
Senare del Logopedprogrammet, T2, T4, T6, T8 Umeå
Teknik
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik - Sjukhusfysik Umeå
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Senare del av Civilingenjör inr Energiteknik Umeå
Senare del av Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå
Senare del av Högskoleingenjör inr Byggteknik Umeå
Senare del av Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå
El / Elektronik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik - Medicinsk teknik Umeå
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans
Senare del av Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik Umeå
Senare del av Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Distans
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans
Maskinteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Senare del av Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Förhöjd studietakt, Hem- och konsumentkunskap Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Förhöjd studietakt, Slöjd Distans
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Umeå
Förskollärarprogrammet Umeå
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Förhöjd studietakt, Fysik eller Kemi Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Förhöjd studietakt, Moderna språk (franska, spanska, tyska) Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Förhöjd studietakt, Specialidrott Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Förhöjd studietakt, Övriga ämnen Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Förhöjd studietakt, Övriga ämnen Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart Distans
Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Bild Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Biologi Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Franska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Geografi Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Idrott och hälsa Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Matematik Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Musik Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Naturkunskap Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Spanska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska som andraspråk Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Tyska Umeå
Senaredel Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Distansutbildning Distans
4,0 (1)
Studie- och yrkesvägledarprogrammet - Reguljär utbildning Umeå
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Bild Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Engelska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Franska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Historia Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Matematik Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Musik Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Naturkunskap Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Religion Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Tyska Umeå
Vård / Omsorg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Senare del av röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Senare del av röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Senare del av sjuksköterskeprogrammet Lycksele
Senare del av sjuksköterskeprogrammet Örnsköldsvik
Senare del av sjuksköterskeprogrammet Umeå
Senare del av sjuksköterskeprogrammet Skellefteå
Senare del av sjuksköterskeprogrammet, Umeå Umeå
Senare del av Specialistsjuksköterska inr intensivvård Umeå
Senare del av Specialistsjuksköterska inr operationssjukvård Umeå
Senare del av Specialistsjuksköterskeprogr inr Ambulansvård Umeå
Senare del av Specialistsjuksköterskeprogr inr anestesisjukvård Umeå
Senare del av Specialistsjuksköterskeprogr inr psykiatrisk vård Umeå
Senare del sjuksköterskeprogrammet, Lycksele Distans
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Distans
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Umeå Umeå
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Distans
Sjuksköterskeprogrammet Umeå
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Umeå
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Social omsorg
Senare del av Socionomprogrammet Umeå
Senare del Socionomprogrammet Campus, Termin 3-7 Umeå
Senare del Socionomprogrammet Distans, Termin 3 Distans
Socionomprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Distans
Socionomprogrammet Distans
Specialistsjuksköterska
Senare del av Barnmorskeprogrammet Umeå
Tandvård
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Distans
Tandhygienistprogrammet Umeå
Tandläkarprogrammet Umeå
Vårdadministratör
Vårdadministrativa programmet Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Beteendevetenskap
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Senare del Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Genusvetenskap / Jämställdhet
Masterprogram i genusvetenskap Umeå
Sociologi / Socialpsykologi
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Bygg / Anläggning
Automation
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Data / IT
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Systemvetenskap
Masterprogrammet i IT Management Umeå
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Ekonomi
Finans / Analys / Statistik
Magisterprogram i befolkningsstudier Umeå
Magisterprogram i statistik Umeå
Magisterprogram i statistik Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Företagsekonomi
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Masterprogrammet i finansiering Umeå
Masterprogrammet i management Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Masterprogrammet i redovisning Umeå
Senare del Masterprog i marknadsföring T2 T4 Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering T2, T4 Umeå
Senare del Masterprogrammet i management T2, T4 Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning T2, T4 Umeå
Nationalekonomi
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogrammet i fri konst Umeå
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T2, T4, T6 Umeå
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2 Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2 Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2 Umeå
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2 Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap inr hälsoekonomi Umeå
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Idrott / Sport
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå
Internationella relationer
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå
Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier Umeå
Juridik
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå
Ledarskap / Organisation
Administration
Masterprogrammet i management Umeå
Marknadsföring
Grafisk design
Masterprogrammet i interaktionsdesign Umeå
Masterprogrammet i avancerad produktdesign Umeå
Masterprogrammet i transportdesign Umeå
Produktutveckling / varumärke
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå
Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4 Umeå
Media / Kommunikation
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Medicin / Farmaci
Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning Distans
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Biomedicin
Masterprogram i Biomedicin Umeå
Masterprogram i Biomedicin Umeå
Farmaci / Farmakologi
Masterprogrammet i farmaci Distans
Miljö / Hållbarhet
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Miljövetenskap
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Naturvetenskap
Masterprogram i Fysioterapi Distans
Biologi
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå
Fysik
Masterprogrammet i fysik Umeå
Geografi
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i samhällsplanering Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Masterprogrammet i turism Umeå
Geovetenskap
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Kemi
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Masterprogram i arbetsterapi Distans
Senare del Masterprogram i arbetsterapi, Termin 2 Umeå
Samhällsvetenskap
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Masterprogram i statsvetenskap Umeå
Språk / Språkvetenskap
Språk
Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier Umeå
Teknik
Masterprogrammet i fysik Umeå
El / Elektronik
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Distans
Vård / Omsorg
Masterprogram i omvårdnad Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Distans
Social omsorg
Masterprogram i socialt arbete Umeå
Senare del Masterprogram i socialt arbete Umeå
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Distans
Senare del Barnmorskeprogrammet, termin 3 Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00


Recensioner

Athraa
(4)
Ahmad
(5)
Utbildningen är jättebra, mitt mål är att bli tandläkare.
Nöjd
(5)
Bra upplägg. Oerhört intressant ämne. Trevlig röst på föreläsaren. Jag gillade kursen helt enkelt
Recensioner
Umeå universitet
Arrangörsrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.