Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Skogsmästarprogrammet

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2025

  • Klassrum
  • Skinnskatteberg
  • Sista ansökan: 2025-04-15

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt:a) särskild behörighet i vissa ämnen,b) skoglig grundutbildning,c) skoglig yrkeserfarenhet.a) Särskild behörighet i vissa ämnen:\- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c,\- Naturkunskap 2,\- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade. Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.b) Skoglig grundutbildning. Kravet uppfylls genom:1\. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:\- Motor och röjmotorsåg 1\- Skogsskötsel 1\- Virkeslära\- Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap\- Virkestransporter med skotareeller2\. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar antingen 400 eller 500 gymnasiepoäng:\- Basmaskin service\- Motor- och röjmotorsåg\- Skogsskötsel A\- Virkesbehandling A\- Virkestransport A, alternativt Virkestransport Beller3\. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,eller4\. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinjeeller5\. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2ellerskoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.c) Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom:6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård. Yrkes-erfarenheten kan ha genomförts på heltid eller deltid, dock ska arbetet skett på minst halvtid och omräknat i tid motsvara minst sex månaders tjänstgöring på heltid.

Examen & Intyg

Skogsmästarexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights