Visa studentum.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Visar 1-6 av 6 träffar
 

Utbildningar till kiropraktor och naprapat

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som innehåller diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten med fokus på rygg och nacke. En kiropraktor använder sina händer som redskap vid behandling av patientens besvär.

Inom naprapatin arbetar man med att diagnostisera, förebygga och behandla smärtor och funktionella besvär i rygg, nacke, leder och muskler. Det huvudsakliga syftet en naprapat jobbar efter är att lindra sin patients smärta och återställa funktion i dennes kropp. Detta sker genom att naprapaten manipulerar eller mobiliserar patientens leder. Naprapaten kan också använda mjukare metoder, så som stretching och massage. Händerna är naprapatens arbetsredskap men det krävs ingen större fysisk styrka för att bli naprapat. Det viktiga är att naprapatens teknik är rätt.

Naprapat

Arbeta som kiropraktor

Kiropraktorn arbetar utefter den biopsykosociala modellen och ser alltid till hela patienten och patientens situation. Med hjälp av manuella undersökningsmetoder ställer kiropraktorn diagnos och utför därefter behandling och rehabilitering. Kiropraktorn använder sig främst av HVLA-manipulation som ökar rörelseförmågan och minskar patientens smärta.

Det är vanligt att kiropraktorer jobbar förebyggande med sina patienter. Detta genom att de ger tips och råd om övningar för arbete, fritid och träning för att förhindra risken att patienten får återfall i sina besvär.

Kiropraktor är en skyddad yrkestitel som står under Socialstyrelsens tillsyn. Kiropraktorer i Sverige arbetar under de lagar som gäller för svensk hälso- och sjukvård. De flesta kiropraktorer jobbar som egna företagare medan andra jobbar i team på större kliniker, vårdcentraler eller inom företagshälsovård. Många kiropraktorer återfinns också inom idrottsrörelsen.

Utbildning till kiropraktor

Du som vill studera till kiropraktor kan göra det antingen i Sverige eller utomlands. Kiropraktorutbildningen i Sverige är fem år lång och innehåller både teoretiska ämnen, praktiska moment och klinisk tjänstgöring. Utbildningen är CSN-berättigad och efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Du kan arbeta som kiropraktor utomlands med din svenska examen i de länder där kiropraktik är en godkänd vårdform.

Kiropraktorutbildningen ges på flera ställen runt om i Europa, USA och Australien. Även en del av de utländska utbildningarna är fem år långa och berättigar till studiemedel från CSN. Det är endast i Danmark som utbildningen är avgiftsfri och ger högskolepoäng.

För dig som vill studera till kiropraktor utomlands krävs att man genomför Socialstyrelsens Kunskaps- och lämplighetsprov samt ett års praktisk tjänstgöring för att få svensk legitimation. Skandinaviska kiropraktorhögskolan ansvarar för Kunskaps- och lämplighetsproven då utbildningen på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan är normgivande för svensk legitimation till kiropraktor.

Om man utbildar sig till kiropraktor utanför Europa krävs även en avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin. Den praktiska tjänstgöringen sker under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under tre månader.

Behörighet till kiropraktorutbildning

Behörigheten till kiropraktorsutbildningar kan skilja sig åt mellan olika utbildningar och ser olika ut i olika länder. Vanligtvis krävs grundläggande behörighet för högre studier samt följande:

  • Kemi 1, Fysik 1 och Biologi 1 (eller Naturvetenskap 2)
  • Matematik 1 + 2


Arbeta som naprapat

Naprapatin har utvecklats ur kiropraktiken. Mycket av naprapatens arbete handlar om att analysera varifrån smärtan kommer, för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna behandla den. Exempel på bakomliggande orsaker till att besvär uppstår kan vara att en patient är otränad eller har fel arbetsställning. Naprapaten kan då åtgärda och behandla besvären genom att utforma ett träningsprogram eller ge förslag på förändrad arbetsställning.

Naprapat är ett skyddat yrke som kräver legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Naprapater står under hälso- och sjukvårdslagen. Flertalet av Sveriges yrkesverksamma naprapater driver egna kliniker, men det blir allt mer vanligt med anställningar inom yrket. Vissa företag använder sig av naprapater i sitt friskvårdsarbete och landsting tecknar avtal med naprapater i allt större utsträckning. Naprapater arbetar också inom idrott tack vare deras kunskaper inom den idrottsliga medicinen.

Utbildning till naprapat

Om du vill studera till naprapat är det fyra års heltidsstudier som gäller. Det finns endast en naprapatutbildning i Sverige. Detta är en yrkesutbildning som berättigar till studiestöd från CSN.

I utbildningen till naprapat varvas teori och praktik. Du studerar en teoretisk grundutbildning inom allmänmedicin samt en specialistutbildning som innehåller manuell medicin. Exempel på ämnen i utbildningen till naprapat är idrottsmedicin, anatomi, naprapati, ortopedi och massage. Du får tidigt i utbildningen ta emot och behandla patienter på klinik. Efter att du erhållit din examen ska du göra handledd tjänstgöring inom svensk sjukvård. Därefter kan Socialstyrelsen utfärda din naprapatlegitimation.

Behörighet till naprapatutbildning

För att bli antagen till naprapatutbildning krävs det att du har grundläggande högskolebehörighet samt B-kurserna i svenska och engelska. Urvalet görs med gymnasiebetyg eller resultat från högskoleprov som grund. Dessutom tar man hänsyn till tidigare erfarenheter från arbete inom vården, utbildningar i massage, naturvetenskaplig utbildning samt annan högskoleutbildning.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 2 utbildningar inom kategorin Kiropraktor / Naprapat / Osteopat som ges utomlands?