Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i religionsvetenskap och teologi, inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Masterprogrammet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom religionsvetenskap och teologi. En master- eller magisterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning inom något av ämnesområdena bibelvetenskap, kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap eller systematisk teologi.Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om religion, teologi, livsåskådningsfrågor och trossamfundens självförståelse och praktiker är av vikt till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.Masterprogrammet bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte. Utbildningen inom programmet ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:· väsentligt fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor· väsentligt ökad förmåga att självständigt, kritiskt och systematiskt integrera ochanvända kunskaper· väsentligt ökad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar ochsituationer· väsentligt utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav påsjälvständighet och kreativitet eller forsknings och utvecklingsarbete· förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt bidra till kunskapsutvecklingen· förmåga att nationellt och internationellt presentera och diskutera sin forskning.

Så ansöker du

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.

Examen & Intyg

Masterexamen
Enskilda Högskolan Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-,...

Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar.

Highlights