Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Senare del Logopedprogrammet, T3, T5, T7

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Umeå

Om utbildningen

Som logoped arbetar du med människors språk-, tal-, röst-, och sväljsvårigheter: hos små barn, skolungdomar, och vuxna som har en medfödd nedsättning eller som fått en senare påverkan på dessa förmågor. Du läser medicin, språkvetenskap, psykologi / psykiatri och logopedi och lär dig tillämpa dina kunskaper i logopedisk kliniskt arbete. Yrket logoped passar dig som genom behandling, träning och via tekniska hjälpmedel vill stötta personers kommunikation och förmåga att äta och dricka.

Under utbildningenDu läser kurser inom framför allt lingvistik (språkvetenskap), psykologi och logopedi. Vissa kurser ges på engelska. Logopedi är läran om språk-, röst- tal- och sväljstörningar och hur de behandlas - du lär dig hur problemen uppstår och hur man undersöker och behandlar dem.

Eftersom kommunikation och sväljning utgår från hjärnan läser du under första året mycket om hjärnans funktion. Samtidigt lär du dig hur språket är uppbyggt och om människans psykologiska utveckling.

Kurserna i logopedi börjar på termin 3 och då kommer du att sätta samman dina kunskaper med kunskaperna om de störningar i kommunikation, läsning, skrivning och sväljning som människor kan råka ut för.

PraktikFrån fjärde terminen ingår praktik i utbildningen. Du får praktikplats genom universitetet på en ort i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Gotland. Det ger dig möjlighet att prova på arbete inom olika områden och med olika förutsättningar.

Efter utbildningenSom legitimerad logoped har du ett brett arbetsfält men de flesta logopeder specialiserar sig på någon eller några inriktningar. Jobben finns vanligen inom hälso- och sjukvård, rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet samt förskolor och klasser för barn med tal- och språksvårigheter.

Du kan också arbeta vid lärarhögskolor, scenskolor och inom universitet. Privatpraktiker finns i vissa delar av landet. Efter utbildningen är du också behörig att söka forskarutbildning.

 

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Logopedexamen, Magisterexamen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....

Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Highlights