Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Logopedprogrammet

Längd
240 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
240 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Vill du läsa om typisk och avvikande kommunikation i skärningspunkten mellan medicin, psykologi och lingvistik? På logopedprogrammet får du fokusera på språk, tal, röst och sväljningsfunktion hos barn och vuxna.

Kommunikation mellan människor är en central del av livet. Både språklig och kommunikativ förmåga samt en välfungerande förmåga att svälja undan mat och dryck är avgörande för vår delaktighet i samhället. Logopeder är specialister på kommunikation, språk, tal, röst och sväljning. De arbetar med olika aspekter av dessa områden, främst när något av någon anledning inte fungerar tillfredsställande.

Programmet är tvärvetenskapligt och förutom logopedi läser du även medicin, psykologi, lingvistik och fonetik. Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande och består förutom teori även av praktiskt kliniska moment, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, där du får prova på några av logopedens verksamhetsområden. På logopedprogrammet i Lund varvas teori och praktik i kurser under alla terminer. De klinisk/praktiska momenten bedrivs antingen in campus, verksamhetsintegrerat eller verksamhetsförlagt. Praktikplaceringarna är främst förlagda inom Region Skåne och andra regioner i den södra sjukvårdsregionen. (Region Skåne och angränsande landsting/regioner). Efter programmet kommer du att vara väl rustad inför ditt framtida yrkesliv som logoped.

Programmets innehåll

Termin 1-2
Under de två första terminerna introduceras logopedi som ämne och profession samt arbetssätt inom logopedi. Du får också läsa kurser i områden som utgör bas för logopedin, såsom språkets uppbyggnad och struktur, typisk funktion (anatomi och fysiologi) och typisk utveckling av kognition, röst, tal, språk och kommunikation. Färdigheter i egen språkanvändning i tal och skrift, samt träning av den egna rösten ingår också. I praktiska moment är fokus på bedömning av kommunikation, röst, tal och språk. Auskultationer inom olika logopediska verksamheter ingår.

Termin 3-4
Det andra året har fokus på utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar när det gäller tal, språk och kommunikation, med gradvis fördjupning mot alltmer komplexa tillstånd där språkliga svårigheter ingår som en del. Orsaker, bedömning och behandling vid de olika tillstånden studeras, liksom även förebyggande arbete. Ät- och sväljfunktion hos barn och vuxna, typisk utveckling och svårigheter introduceras. På termin 3 får du pröva på verksamhetsförlagd utbildning inom någon logopedisk verksamhet. Senare delen av termin 4 får du ditt första längre verksamhetsförlagda utbildningstillfälle, med fokus på barn och unga. Ett vetenskapligt fördjupningsarbete inom området barn och ungdom ingår också denna termin.

Termin 5-6
Under programmets tredje år ligger fokus på förvärvade funktionsnedsättningar inom röst, tal, språk, kommunikation och sväljning hos vuxna. Du får fördjupa dina kunskaper inom anatomi och fysiologi. Neurologopedi och röstlogopedi introduceras och fördjupas. Aktiva auskultationer och en verksamhetsintegrerad utbildningsplacering genomförs.

Termin 7-8
Under de sista två terminerna fördjupar du dina såväl praktiska som teoretiska och vetenskapliga kunskaper och färdigheter. Under termin 7 genomför du en period av fördjupad verksamhetsförlagd utbildningsplacering. Du planerar och genomför en empirisk vetenskaplig undersökning som dokumenteras och försvaras i form av en magisteruppsats. Programmet avslutas med en framåtblickande syntes av utbildningen.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Examen & Intyg

Logopedexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights