Visa studentum.se som: Mobil

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

På ltu.se hittar du mer information om såväl utbildningar som livet som student. Här kan du också beställa utbildningskatalogen där vi samlat allt som du behöver veta för att göra rätt val.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Samhällsbyggnad Klassrum Luleå
Beteendevetenskap
Psykologi
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Sociologi / Socialpsykologi
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Sociologi, kandidat Klassrum Luleå
Bygg / Anläggning
Bygg och anläggning Klassrum Luleå
Data / IT
Högskoleingenjör Datateknik Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering, nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1. Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering180 Hp för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjör Datateknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Tillämpad artificiell intelligens Klassrum Luleå
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Distans Distans
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Systemvetenskap
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Ekonomi
Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) Distans Distans
Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Senare del, Ekonomie, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Företagsekonomi
Civilekonom Klassrum Luleå
Ekonomie, kandidat Klassrum Flera orter (2)
Internationell ekonomi, kandidat Klassrum Luleå
Internationell ekonomi
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Grafisk design, konstnärlig kandidat Klassrum Luleå
Musik / Sång / Musikproduktion
Gehörsbaserat musikskapande Klassrum Piteå
Ljudteknik, kandidat Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - komposition Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker Klassrum Piteå
Senare del, Gehörsbaserat musikskapande 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Piteå
Senare del, Musik, konstnärlig kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Piteå
Tvärkonstnärlig musikproduktion Klassrum Piteå
Teater / Scenkonst
Skådespelarprogrammet Klassrum Luleå
Tvärkonstnärlig scenproduktion Klassrum Piteå
Fastighet / VVS
Fastighetsförvaltare
Fastighetsmäklare Klassrum Luleå
Fordon / Transport
Senare del, Högskoleingenjör Bilsystemteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Försäljning / Handel
Mäklare
Senare del, Fastighetsmäklare 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör - Öppen ingång Klassrum Luleå
Civilingenjör Arkitektur Klassrum Luleå
Civilingenjör Maskinteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Naturresursteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Rymdteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik 300 hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Industriell ekonomi 300 Hp - för dig som läst minst termin1 Klassrum Luleå
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering, internationella studenter Klassrum Skellefteå
Juridik
Rättsvetenskap, kandidat Klassrum Luleå
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Logistik / Spedition
Civilingenjör Industriell ekonomi Klassrum Luleå
Marknadsföring
Grafisk design
Civilingenjör Teknisk design Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Teknisk design Klassrum Luleå
Senare del, Grafisk design, konstnärlig kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Produktutveckling / varumärke
Högskoleingenjör Maskinteknik Klassrum Skellefteå
Senare del, Digitial tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Civilingenjör Hållbar energiteknik Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Energiteknik Klassrum Skellefteå
Naturvetenskap
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Astronomi
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Matematik
Tekniskt basår Klassrum Flera orter (2)
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeut Distans Distans
Samhällsvetenskap
Psykologi, kandidat Klassrum Luleå
Statsvetenskap, kandidat Klassrum Luleå
Statsvetenskap / Politik
Senare del Statsvetenskap, kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Språk / Språkvetenskap
Språk
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) Klassrum Luleå
Teknik
Brandingenjör Klassrum Luleå
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik Klassrum Luleå
Datorgrafik för spel och film Klassrum Skellefteå
Datornätverk Klassrum Skellefteå
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk design, 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Senare del, Ljudteknik, kandidat 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Klassrum Piteå
El / Elektronik
Högskoleingenjör Elkraftteknik Distans Distans
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Distans Distans
Energi
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Energiteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Skellefteå
Maskinteknik
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Skellefteå
Undervisning / Pedagogik
Lärare
Förskollärare Distans Distans
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Distans Distans
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 Distans Distans
Kompletterande Pedagogisk utbildning, inriktning gymnasiet Distans Distans
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - engelska Klassrum Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - fysik Klassrum Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia Klassrum Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - engelska Klassrum Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - historia Klassrum Luleå
Vård / Omsorg
Fysioterapeut Klassrum Luleå
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Distans Distans
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Distans Distans
Röntgensjuksköterska Distans Distans
Sjuksköterska Distans, Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. Klassrum Luleå
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. Klassrum Luleå
Bygg / Anläggning
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master Klassrum Luleå
Data / IT
Data Science, magister (IT-distans) Distans Distans
Data Science, magister (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Informationsteknik / Informationsdesign
Cybernetik, master Klassrum Luleå
Systemvetenskap
Informationssäkerhet, master (IT-distans) Distans Distans
Informationssäkerhet, master (Normal, Skellefteå) Klassrum Skellefteå
Ekonomi
Företagsekonomi
Internationell affärsverksamhet, master Klassrum Luleå
Estetiska utbildningar
Musik / Sång / Musikproduktion
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - jazzmusiker Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - klassisk musiker Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - rockmusiker Klassrum Piteå
Juridik
Rättsvetenskap, magister miljörätt Klassrum Luleå
Miljö / Hållbarhet
Hållbar utveckling
Arktiska mineralresurser Klassrum Luleå
Naturvetenskap
Magister Fysioterapi Distans Distans
Geovetenskap
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master Klassrum Luleå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Magister Arbetsterapi Distans Distans
Teknik
Civilingenjör Brandteknik Klassrum Luleå
Rymdfarkostdesign, master Klassrum Kiruna
Rymdvetenskap och rymdteknik, master Klassrum Kiruna
Träteknik, master Klassrum Skellefteå
Underhållsteknik, master Klassrum Luleå
Undervisning / Pedagogik
Utbildningsvetenskap, magister Distans Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Luleå tekniska universitet

971 87 LULEÅ

Tel: 0920-49 20 00


Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 19 recensioner.

Linnea. A
(5)
2012 tog jag examen från Int. EK. Ltu. Åren i Luleå är de bästa åren i mitt liv. Inte bara att jag från mellansverige har fått uppleva norrsken, 2+m snö, midnattssolen och kyla så att allt är tyst. Direkt efter examen blev jag headhuntad till ABB Robotics huvudkontor o har sedan dess jobbat i Barcelona o är i dag driftchef för ett mellanstort bo...
Visa mer
Holmqvist
(5)
Var otroligt nervös när jag skulle börja studera här uppe. Men redan från dag ett och nu nästan ett år senare finns det inte en chans i världen att jag skulle ta tillbaka mitt beslut, hoppa av eller byta skola. En gyllene era
Christoffer
(4)
Ett mycket bra program med bra lärare. Den är utformad på ett bra sätt så de som tar examen har med sig allt de behöver för sitt framtida yrkesliv
Recensioner
Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.