YH-utbildning

Specialistundersköterska-demens

Campus Nyköping, i Nyköping (+1 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

Specialistundersköterska-demens

Varje år insjuknar ca 25 000 personer i demenssjukdom och antalet väntas stiga med den åldrande befolkningen. Bristen på specialistutbildade undersköterskor inom demenssjukdom är stor. Var med och utveckla demensvården och ta större ansvar i en roll som Specialistundersköterska inom demens. Efter avslutad examen som specialistundersköterska inom demens på Campus Nyköping har du mycket stora möjligheter att vidareutveckla demensvården och göra stor skillnad för drabbade människor och deras anhöriga.

Vill du vara med och utveckla demensvården?

Det här är en vidareutbildning för dig som redan arbetar som undersköterska och som vill vara med och utveckla framtidens demensvård. Som specialist på demensvård kan du ta ett större ansvar i din yrkesroll och vara med och utveckla vård av demenssjukdom ytterligare. Som specialistundersköterska kan du handleda kollegor och utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom äldreomsorgen på ett professionellt och behovsanpassat sätt.

Bristen på specialistutbildade undersköterskor inom demenssjukdom är stor och därmed också efterfrågan av förhöjd kompetens. Varje år insjuknar ca 25 000 personer i demens och antalet väntas stiga med den åldrande befolkningen. Din kompetens är och kommer vara livsavgörande. Förutsättningarna för framtidens äldre börjar med dig!

Vad säger arbetsgivarna?

"Vi ser en ökning av demenssjukdom hos äldre och behöver högre kompetens för att möta vårdbehovet. Denna yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor som ger specialistkunskaper om demenssjukdom och där undersköterskan efter utbildningen är redo att ta ett större ansvar för dokumentation, och handledning mm, är till stor nytta för vår verksamhet. Vi beräknar att vi behöver anställa ca 20 stycken de kommande 3-5 åren." - Monica Petersson, enhetschef Gnesta kommun.

"Vi ser skillnaden i verksamheten för både för våra boende och anhöriga när personalen har en fördjupad kunskap inom demensvård, det höjer kvaliteten på omvårdnadsarbetet. Denna vidareutbildning lyfter fram undersköterskan och ger möjligheter i sitt fortsatta arbete inom demensvård. Vi från arbetslivet har varit med och utformat innehållet i utbildningen och vi ser behovet av denna kompetens inom demensvården nu och framåt och denna utbildning är viktig för att kunna möta dessa behov." - Lena Skålberg, enhetschef vård och omsorg, Trosa kommun.

För mer information om Specialistundersköterska-demens, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

HT 2024

 • Distans med träffar
 • Nyköping

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs. 

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser eller motsvarande, med betyget lägst E (notera att kurserna kan ha ett annat namn, om du t.ex. har ett äldre betyg): 

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • 2 års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska inom hemtjänst, sjukvård, äldreomsorg, särskilt boende, demensenhet eller liknande med vårdande arbetsuppgifter. Deltid räknas om till heltid.


Yrkeserfarenhet styrker du med tjänstgöringsintyg som skickas med ansökan.Tjänstgöringsintyget ska innehålla följande:

 • Arbetsgivare
 • Anställningsperiod (start- och slut eller om du ff är anställd ska framgå)
 • Titel
 • Tjänstens omfattning (t ex 100%)


Om du inte uppfyller kraven:

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Upplägg

Utbildningen är ca 2 år lång och läses på distans. Studietakten är på halvtid, 50% studietakt som motsvarar ca 20 timmar per vecka, så att du kan fortsätta jobba samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten och litteraturstudier. I utbildningen ingår även LIA (Lärande i arbete) som du gör på en arbetsplats. Vi träffas på Campus Nyköping ca. 3 gånger per termin. Övrig tid bedrivs utbildningen på distans via vår lärplattform.

Följande kurser ingår i utbildningen till Specialistundersköterska - demens:

 • Arbetsmetoder i demensvården
 • Etik och bemötande
 • Examensarbete
 • Handledning och kommunikation
 • Kost och måltid
 • Kvalitesarbete och välfärdsteknik
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Normalt åldrande och olika demenssjukdomar
 • Vård i livets slut

LIA, en viktig del av utbildningen

LIA (Lärande i arbete), utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Specialistundersköterska demens.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Specialistundersköterska inom demensområdet

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i 

 • Det normala åldrandet i förhållande till demenssjukdomar
 • Olika former av demenssjukdomar och demensutredning
 • Kvalitetsarbete och kvalitetsregistren BPSD och SveDem
 • Läkemedelsbehandling och dess effekter och biverkningar på person med
 • Demenssjukdom
 • Nutrition och måltidsmiljö med fokus på person med demens
 • Kognitiva hjälpmedel och aktiviteter
 • Genomförandeplan, bemötandeplan och levnadsberättelse
 • Handledning och kommunikation
 • Styrdokument, lagar, riktlinjer inom vård och omsorg
 • Tvång och begränsningsåtgärder samt kunskaper om nollvision
 • Sorg och krishantering
 • Vård i livets slutskede
 • Social och hälso- och sjukvårdsdokumentation


Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att 

 • Bemöta, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och dess närstående
 • Arbeta utifrån ett salutogent, personcentrerat och etiskt förhållningssätt
 • Dokumentera, använda och följa upp levnadsberättelse och genomförandeplan
 • Planera omvårdnadsåtgärder
 • Arbeta enligt lagar, riktlinjer och andra styrdokument
 • Stödja och aktivera person med demenssjukdom så att denne får en meningsfull tillvaro
 • Ge en god vård vid livets slut och att stödja närstående
 • Kunna skapa en god näring och en lugn måltidsmiljö
 • Kommunicera med personer med demenssjukdom, närstående och kollegor och andra yrkeskategorier, även på engelska.
 • Dokumentera på en god språklig nivå
 • Leda arbetslag och handleda inom sitt kompetensområde
 • Använda och handleda i välfärdsteknik
 • Samverka med multiprofessionella team inom vård och omsorgskedjan
 • Kommunicera kognitiva och tekniska lösningar
 • Arbeta hälsofrämjande och stärka personens känsla av livskvalité


Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att 

 • Självständigt planera, utföra och utvärdera vård inom sitt kompetensområde
 • Självständigt kunna söka kunskap och ny forskning samt omvandla den till arbetssätt
 • Självständigt bedöma när andra yrkeskategorier ska kallas in i olika situationer
 • Självständigt utföra utvecklingsarbete inom sitt kompetensområde och följa upp resultatet
 • Identifiera problem i omvårdnaden och åtgärda dessa
 • Samarbeta i och handleda team och arbetsgrupper
 • Skapa samverkan med multiprofessionella team inom vård och omsorgskedjan
 • Driva och genomföra kvalitet och kvalitetsutveckling inom sitt kompetensområde
 • Handleda person med demenssjukdom, dess närstående och kollegor i olika situationer
 • Förmåga att reflektera över etiska dilemman samt sitt eget och andras bemötande i olika situationer

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska-demens

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Cina
04 feb 2021
roligt att plugga igen!

Kul att läsa om det jag har erfarenhet av, lite annan motivation nu på äldre dar! Bra och trevliga lärare som är lätta att prata med och som har förståelse för att livet kan kom...

Visa mer

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights