Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Hippolog - Travhäst

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2025

  • Klassrum
  • Krokom
  • Sista ansökan: 2025-04-15

Så ansöker du

För att bli antagen till Hippologprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c- Naturkunskap 2 (Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2) - Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1alternativt- Matematik B- Naturkunskap B (Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B) - Samhällskunskap ADet finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.Dessutom krävs godkänt antagningsprov.**Antagningsprov**Godkänt antagningsprov är en del av behörigheten. Programmet har flera inriktningar; urval och antagning till inriktning sker av sökande som genomgått och godkänts på antagningsprov för respektive inriktning. För godkänt antagningsprov krävs att den sökande genomgått och godkänts på provets samtliga delmoment samt att den sammanlagda summan för delmomenten uppnått gränsen för godkänt.

Examen & Intyg

Hippologexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights