Visa studentum.se som: Mobil

Senare del Dietistprogrammet, Termin 3, 5

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Umeå

Om utbildningen

Vill du vara med och förbättra människors hälsa? Du börjar från grunden med kurser i kostvetenskap, för att sedan bygga vidare med de mer yrkesspecifika delarna av utbildningen. Genom ett varierat undervisningsupplägg blir du en expert på matens betydelse för hälsa och sjukdom.Under utbildningenUnder de två första terminerna inhämtar du en bred kunskap inom kostvetenskap. En grund för att förstå matens betydelse för människan ur ett sociologiskt, näringsmässigt, fysiologiskt och hälsomässigt perspektiv. Under den senare delen av utbildningen fördjupas dina kunskaper och du utvecklar förmågor som är direkt kopplade till dietistyrket, t ex att utifrån symptom eller sjukdom kunna föreslå lämplig kost- eller nutritionsbehandling för den enskilde individen.Som dietist är samtalet, både med den enskilde individen och i grupp, centralt. Därför är kommunikation en mycket viktig del som du kommer att få träna dig på och utveckla under din utbildning.Något som utmärker dietistutbildningen vid Umeå universitetUnikt för vår dietistutbildning är att du som student, under handledning av en legitimerad dietist, får hålla i kostsamtal med andra studenter på campus. Detta för att du ska få en bra grund för den praktik som du gör hos en yrkesverksam dietist i slutet av din utbildning. Detta utbildningsmoment är ett mycket uppskattat moment av såväl dietiststudenterna som av de studenter som får ta del av kostinformationen."Det har varit väldigt lärorikt att få öva på att ha samtal. Jag känner att jag har utvecklats från min första klient till min andra." - Dietiststudent."Kul och nyttigt att få ha kostsamtal! Mycket givande!" - Dietiststudent."Kostsamtalen har varit lärorika och jag kommer att ha nytta av den information som jag har fått. Jag tycker att det är jättebra att den här möjligheten finns, att få råd och tips kring mat och hälsa. Tack för de trevliga samtalen." - Student som fått kostinformation.Studera utomlandsInstitutionen för kostvetenskap har avtal med olika universitet i Europa och du kan ansöka om att få åka i väg på utbytesstudier på masternivå.Efter utbildningenDietist är ett legitimationsyrke. Efter utbildningen ansöker du därför om legitimation hos Socialstyrelsen.Du kan sedan t ex bli den som ansvarar för kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet. Du kan också arbeta med att utbilda och informera olika målgrupper, arbeta med marknadsföring och produktutveckling inom livsmedels- och läkemedelsområdet samt forskning. En del dietister driver även egna konsultföretag. Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.Var kan du jobba?Landsting, kommun, livsmedels- och läkemedelsområdet, konsultIntresserad av att läsa mer eller forska?Efter att ha läst Dietistprogrammet kan du om du vill fortsätta på avancerad nivå. En masterexamen ger dig också en grund för forskarutbildning.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Dietistexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner