Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Logopedprogrammet

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
240 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
240 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-10-15

Om utbildningen

Vill du hjälpa människor att kunna kommunicera och delta i sociala sammanhang på lika villkor? Är du intresserad av medicin, psykologi, språk och kommunikation? Vill du arbeta med människor i alla åldrar? En logoped ställer diagnos och ger behandling vid kommunikationssvårigheter och ät- och sväljsvårigheter. När tal, språk och kommunikation inte fungerar blir det dagliga livet svårt och det drabbar patienten hårt. Den som drabbas kan bli utestängd från att kommunicera med andra och från att delta i samhällets informationsflöde. Även sväljproblem drabbar det dagliga livet mycket eftersom vi sväljer upp till 2000 gånger per dag. För den med sväljsvårigheter kan måltider bli ett stort problem som försvårar socialt umgänge. Att få hjälp av en logoped kan bli livsförändrande för den som drabbas.

Logopedprogrammet är en fyraårig tvärvetenskaplig utbildning. Först läser du grundkurser i språk, psykologi och medicin och därefter läser du kurser i ämnet logopedi. Språkkurserna (lingvistik och fonetik) behandlar hur språket och språkljuden är uppbyggda, vilket är viktigt vid tal- och språkbedömning och behandling. I programmet ingår ungefär en termins praktik på sjukhus, habilitering eller kommun, uppdelad på flera mindre perioder. Under praktiken arbetar studenterna vanligtvis parvis tillsammans med en handledare.

För att kunna utföra logopedisk utredning och behandling krävs goda kunskaper i svenska. Om du också talar andra språk flytande kan du hjälpa patienter på flera modersmål.

Vanliga arbetsplatser är sjukhusens eller privata aktörers logopedmottagningar och rehabiliteringsavdelningar samt kommunal habiliteringsverksamhet. Många logopeder arbetar även på skolor och språkförskolor. Andra karriärvägar är forskning eller arbetsledning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Logopedexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights