Visa studentum.se som: Mobil

Utbildning för en hållbar karriär

Världen står just nu inför stora globala utmaningar. Vi blir allt fler människor på jorden, fattigdomen måste bekämpas, samtidigt som det ställs allt högre krav på materiell välfärd. Klimatfrågan är den mest omdebatterade, men frågor om rättvisa och trygghet behöver också säkras för en hållbar framtid. Där kan teknik vara en möjliggörare och framtidens ingenjörer göra skillnad.

Bidra till en hållbar framtid

Att läsa till ingenjör, arkitekt eller sjöbefäl på Chalmers innebär att man prövas i framtida utmaningar genom kritiskt tänkande och problemlösning i team. Du får praktisk erfarenhet redan under studierna i att tackla komplexa problem från verkliga situationer i industri och samhälle. En utbildning vid Chalmers är en satsning som kommer att ge dig en möjlighet att bidra till en hållbar framtid, eftersom detta förhållningssätt är integrerat i varje program. De verktyg och kunskaper du förser dig med på Chalmers kommer inte att vara omoderna imorgon, inte heller om tio år. Vi rustar våra studenter bättre än så, eftersom du som tar din examen i dag kommer att vara yrkesverksam i ytterligare fyra decennier. För att sätta dina studier i ett sammanhang läser alla studenter dessutom en kurs i miljö och hållbar utveckling. Som civilingenjör har du också möjlighet att specialisera dig inom området genom att läsa ett masterprogram med särskilt fokus på den typen av frågor.

Innovativ miljö kombinerat med kvalitetssäkrad examen

Traditionella klassrumsmetoder kombineras med moderna pedagogiska verktyg. Andra innovativa grepp är Challenge Lab, där studenter jobbar tillsammans med samhällsaktörer i utmaningsdrivna projekt, och Chalmers Entreprenörskola, som ger studenter möjlighet att vara med och skapa nya företag.

Chalmers två campus

Centralt i Göteborg ligger våra två campus, med varsin stark profil. Campus Johanneberg är vårt första och äldsta campus. Här finns ett av Sveriges största kårhus, en stor del av Chalmers utbildningar och mycket av forskningen. Campus Lindholmen ligger på Norra Älvstranden – en av Göteborgs nyaste och snabbast växande stadsdelar. Här ligger vårt nav för sjöfart och mycket annat. Lindholmen har också kårhus och är centralt beläget – bara en snabb färjetur eller kort bussresa från centrum.

Här hittar du lätt nya vänner

Det finns väldigt mycket engagemang på Chalmers. Ett bra sätt att träffa nya vänner är att vara med i någon av Chalmers alla studentkårsföreningar. Här finns allt från olika idrotter, sång och dans till mer nischade som Chalmers students for sustainability, ingenjörer utan gränser, börssällskapet och luftballongsföreningen. Förhoppningen är att det skall finnas någonting för alla. Och finns det inte någonting som passar så är det lätt att starta det. Utöver föreningarna arrangerar Studentkåren även konserter, tävlingar och fester med middagssittningar. Läs mer om vad Studentkåren gör och erbjuder på chs.chalmers.se.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Data / IT Ort
DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Datateknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Informationsteknik / Informationsdesign
DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Datateknik, civilingenjör senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Informationsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Kemiteknik med fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Ekonomi
Företagsekonomi
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK Göteborg
MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Fordon / Transport
Sjöfart / Navigation
SJÖINGENJÖR Göteborg
Förberedande studier
Basår / Bastermin
TEKNISKT BASÅR PÅ DISTANS Distans
Marknadsföring
INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Göteborg
Produktutveckling / varumärke
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Design och produktutveckling, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Maskinteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Maskinteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Göteborg
Naturvetenskap
Biologi
BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Kemi
KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Kemiteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Samhällsvetenskap
ARKITEKTUR OCH TEKNIK Göteborg
Teknik
ARKITEKTUR Göteborg
AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Automation och mekatronik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Elektroteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR Göteborg
INTERNATIONELL LOGISTIK Göteborg
Internationell logistik, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Kemiteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Mekatronik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Göteborg
Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Sjöbefäl klass VII Göteborg
SJÖKAPTEN Göteborg
Sjökapten, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Teknisk fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Teknisk matematik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
TEKNISKT BASÅR Göteborg
El / Elektronik
ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Göteborg
Elektroteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Maskinteknik
Sjöingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Göteborg
Undervisning / Pedagogik
LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING Göteborg
LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (ges på halvfart) Göteborg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Computer Science - Algorithms, Languages and Logic, Msc Progr Göteborg
Computer Science - Algorithms, Languages and Logic, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Architecture and Urban Design, Msc Progr Göteborg
Architecture and Urban Design, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Marknadsföring
Produktutveckling / varumärke
Industrial Design Engineering, Msc Progr Göteborg
Industrial Design Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Product Development, Msc Progr Göteborg
Product Development, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Medicin / Farmaci
Biomedical Engineering, Msc Progr Göteborg
Biomedical Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Naturvetenskap
Kemi
Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Msc Progr Göteborg
Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Materials Chemistry, Msc Progr Göteborg
Materials Chemistry, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Teknik
Applied Mechanics, Msc Progr Göteborg
Applied Mechanics, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Architecture and Planning Beyond Sustainability, Msc Progr Göteborg
Architecture and Planning Beyond Sustainability, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Automotive Engineering, Msc Progr Göteborg
Automotive Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Biotechnology, Msc Progr Göteborg
Biotechnology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Complex Adaptive Systems, Msc Progr Göteborg
Complex Adaptive Systems, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Computer Systems and Networks, Msc Progr Göteborg
Computer Systems and Networks, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Data Science and AI , Msc Progr Göteborg
Data Science and AI , Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Design and Construction Project Management, Msc Progr Göteborg
Design and Construction Project Management, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Engineering Mathematics and Computational Science, Msc Progr Göteborg
Engineering Mathematics and Computational Science, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Entrepreneurship and Business Design, Msc Progr Göteborg
Entrepreneurship and Business Design, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
High-Performance Computer Systems, Msc Progr Göteborg
High-Performance Computer Systems, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Industrial Ecology, Msc Progr Göteborg
Industrial Ecology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Infrastructure and Environmental Engineering, Msc Progr Göteborg
Infrastructure and Environmental Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Interaction Design and Technologies, Msc Progr Göteborg
Interaction Design and Technologies, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Management and Economics Of Innovation, Msc Progr Göteborg
Management and Economics Of Innovation, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Maritime Management, Msc Progr Göteborg
Maritime Management, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Nanotechnology, Msc Progr Göteborg
Nanotechnology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Physics, Msc Progr Göteborg
Physics, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Production Engineering, Msc Progr Göteborg
Production Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Quality and Operations Management, Msc Progr Göteborg
Quality and Operations Management, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Software Engineering and Technology, Msc Progr Göteborg
Software Engineering and Technology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Sound and Vibration, Msc Progr Göteborg
Sound and Vibration, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Structural Engineering and Building Technology, Msc Progr Göteborg
Structural Engineering and Building Technology, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Supply Chain Management, Msc Progr Göteborg
Supply Chain Management, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Systems, Control and Mechatronics, Msc Progr Göteborg
Systems, Control and Mechatronics, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
El / Elektronik
Communication Engineering, Msc Progr Göteborg
Communication Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Electric Power Engineering, Msc Progr Göteborg
Electric Power Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Embedded Electronic System Design, Msc Progr Göteborg
Embedded Electronic System Design, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Wireless, Photonics and Space Engineering, Msc Progr Göteborg
Wireless, Photonics and Space Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Maskinteknik
Materials Engineering, Msc Progr Göteborg
Materials Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Naval Architecture and Ocean Engineering, Msc Progr Göteborg
Naval Architecture and Ocean Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Sustainable Energy Systems, Msc Progr Göteborg
Sustainable Energy Systems, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Lärande och Ledarskap, Msc Progr Göteborg
Lärande och Ledarskap, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) Göteborg

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Chalmers tekniska högskola

412 96 Göteborg

Tel: 031-772 10 00


Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 18 recensioner.

Björn
(1)
Skolan prioriterar att man ska läsa matte och övriga utfyllnadsämnen istället för att man ska bli bra maskinist. Spärrkurser separerar en från klassen om man missar en tenta, detta motiveras genom att skolan ska ha pengar istället för att ha en relevant anledning utbildningsmäsdigt. Har även föreläsare som under ett flertal år i streck missk...
Visa mer
Fredrika
(5)
Jag har älskat att gå på AE, man lär känna det flesta på sektionen då varje årskurs endast består av 30-40 studenter. Vill man jobba inom fastighets- eller byggbranschen men inte vet exakt vad så är AE den perfekta utbildningen då man får läsa alltifrån juridik till samhällsplanering och byggteknik. Kan absolut rekommendera AE!
jonas
(5)
Även om jag tvekade innan mitt val var Industriell Ekonomi helt rätt för mig. Fantastiskt duktiga studiekompisar, studentlivet på Chalmers är lätt det bästa i Sverige, bra lärare och en stark arbetsmarknad tack vare Chalmers goda rykte. Mycket nöjd!
Recensioner
Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 18 recensioner.