Visa studentum.se som: Mobil

Specialistundersköterska Psykiatri

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
YH-utbildning
Eskilstuna, Linköping
Klassrum
54 veckor
75 %
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Eskilstuna
augusti 2023
Ansökan öppnar februari 2023

Linköping
augusti 2023
Ansökan öppnar februari 2023
Ansökan öppnar feb 2023 till studiestarten augusti 2023

Om utbildningen

Specialistundersköterska Psykiatri

YH-program 200 yh-poäng

Ansökan är stängd till augustistarten 2022. Ansökan till starten aug 2023 öppnar feb 2023.

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030 vilket innebär stort lidande för den enskilda individen men också enorma kostnader ur ett Samhällsperspektiv. Detta innebär att det finns ett stort behov av att öka kompetensen inom vården för att bland annat kunna förebygga psykisk ohälsa.

Denna YH-utbildning ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning.

Specialistundersköterska inom psykiatri är en yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom psykiatri. Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri. För att ansöka till utbildningen ska du  ha minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

Omfattning: 200 yh-poäng, 54 veckor
Studietakt: 75%
Studieform: Distans med fysiska träffar
Kommande studiestart: Augusti 2023 - ansökan öppnar feb 2023
Studieorter: Linköping samt satellitort* Eskilstuna

*Satellitort, vilket innebär att du läser utbildningen på distans som på övriga orter men de fysiska närträffarna genomförs via videolänk på plats på satellitorten.

Studieform

Utbildningen bedrivs på 75% på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. 75% studier innebär ca 30 timmar/vecka.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att du ska få specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Efter examen kan du arbeta som Specialistundersköterska Psykiatri boendestöd, Specialistundersköterska Psykiatri hemtjänst och äldreomsorg, Specialistundersköterska Psykiatri i särskilt boende socialpsykiatri, Specialistundersköterska Psykiatri särskilt boende och daglig verksamhet LSS, Specialistundersköterska Psykiatri öppen- och sluten psykiatrisk vård.

Kurser

 • Beroendeproblematik  15 yhp
 • Lagar, organisation och dokumentation 20 yhp
 • Läkemedel och andra evidensbaserade behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter 35 yhp
 • Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden 30 yhp
 • Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfaldsperspektiv 15 yhp
 • Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention 30 yhp
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel 15 yhp
 • LIA, Lärande i arbetslivet 20 yhp
 • Examensarbete 20 yhp

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans 75%

Utbildningen bedrivs på 75% på distans (nätbaserad undervisning) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner med din klass på Teams samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Grundläggande behörighet

 • Kunskaper i svenska
  Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.
 • Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Särskilda förkunskaper

  Lägst betyg E i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet

  • Hälsopedagogik, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet
  • Psykologi 1, 50p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet
  • Psykiatri 1, 100p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar
  • Psykiatri 2, 200 p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar

  Yrkeserfarenhet

  Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

  Reell kompetens

  Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

  Studiebidrag

  Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

  Ansökan

  Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se
  Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

  Urval

  Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

  Kontakta KUI Yrkeshögskola

  08-522 506 80

  kui.se/yrkeshogskola/

  För mer information om Specialistundersköterska Psykiatri, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

  Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


  Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

  Intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska Psykiatri

    Få mer information via mejl

    Inte bindande

    Kostnadsfritt

  Hitta till utbildaren

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  Drottningholmsvägen 37
  112 42 Stockholm

  Tel: 010-434 07 00
  kui.se


  Recensioner
  Recensioner
  Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

  Skolrecensioner
  (4,2)
  Baseras på 57 recensioner.
  Se alla skolans recensioner
  Gör intresseanmälan

  För att få mer information om utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri från KompetensUtvecklingsInstitutet, fyll i följande uppgifter: