Visa studentum.se som: Mobil

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

YH Region Kronoberg
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Växjö
200 YH-poäng (1 år)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Växjö Sista ansökan
augusti 2021 
2021-04-15
augusti 2022 
2022-04-15

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvårdSpecialisera dig som undersköterska inom operation, anestesi och intensivvård

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations-, anestesi- och intensivvård. Du får spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien. Din specialisering som undersköterska innebär kunskaper om vård av svårt sjuk patient, krishantering, hjärt- och lungräddning, organdonation samt vård vid livets slut.

Du kommer även fördjupa dig i vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande.

Utbildningen håller hög nivå för att matcha de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem!

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Utbildningens upplägg

Studierna bedrivs delvis på distans med obligatoriska träffar i Växjö och vid vissa tillfällen i Ljungby. Träffarna sker i varje kurs och pågår under 2-4 dagar. Upplägg och innehåll i dessa träffar utgör basen för kursens innehåll i form av ex. föreläsningar, grupparbete, diskussioner, praktiska övningar, studiebesök samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Övrig tid går till självstudieveckor och handledning via gruppdiskussion/chatt. Praktik (LIA) sker under höst- och vårtermin och i möjligaste mån nära hemorten.

Kommunikation och handledning med utbildningsledaren sker via en utbildningsportal som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras även information som rör utbildningen, till exempel schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du är i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning, kontakta YH Region Kronoberg.

Så ansöker du

Ansökan

Se YH Region Kronobergs webbsida för mer information.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
 • Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg (3, G eller E): Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (alternativt Svenska som andraspråk 2), Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 och Samhällskunskap 1a2.
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet  som utbildad undersköterska eller motsvarande kompetens


Antagningsprov

Behöriga sökande kommer före antagning att bli inbjudna till ett antagningsprov

Urval görs efter meritvärde av yrkeserfarenhet och resultat av antagningsprovet.

Komplettering av ansökan

Sista dag då du som sökande själv kan komplettera din ansökan är vid sista ansökningsdag 15 april.

Utbildningsplan

 • Introduktion, mikrobiologi och vårdhygien, 20p
 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi, 25p
 • Medicinsk teknik, 20p
 • Omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, 40p
 • Lärande i arbete inom anestesi/ operation, 10 + 25p
 • Lärande i arbete inom intensivvård, 10 + 25p
 • Kommunikation och etik, 15p
 • Examensarbete, 10p

Examen & Intyg

 • Yrkeshögskoleexamen
 • Diplom för godkänd yrkeshögskoleutbildning i lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 

Kostnader i samband med träffar i Växjö och Ljungby, såsom för resor och logi, står studenten för. Litteraturkostnader tillkommer. 

YH Region Kronoberg

YH Region Kronoberg

YH Region Kronobergs uppdrag är bland annat att vara utbildningsanordnare för Yrkeshögskoleutbildningar, en utbildningsform som gagnar den framtida kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. YH Region Kronoberg har den pedagogiska professionen för att planera, lägga upp och till viss del genomföra utbildningar. Med...


Läs mer om YH Region Kronoberg och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

YH Region Kronoberg

JF Liedholms väg 17
352 57 Växjö

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: