Visa studentum.se som: Mobil

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

På ltu.se hittar du mer information om såväl utbildningar som livet som student. Här kan du också beställa utbildningskatalogen där vi samlat allt som du behöver veta för att göra rätt val.


Utbildningar

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Arkitektur Ort
Samhällsbyggnad Luleå
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi
Sociologi, kandidat Luleå
Bygg / Anläggning
Bygg och anläggning Luleå
Data / IT
Högskoleingenjör Datateknik Luleå
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering, internationella studenter Skellefteå
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering, nordiska studenter Skellefteå
Informationsteknik / Informationsdesign
Civilingenjör Datateknik Luleå
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Distans
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) Luleå
Ekonomi
Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) Distans
Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) Luleå
Programval för dig som går Civilingenjör - öppen ingång termin 2 Luleå
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik 300 hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Industriell ekonomi 300 Hp - för dig som läst minst termin1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst termin1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk design 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Skellefteå
Senare del, Digital tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Ekonomie kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Grafisk design, konstnärlig kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Bilsystemteknik 180 Hp för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Datorspelsutveckling 180 Hp - För dig som läst minst termin 1 Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Underhållsteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå
Senare del, Musik, konstnärlig kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Piteå
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Statsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Företagsekonomi
Civilekonom Luleå
Ekonomie, kandidat Flera orter (2)
Fastighetsmäklare Luleå
Internationell ekonomi, kandidat Luleå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå
Visuell gestaltning - Digital design Skellefteå
Visuell gestaltning - Filmdesign Skellefteå
Musik / Sång / Musikproduktion
Gehörsbaserat musikskapande Piteå
Ljudteknik, kandidat Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - komposition Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker Piteå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör Arkitektur Luleå
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Luleå
Juridik
Rättsvetenskap, kandidat Luleå
Logistik / Spedition
Civilingenjör Industriell ekonomi Luleå
Marknadsföring
Grafisk design
Civilingenjör Teknisk design Luleå
Högskoleingenjör Teknisk design Luleå
Produktutveckling / varumärke
Civilingenjör Maskinteknik Luleå
Högskoleingenjör Maskinteknik Skellefteå
Media / Kommunikation
Journalistik
Journalistik och medier, radio Piteå
Journalistik och medier, text Piteå
Journalistik och medier, tv Piteå
Miljö / Hållbarhet
Hållbar energi
Civilingenjör Hållbar energiteknik Luleå
Högskoleingenjör Energiteknik Skellefteå
Naturvetenskap
Geovetenskap
Civilingenjör Naturresursteknik Luleå
Matematik
Tekniskt basår Flera orter (2)
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeut Distans
Samhällsvetenskap
Psykologi, kandidat Luleå
Statsvetenskap, kandidat Luleå
Språk / Språkvetenskap
Språk
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) Luleå
Teknik
Brandingenjör Luleå
Civilingenjör - Öppen ingång Luleå
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik Luleå
Civilingenjör Rymdteknik Luleå
Datornätverk Skellefteå
El / Elektronik
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Luleå
Högskoleingenjör Elkraftteknik Distans
Maskinteknik
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Luleå
Högskoleingenjör Underhållsteknik Flera orter (3)
Undervisning / Pedagogik
Förskollärare Flera orter (2)
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 Distans
Kompletterande Pedagogisk utbildning, inriktning gymnasiet Distans
Pedagogik
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Distans
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Distans
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - engelska Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - fördjupning dans Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - engelska Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - fysik Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - historia Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - engelska Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - historia Luleå
Vård / Omsorg
Fysioterapeut Luleå
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Distans
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Distans
Röntgensjuksköterska Distans
Sjuksköterska Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi / Socialpsykologi
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. Luleå
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. Luleå
Data / IT
Data Science, magister (IT-distans) Distans
Data Science, magister (Normal, Luleå) Luleå
Informationsteknik / Informationsdesign
Cybernetik, master Luleå
Systemvetenskap
Informationssäkerhet, master (IT-distans) Distans
Informationssäkerhet, master (Normal, Luleå) Luleå
Ekonomi
Företagsekonomi
Internationell affärsverksamhet, master Luleå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - jazzmusiker Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - klassisk musiker Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - musikproduktion pop/rock Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - rockmusiker Piteå
Hälsa / Friskvård
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Distans
Ingenjör
Civilingenjör
Underhållsteknik, master Luleå
Juridik
Rättsvetenskap, magister miljörätt Luleå
Medicin / Farmaci
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Distans
Naturvetenskap
Senare del, Arbetsterapi magister 60 hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Senare del, Fysioterapi, magister 60 hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Geovetenskap
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master Luleå
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master Luleå
Teknik
Civilingenjör Brandteknik Luleå
Kompositmaterial, master Luleå
Rymdfarkostdesign, master Kiruna
Rymdvetenskap och rymdteknik, master Kiruna
Träteknik, master Skellefteå
Undervisning / Pedagogik
Utbildningsvetenskap, magister Distans
Pedagogik
Specialpedagogprogrammet Distans
Vård / Omsorg
Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Distans

Visa alla

Beskrivning och boende

Hitta till utbildaren

Luleå tekniska universitet

971 87 LULEÅ

Tel: 0920-49 20 00


Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 19 recensioner.

Linnea. A
(5)
2012 tog jag examen från Int. EK. Ltu. Åren i Luleå är de bästa åren i mitt liv. Inte bara att jag från mellansverige har fått uppleva norrsken, 2+m snö, midnattssolen och kyla så att allt är tyst. Direkt efter examen blev jag headhuntad till ABB Robotics huvudkontor o har sedan dess jobbat i Barcelona o är i dag driftchef för ett mellanstort bo...
Visa mer
Holmqvist
(5)
Var otroligt nervös när jag skulle börja studera här uppe. Men redan från dag ett och nu nästan ett år senare finns det inte en chans i världen att jag skulle ta tillbaka mitt beslut, hoppa av eller byta skola. En gyllene era
Christoffer
(4)
Ett mycket bra program med bra lärare. Den är utformad på ett bra sätt så de som tar examen har med sig allt de behöver för sitt framtida yrkesliv
Recensioner
Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.