YH-utbildning

Specialistundersköterska Psykiatri

KompetensUtvecklingsInstitutet, i Eskilstuna (+3 orter)
Längd
52 veckor
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 (+4 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
52 veckor
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 (+4 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 4 startdatum

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Eskilstuna
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Göteborg
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Linköping
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

19 augusti, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Sista ansökan: Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug

Om utbildningen

Specialistundersköterska Psykiatri

YH-program 200 yh-poäng

Enligt WHO förutspås psykisk ohälsa vara den främsta bördan för samhället redan år 2030. Denna prognos signalerar inte bara betydande lidande för den enskilda individen utan också enorma kostnader från ett samhällsperspektiv. Det blir därför alltmer nödvändigt att stärka kompetensen inom vården för att adressera och förebygga psykisk ohälsa effektivt.

För att möta det växande behovet av bättre hantering av psykisk ohälsa krävs specialiserade kunskaper inom vårdsektorn. Det inkluderar ökad kompetens inom områden som psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, samt hantering av hot och våld. Dessutom är kunskap om prevention och återhämtning avgörande för att skapa en mer holistisk och effektiv vårdmiljö.

---------------------------------------------------

Förkunskaper du behöver för att ansöka

- Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2

- Yrkeserfarenhet

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

---------------------------------------------------

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du behöver även ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer på vår hemsida.

---------------------------------------------------

Datorvana

Eftersom en övervägande del av utbildningen är webbaserad är det av stor vikt att du besitter god datorvana. För att kunna delta fullt ut i utbildningen behöver du tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling samt en fungerande mikrofon och webbkamera.

Att vara tekniskt förberedd och ha tillgång till nödvändig utrustning är således en grundläggande förutsättning för att du ska kunna dra full nytta av den webbaserade utbildningen och delta aktivt i olika digitala lärandemiljöer. Genom att uppfylla dessa tekniska krav skapar du förutsättningar för en framgångsrik och effektiv inlärningsupplevelse under den webbaserade delen av din utbildning.

För mer information om Specialistundersköterska Psykiatri, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningen innehåller:

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt:
50%
Studieform:
Distans med fysiska träffar
Studieort:
Linköping/Eskilstuna*, Göteborg
Studiestart: 19 augusti 2024
Ordinarie ansökan: Öppen mellan 1 februari - 21 maj 2024
Sen ansökan: Öppen mellan 27 maj - 6 aug 2024
* En satellitort - vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i satellitorten.

---------------------------------------------------

Studieform 50% och distans

Utbildningen bedrivs på 50% och distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

---------------------------------------------------

Utbildningens mål

Syftet med vår utbildning är att ge dig specialiserade kunskaper och kompetenser för att du säkert ska kunna navigera och lösa de komplexa situationer som en specialistundersköterska inom psykiatri står inför i det dagliga arbetet. Under utbildningen kommer du att få inblick i avancerade metoder och strategier som är särskilt anpassade för psykiatriska situationer. Det inkluderar förståelse för olika psykiska hälsotillstånd, förmågan att skapa en trygg och stödjande vårdmiljö samt att kunna anpassa vårdåtgärder efter individuella behov. Dessutom kommer du att träna på att hantera akuta situationer och utveckla kompetenser för att främja mental hälsa och välbefinnande.

---------------------------------------------------

LIA - ger dig praktiska erfarenheter

Målet med denna kurs är att du inte bara ska få praktisk erfarenhet inom ditt yrkesområde utan också ges tid och utrymme för reflektion och analys av din arbetspraktik. LIA-kursen skapar en unik möjlighet för dig att integrera teoretisk kunskap med verklig arbetslivserfarenhet, vilket är avgörande för att utveckla och fördjupa dina färdigheter.

En extra fördel med LIA-kursen är dess potential att fungera som en plattform för att etablera nätverk och skapa värdefulla kontakter inom branschen redan under din studietid. Genom att vara aktivt engagerad i arbetslivet får du inte bara möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiken, utan också bygga relationer som kan vara värdefulla för din framtida karriär.

---------------------------------------------------

Inledande träff

Utbildningen inleds med en gemensam träff, som kan äga rum antingen fysiskt på studieorten eller genom en videolänk för dem som deltar från en satellitort. Syftet med detta möte är att ge alla i klassen möjlighet att lära känna varandra och skapa en första kontakt med sina lärare.

En central del av introduktionen kommer att ägnas åt att gå igenom skolans rutiner, vilket inkluderar praktiska och administrativa aspekter som är viktiga för en smidig och effektiv inlärningsmiljö. Detta innefattar även en noggrann genomgång av utbildningsplanen, där studenterna kommer att få en överblick över de olika kurser och ämnen som de kommer att studera under programmet.

Ett annat betydelsefullt område som kommer att belysas är LIA-processen (Lärande i Arbete), där studenterna får förståelse för hur teoretisk kunskap omsätts i praktiken genom arbetsplatsbaserat lärande. Detta är en integrerad del av utbildningen och syftar till att ge studenterna verkliga erfarenheter och tillämpa sina kunskaper i arbetslivet.

---------------------------------------------------

Lärplattform

Inför varje kurs får de studerande en detaljerad studiehandledning som inkluderar läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter och datum för fysiska träffar. För att främja samarbete och dialog mellan studerande sker en indelning i studiegrupper. Denna struktur syftar till att öka interaktionen och erbjuda ömsesidigt stöd under studieperioden.

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan de studerande och utbildaren stöds gruppernas interaktion av lärplattformen, som fungerar som en central knutpunkt för informationsutbyte och samarbete. Här finns tillgång till scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar, allt organiserat i relevanta kursrum.

Kurser

 • Beroendeproblematik
 • Lagar, organisation och dokumentation
 • Läkemedel och andra evidensbaserade behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter
 • Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden
 • Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfaldsperspektiv
 • Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel
 • LIA, Lärande i arbetslivet
 • Examensarbete

Studeranderöster

Linda Ljungblad

När jag såg kursen Specialistundersköterska inom psykiatri i min mejl blev jag genast nyfiken. Jag har arbetat inom psykiatri i 16 år och ville nu göra en djupdykning i det utbildningen erbjöd. Jag är stolt över mig själv för att nu kunna titulera mig som Specialistundersköterska inom Psykiatri.

Under min studiegång har jag utvecklats och växt både i mig själv och i min arbetsroll. Jag har nu efter avslutad utbildning en större verktygslåda av metoder, strategier och kunskap att använda mig av i mitt arbete inom psykiatri.

Under utbildningen arbetade vi ofta med grupparbeten vilket ledde till att vi tränade på samarbete och kommunikation. Att bli indelade i grupper innebar utmaningen att veta vilken roll man skulle ta inom sin studiegrupp. Erfarenheten har gett mig förmågan att växa och bli trygg i att inta olika roller beroende på tillfälle och uppgift.

Under min praktik (LIA) intog jag rollen som handledare. Jag handledde då om en arbetsmetod, vilket för mig var en stor utmaning. Att få praktisk erfarenhet genom LIA, gav mig tryggheten i rollen som handledare i framtida yrkesroller.

Vi har lyssnat till intressanta föreläsare och om deras arbete inom utbildningens fält. Vi elever i klassen har delat med oss av varandras arbetserfarenheter och det har gett mig inblick och nyfikenhet om nya arbeten och yrkesroller som är intressanta för mig i framtiden.

"Jag är stolt över mig själv för att nu kunna titulera mig som Specialistundersköterska inom Psykiatri."

/ Linda Ljungblad

Så ansöker du

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den ort du vill studera i. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 2. Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 3. Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Eftersom kursen går helt på distans spelar det ingen roll vilken ort du väljer.

---------------------------------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

---------------------------------------------------

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Kostnader

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är helt kostnadsfri. Dessutom är den studiemedelsberättigad via CSN, vilket ger dig möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att täcka levnadskostnader under studietiden. Detta gör det möjligt för fler att ta del av våra högkvalitativa program och utveckla sin kompetens utan ekonomiska hinder.

---------------------------------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska Psykiatri

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights