Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Fysioterapeutprogrammet

Karolinska institutet, i Huddinge
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Huddinge

Om utbildningen

Som fysioterapeut arbetar du med personer som har eller riskerar att få nedsatt funktion och rörlighet. En fysioterapeut arbetar hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande och har en viktig pedagogisk roll. Arbetet är självständigt med eget ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering. Fysioterapeutens professionella kompetens grundar sig på fysioterapi och närliggande ämnen som omfattar bland annat anatomi, fysiologi och medicinska ämnen samt pedagogik och beteendemedicin.

De delar som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) är förlagda till olika delar av hälso- och sjukvården inom Region Stockholm men kan också förläggas på annan ort eller utomlands under sista terminen.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Fysioterapeutexamen, Kandidatexamen
Karolinska institutet
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...

Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Highlights