Visa studentum.se som: Mobil

Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Studenter på Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Vi berättar hur det är
Du träffar oss i vår monter C01:21 under Saco-mässan. Där har du möjlighet att prata med våra studenter. De kan berätta allt från hur det är att plugga på Södertörns högskola till hur det är att studera på just det program eller ämne som du är intresserad av. I vår monter finns förstås våra studie- och karriärvägledare som också hjälper dig att utforska dina möjligheter till studier hos oss. 

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Beteendevetenskap
Etnologi Ort
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi Huddinge
Psykologi
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Huddinge
Sociologi / Socialpsykologi
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Huddinge
Ekonomi
Företagsekonomi
Ekonomi, teknik och design Huddinge
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Huddinge
Entreprenörskap, innovation och marknad Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Huddinge
Internationella ekonomprogrammet Huddinge
Logistik och ekonomi Huddinge
Management med IT Huddinge
Sport Management Huddinge
Nationalekonomi
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Huddinge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konst, kultur och ekonomi Huddinge
Hotell / Event / Turism
Turismprogrammet Huddinge
Internationella relationer
Utvecklingsstudier / Bistånd / Välstånd
Miljö och utveckling Huddinge
Miljö och utveckling Huddinge
Miljö och utveckling Huddinge
Utveckling och internationellt samarbete Huddinge
Juridik
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Huddinge
Kultur / Filosofi
Kulturvetenskap / Kulturhistoria
Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling Huddinge
Media / Kommunikation
IT, medier och design Huddinge
Medievetarprogrammet Huddinge
Spelprogrammet - inriktning grafik Huddinge
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Huddinge
Journalistik
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Huddinge
Journalistik och digitala medier Huddinge
Journalistik och digitala medier Huddinge
Retorik
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Huddinge
Miljö / Hållbarhet
Miljövetenskap
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap Huddinge
Samhällsvetenskap
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Huddinge
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Huddinge
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Huddinge
Kandidatprogram i Liberal Arts Huddinge
Medier, engelska och globalisering Huddinge
Medier, engelska och globalisering Huddinge
Historia
Historikerprogrammet Huddinge
Religion
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Huddinge
Statsvetenskap / Politik
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Huddinge
Språk / Språkvetenskap
Bibliotekarie
Bibliotekarieprogrammet Huddinge
Språk
Kommunikatörsprogrammet Huddinge
Kommunikatörsprogrammet Huddinge
Kommunikatörsprogrammet Huddinge
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem - arbetsintegrerad utbildning - Botkyrka Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem - arbetsintegrerad utbildning - Huddinge Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem - arbetsintegrerad utbildning - Nykvarn Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem - arbetsintegrerad utbildning - Salem Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem - arbetsintegrerad utbildning - Södertälje Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Huddinge
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Biologi Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Filosofi Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Företagsekonomi Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Geografi Huddinge
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Psykologi Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Distans
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Huddinge
Vård / Omsorg
Social omsorg
Socionomprogrammet med storstadsprofil Huddinge
Socionomprogrammet med storstadsprofil Huddinge
Socionomprogrammet med storstadsprofil Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Etnologi
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys Huddinge
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa Huddinge
Sociologi / Socialpsykologi
Magisterprogram i sociologi Huddinge
Magisterprogram i sociologi Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi Huddinge
Masterprogram i sociologi Huddinge
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogram i företagsekonomi Huddinge
Masterprogram i företagsekonomi Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi Huddinge
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi Huddinge
Internationell ekonomi
Magisterprogram i internationellt företagande Huddinge
Nationalekonomi
Magisterprogram i nationalekonomi Huddinge
Magisterprogram i nationalekonomi Huddinge
Magisterprogram i nationalekonomi Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi Huddinge
Masterprogram i nationalekonomi Huddinge
Masterprogram i nationalekonomi Huddinge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogram i estetik Huddinge
Hotell / Event / Turism
Turismvetenskap, magisterprogram Huddinge
Hälsa / Friskvård
Infectious Disease Control Huddinge
Internationella relationer
Magisterprogram i Europarättsliga studier Huddinge
Juridik
Magisterprogram i Europarättsliga studier Huddinge
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Huddinge
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Huddinge
Kultur / Filosofi
Filosofi
Masterprogram i Filosofi Huddinge
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi Huddinge
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap Huddinge
Marknadsföring
Grafisk design
Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram Huddinge
Media / Kommunikation
Journalistik
Internationellt magisterprogram i journalistik Huddinge
Skrivande
Masterprogram i litteraturvetenskap Huddinge
Masterprogram i litteraturvetenskap Huddinge
Samhällsvetenskap
Masterprogram i medier, kommunikation och kulturanalys Huddinge
Historia
Magisterprogram i arkeologi Huddinge
Magisterprogram i historia Huddinge
Magisterprogram i idéhistoria Huddinge
Masterprogram i arkeologi Huddinge
Masterprogram i historia Huddinge
Masterprogram i idéhistoria Huddinge
Religion
Magisterprogram i religionsvetenskap Huddinge
Masterprogram i religionsvetenskap Huddinge
Statsvetenskap / Politik
Masterprogram i statsvetenskap Huddinge
Språk / Språkvetenskap
Språk
Masterprogram i svenska Huddinge
Undervisning / Pedagogik
Pedagogik
Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning Huddinge
Vård / Omsorg
Masterprogram i miljövetenskap Huddinge
Social omsorg
Magisterprogram i praktisk kunskap Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Södertörns Högskola

Alfred Nobels Allé 7
141 52 Huddinge

Tel: 08-608 32 00


Recensioner

Snittbetyg: 3,9

Baseras på 34 recensioner.

Olle
(2)
Inte en enda lärare hade själv arbetat som lärare. Flummig utbildning utan verklighetsförankring. Men tanken är god. Jag skulle välja en annan lärarutbildning för denna är... under all kritik. Smutsig skola också. Synd.
J
(3)
Tycker utbildningen är bra även om jag saknar saker som tex JavaScript, framförallt eftersom att utbildningen är så inriktad mot webb. Tyvärr så är det väldigt rörigt och ibland är informationen i stort sätt obefintlig och frågar man en lärare så vet den inget om kommande kurs (vilket iofs kan vara förståligt) men att behöva maila institution o...
Visa mer
Amanda
(5)
Mycket bra skola med seriösa lärare, trevliga elever och rena lokaler. Utbildningen och studieplanen är av hög kvalité och är väl strukturerad! Rekommenderas starkt!
Recensioner
Skolrecensioner
(3,9)
Baseras på 34 recensioner.