Så blir du präst

Vill du arbeta med ett meningsfullt yrke och samtidigt förmedla den kristna tron? Som präst arbetar du med att ge stöd åt människor genom olika händelser i livet. 

Präst som håller i bibel och tittar ut över kyrkan

Som präst får du en central roll inom den kristna församlingen och en av dina viktigaste uppgifter är att erbjuda stöd åt människor i olika skeden av livet, både genom glädje och sorg. Som präst ska du även förmedla den kristna tron på ett enkelt och begripligt sätt inför människor och församlingar.
                               Hitta din utbildning till präst här

Vad gör en präst? 

Prästens huvudsakliga uppgift är att förmedla och undervisa om den kristna tron. Prästen leder även gudstjänster och utför dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Som präst erbjuder du även samtalsstöd till människor som är i behov av hjälp eller stöd. Som präst har du då tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du fått till dig genom dina samtal. Präster arbetar ofta i en församling men kan även arbeta på sjukhus, fängelser eller skolor.  

Vilka arbetsuppgifter har en präst? 

Som präst handlar arbetet mycket om att sprida det kristna budskapet. Här är några vanliga arbetsuppgifter:  

  • Döpa, konfirmera, viga, begrava och dela ut nattvarden.  
  • Erbjuder samtalsstöd och själavårdande aktiviteter i form av konserter eller gemensamma träffar.  
  • Dagligt församlingsarbete och arrangemang av kyrkliga aktiviteter. 
  • Leda gudstjänster och andakter som högmässor och hålla predikan. 


Så utbildar du dig till präst 

För dig som är intresserad av att bli präst krävs en gedigen utbildning i form av studier på högskola eller universitet. Utbildningen pågår i ungefär fem år och kombinerar teori med praktiska studier. Vägen till att bli präst kan kortfattat beskrivas såhär:  

  • Kandidatexamen inom teologi eller religionsvetenskap 
  • Magisterexamen inom teologi eller religionsvetenskap  
  • Efter avslutade studier på universitet eller högskola behöver du bli antagen som prästkandidat i ett av Sveriges tretton stift. Därefter behöver du gå en pastoralteologisk grundkurs som ges på halvfart under 20 veckor.  
  • När du studerat den pastoralteologiska grundkursen och blivit antagen vid ett stift följer ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Detta år kallas för pastoralteologiskt slutår.  
  • Det krävs även att du gör praktik hos ett stift i Svenska kyrkan.  
  • Efter dina studier och praktik prästvigs du av en biskop och därefter kan du börja arbeta som präst. 

Egenskaper du behöver ha som präst 

🙏 Ledarskapsförmåga 

Du behöver vara en bra ledare för att kunna leda det dagliga arbetet i församlingen. 

⌛ Stresstålig 

Som präst möter du en hel del människor som behöver stöd, i både glädje och sorg. Det är därför viktigt att du kan hantera stress på ett bra sätt.

💗 Psykisk stabilitet  

Du behöver ha en god förmåga att kunna hantera svåra situationer och du ska även kunna engagera dig i andra människor. 

💬 Kommunikativ förmåga 

För att kunna arbeta som präst behöver du ha en god förmåga att tala inför människor. 

Vad tjänar en präst? 

Ta reda på genomsnittslönen för en präst, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för en präst


Källor: arbetsformedlingen.se, svenskakyrkan.se, saco.se

Vanliga frågor


Annonser