Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
120 hp
Startdatum: Höst 2019 - Umeå
Antagningshistorik

Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier

Programmet ger en fördjupad bild av det skandinaviska området ur olika historiska och nutida perspektiv. Även om hela det skandinaviska området inkluderas ligger tyngdpunkten på de nordliga områdena.

Breda kultur- och samhällsområden belyses utifrån olika humanistiska och samhällsvetenskapliga infallsvinklar. Denna uppläggning ger studenterna kunskap om förändringsprocesser över tid. Därvid belyses såväl de nordiska språken som språken i Norden, inte minst minoritetsspråken. Historisk utveckling och nutida utvecklingstendenser beskrivs, där politiska, sociala och idémässiga perspektiv anläggs.

Programmet ges på svenska och riktar sig till svenska och internationella studenter med filosofie kandidatexamen i Skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av något av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen.

 

Så ansöker du

Kandidatexamen omfattande 180 hp i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen.Sökande utan en färdig examen vid söktillfället kan antas under förutsättning att de vid terminsstart kan uppvisa intyg på färdig examen. Sökande som är färdiga med sin kandidatutbildning men vars examensbevis inte föreligger vid terminsstart kan registreras på programmets inledande kurser och registreras på programmet när examensbeviset föreligger.Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.Har du frågor om behörighetskrav, kontakta studierektor vid Institutionen för språkstudier.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner