Visa studentum.se som: Mobil

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen!
 
För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i. Därför satsar vi på att skapa kreativa campus att mötas på – Campus Umeå, Konstnärligt Campus Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik – alla med moderna lokaler för studier och sköna miljöer. Campus Umeå, vårt huvudcampus, är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Här finns de flesta av våra utbildningar. Det gör det enkelt att läsa en extra kurs och ger massor av chanser att träffa studenter som läser helt andra utbildningar.
 
Till Umeå universitet kommer studenter från världens alla hörn. Många av våra utbildningar erbjuder dessutom möjligheter att studera utomlands. Taiwan, Mexiko eller Kina. Seoul, Toronto, Melbourne eller Reykjavik? Vad vill du upptäcka? Umeå universitet har hundratals partneruniversitet runt om i världen. Du kan komplettera din utbildning vid Umeå universitet med en termin, ett år eller mer – någonstans i världen.
 
Umeå universitet är ett praktiskt, öppet och nyfiket universitet, ett universitet som helt enkelt ger lust till utveckling!
 Här finns attraktiva utbildningar på både grund- och avancerad nivå och världsledande forskning inom flera områden.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Senare del Arkitektprogrammet Umeå
Beteendevetenskap
Etnologi
Senare del Branschutbildningen för museer och kulturarv, termin 4 Umeå
Genusvetenskap / Jämställdhet
Senare del Humanistiskt samhällsprogram, Historia Umeå
Psykologi
Senare del kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå
Sociologi / Socialpsykologi
Senare del Beteendevetenskapliga programmet inriktning mot IT-miljöer Umeå
Senare del Sociologiprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Umeå
Data / IT
Senare del Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå
Informationsteknik / Informationsdesign
Senare del Systemvetenskapliga programmet inr mot design, interaktion och innovation Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Umeå
Ekonomi
Senare del Kostvetarprogrammet, T2, T4, T6 Umeå
Finans / Analys / Statistik
Senare de Statistikerprogrammet Umeå
Företagsekonomi
Senare del Civilekonomprogr internationell inr, T2,4,6 Umeå
Senare del Civilekonomprogrammet, Termin 2, 4 och 6 Umeå
Senare del Idrottsvetenskapliga prog, inr strategiskt ledarskap o utveckling Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Senare del Kandidatprogrammet i fri konst Umeå
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Kost / Näringslära
Dietistprogrammet Umeå
Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, termin 5 Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Senare del Kulturanalysprogrammet, termin 2 Umeå
Senare del Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå
Kök / Restaurang
Senare del Gastronomiprogrammet, KREA Kreativ matlagning Umeå
Senare del Gastronomiprogrammet, Värdskap Umeå
Marknadsföring
Senare del Programmet för strategisk kommunikation Umeå
Media / Kommunikation
Senare del Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Umeå
Senare del Digital medieproduktion Umeå
Senare del Journalistprogrammet Umeå
Senare del Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå
Medicin / Farmaci
Senare del Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå
Biomedicin
Läkarprogrammet Umeå
Senare del Biomedicinprogrammet Umeå
Farmaci / Farmakologi
Senare del Receptarieprogrammet Distans
Naturvetenskap
Fysioterapeutprogrammet Umeå
Kemi
Senare del Kandidatprogrammet i Life Science, inr kemi Umeå
Senare del Kandidatprogrammet i Life Science, inr molekylärbiologi Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Senare del Arbetsterapeutprogrammet, T2, 4 och 6 Umeå
Samhällsvetenskap
Psykologprogrammet Umeå
Senare del Arkeologiprogrammet, T2, T4 Umeå
Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå
Religion
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Distans
Språk / Språkvetenskap
Lingvistik / Språkvetenskap
Senare del Logopedprogrammet, T2, T4, T6, T8 Umeå
Teknik
Senare del Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
Senare del Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå
El / Elektronik
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik Umeå
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Distans
Maskinteknik
Senare del Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Umeå
Senare del Förskollärarprogrammet, termin 5 Örnsköldsvik
Senare del Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå
Senare del Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Bild Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Biologi Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Franska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Geografi Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Idrott och hälsa Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Matematik Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Musik Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Naturkunskap Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Spanska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Svenska som andraspråk Umeå
Senare del Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, Tyska Umeå
Vård / Omsorg
Senare del av röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå
Senare del av sjuksköterskeprogrammet, Umeå Umeå
Senare del sjuksköterskeprogrammet, Lycksele Distans
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Distans
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Umeå Umeå
Senare del Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Umeå
Social omsorg
Senare del Socionomprogrammet Campus, Termin 3-7 Umeå
Senare del Socionomprogrammet Distans, Termin 3 Distans
Socionomprogrammet Umeå
Socionomprogrammet Distans
Tandvård
Tandhygienistprogrammet Umeå
Tandläkarprogrammet Umeå
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Senare del Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå
Beteendevetenskap
Senare del Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå
Sociologi / Socialpsykologi
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Senare del Masterprogrammet i IT Management Umeå
Senare del Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå
Ekonomi
Företagsekonomi
Senare del Masterprog i marknadsföring T2 T4 Umeå
Senare del Masterprogrammet i finansiering T2, T4 Umeå
Senare del Masterprogrammet i management T2, T4 Umeå
Senare del Masterprogrammet i redovisning T2, T4 Umeå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Senare del Masterprogrammet i fri konst, T2, T4, T6 Umeå
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå
Senare del Masterprogram i folkhälsovetenskap inr hälsoekonomi Umeå
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Senare del Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Senare del Masterprog i affärsutveckling o internationalisering T2,T4 Umeå
Medicin / Farmaci
Masterprogrammet i kemi Umeå
Masterprogrammet i kemi Umeå
Senare del Masterprogrammet i kemi Umeå
Biomedicin
Senare del Masterprogram i Biomedicin Umeå
Miljö / Hållbarhet
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Masterprogrammet i ekologi Umeå
Miljövetenskap
Magisterprogrammet i miljövetenskap Umeå
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå
Geovetenskap
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Senare del Masterprogram i arbetsterapi, Termin 2 Umeå
Samhällsvetenskap
Senare del Masterprogrammet i ledarskap och organisation, T2 Umeå
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Distans
Social omsorg
Senare del Masterprogram i socialt arbete Umeå
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Distans
Senare del Barnmorskeprogrammet, termin 3 Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00


Recensioner

Athraa
(4)
Ahmad
(5)
Utbildningen är jättebra, mitt mål är att bli tandläkare.
Nöjd
(5)
Bra upplägg. Oerhört intressant ämne. Trevlig röst på föreläsaren. Jag gillade kursen helt enkelt
Recensioner
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.